måndag, februari 12, 2007

Enstaka rötägg

I en vetenskaplig studie som presenteras i tidningen Military Medicine har ett antal amerikanska krigsveteraner ställts inför tre övergreppsscenarion direkt hämtade från Abu Ghraib.
In the study, three scenarios of detainee abuse, taken directly from Abu Ghraib prison in Iraq, were presented to veterans. After each scenario, zero tolerance -- or the belief that abuse is "completely unacceptable" regardless of who the detainee is -- was assessed for the described abuse. Holmes, who is also an investigator at the Center for Health Equity Resesarch and Promotion at the Philadelphia VA Medical Center, found that:

• Only 16% of veterans indicated zero tolerance for detainee exposure and deprivation
• Only 31% indicated zero tolerance for detainee exposure and sexualized humiliation
Not even half (48%) indicated zero tolerance for detainee rape
Deras bedömningar är ganska talande för USA:s ockupation – vad den gör med irakierna, men också med förtryckarna själva. De som skjuter, torterar och förnedrar kommer hem med sina nyvunna erfarenheter och värderingar. Vid sidan av inskränkta demokratiska fri- och rättigheter, övervakning och respression, blir detta ytterligare en present från de makthavare som iscensatt ”kriget mot terrorismen” till alla som lever i Västvärlden.

Läs gärna också ett tidigare inlägg: Tortyr.

[Tipstack till Amir Sariaslan]

1 kommentar:

ZeS sa...

Samma psykologi vi ser i Israel och troligen många andra länder. Försätt männikor i en situation där de tvingas begå övergrepp mot sina medmänniskor och de måste utarbeta mekanismer för självrättfärdigande. När det väl är gjort blir det en ond spiral av grövre och grövre övergrepp och avhumanisering av motståndaren.