lördag, januari 20, 2007

Rasistiskt undantagstillstånd för att ”förbättra stämningen”

I Landskrona tacklar man ordningsproblemen i skolan genom att etniskt utpekande. Bra tänkt. Det ska bli förbjudet att yppa ord på andra språk än svenska i och utanför klassrummen. ”Detta för att ingen ska kunna tro att de säger något kränkande om andra”, säger rektorn. Man ska vara helt säker på att man blir kränkt alltså, på god svenska. Det är säkert den typen av språkförbistring som varit problemet hittills.

Förslaget ligger i tiden. Att ett problem används för att skapa ett större är den nya världsordningens signum, i stort och smått.

Det finns en överdriven oro för att Sverigedemokraterna ska göra goda valresultat i valet 2010. Överdriven, i betydelsen att det som sker fram till 2010; det partier som folkpartiet åstadkommer för att skapa ett övergreppsvänligt klimat, är viktigare och otäckare.


[Tidigare inlägg: Folkpartiet i Malmö öppnar liberal warp-portal till Framtiden]

25 kommentarer:

Anonym sa...

Är det så djävla märkvärdigt att ställa kravet att svenska talas i klassrummen om man nu bor i Sverige? En självklarhet enligt min mening.

Flytta till Saud Arabien och ställ omvända krav som i töntlandet Sverige, eller varför inte Iran för den delen där du själv stammar från.

Det går säkert bra i dessa genuina demokratier där den enskildes rättigheter alltid står i högsäte.

Björn Fridén sa...

Hur kommer Saudiarabien och Iran in i bilden? Att deras syn på mänskliga rättigheter och utbildning inte är världens bästa gör inte Sverige till ett "töntland".
Skolan ska utbilda eleverna i språk, inte kräva att de redan ska kunna dem. Åtgärden pekar ut de som inte talar svenska som reoten till problemet, vilket knappast skapar "bättre stämning". Och att Björklund sedan kallar åtgärden "nödvändig"betyder ju att det har blvit partiets officiella politik.
Lustigt att den förra kommentaren lämnades av någon som föredrar att vara anonym.

Anonym sa...

Verkar som om den anonyme skribenten tror att användandet av sitt modersmål står i motsättning till att lära sig svenska. Som om ett nyanlänt flyktingbarns överhuvudtaget skulle kunna delta i undervisning där bara svenska talades, som om inte ett barns identitet skulle kränkas om barnet förbjuds att uttrycka sig på sitt modersmål.

vitkor sa...

Det kan ju knappast va lagligt, det införda förbudet?
Det är ju ett solklart fall av diskriminering, och jag antar att de flesta också ser parallellerna till meänkieli och liknande språk som i rasistiska åtgärder förbjudits tidigare...
Det är ju också ett hopplöst exempel i den oändliga raden av förbud mot symptom, och åtgärder som förvärrar orsakerna. Jag blir så trött.
Men vi måste fortsätta kämpa! Ali, du håller vårt hopp uppe!

Anonym sa...

Skillnaden mellan den "gamla" skolpolitiken och den nya fashistoida varianten blir tydligare. Hur stämmer t ex detta samman med ambitionerna uttryckta i det här dockumetnet:
http://www.skolutveckling.se/publdb-portlet/fileDownload?publ_id=384&file=publication

ja.. det är inte direkt någon slump att myndigheten för skolutveckling läggs ner..

/ Petter

Anonym sa...

Ett företag är inte någon demokrati. Chefen bestämmer, och företagets regler gäller.

En skola är inte heller någon demokrati. Skolplikt gäller, skolans regler gäller och rektorns och lärarnas beslut gäller, och eleverna har skyldighet att respektera dem. I den svenska skolan ska man tala svenska. Det är det som gäller.

Beslutet är helt rimligt och självklart. Utanför skolans område kan eleverna göra va de vill. Men på skolan gäller skolans regler. På skolorna i Sverige talar man svenska. Punkt slut.

Anonym sa...

i folkpartiets sverige är det nazism som gäller. punkt slut.

/j

Anonym sa...

Käre anynomous (varför du nu inte kan avslöja din identitet?)!

Det finns ingen almän regel/lag som stipulerar vilket språk man skall tala i den svenska skolan. Oftast är förstås det naturligt att svenska är det språk på vilken undervisning bedrivs men så är ju t.ex. inte fallet när det gäller modersmålsundervisning eller studiehandledning på detsamma. Undervisningen i svenska för de som inte har svenska som modersmål bör väl sannolikt också innehålla en hel del på respektive barns modersmål. Därutöver visar en del försök att om barn med annat modersmål får ämnesundervisning på sitt modersmål förbättras deras resultat. Konkurrerar fortfarande inte med svenskan utan underlättar för dessa elever att nå målen i andra ämnen.

Skolor med internationell inriktning har stora delar av undervisningen på anant språk än svenska, vanligast säkert engelska - skall sådan inriktning förbjudas?

Anonym sa...

Att begränsa eleverna till att tala Svenska är olyckligt, men när man hör rapporteringen i veckan så anar man att det råder extraordinär oordning på skolan. Anledningen till förbudet kanske är att vissa elever använt ett språk som några få talar för att kunna mobba andra elever framför näsan på lärarna utan att de vetat vad som försigått.

Förhållandena på skolan är mer oroväckande än förbudet.

Anonym sa...

'rommedahl', är du efterbliven? kanske är det si och kanske är det så. och ingen har väl påstått att det är bra på skolan. att det är extraordinärt oroligt på skolan är väl för helvete inte ett skäl till att införa en extraordinärt kränkande regel som inte har ett skit med saken att göra utan bara har till syfte att peka ut 'blattarna' och deras språk som problemet.

det mest oroväckande är sådana som du och vad ni är beredda att acceptera bara någon kommer och säger att det är 'oordning'. du skulle inte känna igen rasism ens om det hoppade upp och bet dig i röven.

/j

Findus sa...

Då var vi åter där.

En släkting till mig minns fortfarande den tid då hon bestraffades i den svenska skolan för att hon talade finska. Det är inte allt för länge sedan man kunde få örfilar i skolor i norrbotten för att man talade något annat språk än svenska på skolans område.

Sagda släkting är mycket språkbegåvad men har som jag uppfattat det hämmats av att i skolan tvingats att alltid tala sitt tredjespråk, svenskan, istället för meänkieli eller samiska.

Det var en tid av allvarliga angrepp på många elever, en tid som nu kommit åter.

Micke sa...

Fanns en tid när man inte fick prata lapska heller.
Inte så oerhört länge sedan.
Det funkade inte det heller.

Anonym sa...

Peter, man tar seden dit man kommer. Följdriktigt pratar man engelska på amerikanska eller andra internationella universitet. Är det så djävla svårt att förstå eller skall alla dumma bullsvenskar ha rätten att prata sitt eget språk?

MJE sa...

Ta seden dit man kommer? Det handlar om demokratiska rättigheter. Och om skolan fortfarande har förhoppningen att uppfostra demokratiskt-sinnade elever, gör man nog bra i att inte kränka dessa rättigheter.

Det har alltid funnits ett varierande antal modersmål i Sverige förutom Svenskan. Som andra har påpekat har det gjorts tidigare försök att frammana mono-språkligheten i Sverige, men misslyckats. Att man nu försöker igen, tar inte bort det faktum att premissen 'i Sverige pratar man svenska' är felaktig innan första stavelsen har uttalats.

Det ironiska i detta är att det sker i Skåne, en landsända som annars brukar vara bra på att påminna sig själv om den hårdhänta försvenskningen av åkrarna och dess bönder.

Anonym sa...

Det är självklart att eleven om läraren kräver det ska prata svenska på en svensklektion, eller engelska på en engelsklektion. Vad för språk eleverna använder sig av på andra lektioner eller på rasterna är ingens jävla angelägenhet!

Anonym sa...

"...är du efterbliven?"

Och där kom den. Dagens idiotutnämning från signatur /j. Går ditt bloggliv ut på att utnämna alla andra till efterblivna/idioter? Är syftet kanske att dölja din egen mentala kapacitet? Det verkar inte gå något vidare.

Anonym sa...

Det är ju andra gången skåne försvenskas och svenska åter är det enda tillåtna språket. Folkpartiet har ju verkligen känsla för historia när de åter förbjuder skånska att talas i skåne!

Peter sa...

Micke: "lapska"????

Jag tror språket du refererar till kallas samiska av de flesta som talar det. På samma sätt som de kallar sig själva för "samer" och inte för det fördomsfulla och förtryckande "lappar".

Micke sa...

Jag säger vad jag vill eftersom jag är kvartslapp själv.Jag behöver inte ta några stilhänsyn i det fallet.

Gruv.arb sa...

Att kallas för "Lapp" är nedsättande för de flesta samer. Det går dock en gräns söder om Jockmock, på ett ungefär där ordet "Lapp" är mer accepterat. Har sällan hört en same kalla sig själv "Lapp" men det förekommer.
Vad gäller språket i skolan och tvånget att tala Svenska så är det prövat här uppe och visst lärde sig eleverna Svenska men det hade dom nog gjort i alla fall. Däremot fanns en bitterhet över att bli slagen när man på rasterna talade sitt modersmål med t.ex sina syskon eller nära vänner.
På lektioner skall man kanske tala Svenska om det så klart inte är en språklektion i ett annat språk.
Det finns inget behov av att elever pladrar en massa strunt sinsimellan vilket även gäller det Svenska språket.Ok, det sladdras om allt och ingenting på lektioner även på min tid,(vi kunde få stryk av läraren på den tiden även om det var förbjudet då) men målsättningen måste vara att det inte är så.
Men raster vete fasen om skolan har rätt att tvinga elever att tala på ett visst sätt.

polhem sa...

Det verkar som en dum ide att tvinga elever tala ett visst sprak pa rasterna, det ska ju skolan ge blanka fan i.

Sen tycker jag att det ar helt ratt att tvinga elever tala vissa sprak under lektionstid, som engelska pa engelskalektioner eller tyska etc etc.

I min skola forsokte rektorn forbjuda svarta klader for att det fanns en bunt ligister som gick kladda i svart. Naturligtvis gick det at pipan nar alla borjade bara svarta klader i ren protest.

embryo sa...

språk är frihet

språk är makt

när man stjäl språket från barnen stjäl man deras själar

jag trykcer att allan rekctrorer okcså lärare okcså politrikcer okcså vuxsna som inte ser att makcten måste man ha tillsammans med barnen bara skulle få tala latrin okcså äta tvål

docendo díscimus det säjer jag nu yo

Jonas N sa...

Polhem

"I min skola forsokte rektorn forbjuda svarta klader ..."

Var rektorn socialdemokrat, eller utsedd av en (s) kommunledning?

polhem sa...

"Var rektorn socialdemokrat, eller utsedd av en (s) kommunledning?"

Ja och ater ja. (Vet ej om det har med saken att gora)

Jag fattar inte varfor alla gnaller sa nar en rektor vill ha ordning och reda. Och faktum att de flesta elerna ar Serber och Araber gor inte rektorn till rasist heller.

Ni kanske inte minns hur det var i skolan men det gor jag. Ibland var det en enda javla rora och totalt maktolosa larare kunde inte gora ett skit gentemot riktigt jobbiga kriminella elever.
Det har med demokrati i skolan e ju totalt javla idiotiskt.
Vilket patetiskt flum.

Anonym sa...

Varför måste man lära sig svenska? Bara för att man bor i Sverige?
Svenska är ett minoritetsspråk!
Hur många människor talar svenska i världen? och i Europa?
De internationella språken är bl. a. mandarin, engelska, spanska, arabiska, franska och ryska.
Svenskar måste lära sig engelska i den svenska skolan. Engelska talas på allt fler svenska företag.
För en invandrare är det nyttigare att förbättra sina kunskaper i engelska än i svenska och om alla (svenskar och invandrare) kan bra engelska är det slut på problem.
Ett annat alternativ vore att undervisa svenskar i arabiska. ;)