söndag, mars 25, 2007

Blogg och uttalande

Anna Wester på Palestinagrupperna har en blogg. Blir nog intressant att följa för oss som tar ställning för palestinskt självbestämmande och mot Israels statsrasism.

Apropå detta så antog SV-kongressen, som avslutades i eftermiddags, bland annat ett uttalande i Palestinafrågan, med rubriken "Sanktioner mot ockupanten - inte de ockuperade!". Där kan man bland annat läsa i nödvändigt klarspråk:

Kravene til palestinske myndigheter om anerkjennelse av Israel, avståelse fra vold og anerkjennelse av inngåtte avtaler må innfris gjennom en prosess, og kan ikke gjøres til vilkår for videre forhandlinger. Det er urimelig å stille krav til palestinerne uten å stille samme krav til Israel.

SV mener Israels politikk overfor palestinerne må endres, først og fremst ved at Israel behandles som den ulovlige okkupanten landet helt utvilsomt er. SV krever derfor følgende tiltak mot Israel:

  • Våpenboikotten av Israel må gjøres langt mer effektiv. Regelverket for våpeneksport må gjennomgås, og regjeringen må arbeide for avtaler med andre land med sikte på å hindre at norskproduserte våpen og våpendeler videreeksporteres til Israel.
  • Alt lån og bytte av militært utstyr mellom Norge og Israel må stanses. Norge må fase ut militært utstyr som israelske produsenter har vært med på å utvikle eller forsyne med reservedeler.
  • I Nato må regjeringen arbeide for at det ikke handles våpen eller annet militært utstyr med Israel så lenge Israel okkuperer palestinske områder og på andre måter bryter folkeretten.
  • Ved første revisjon av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond, utland, må de utformes slik at midler derfra ikke kan investeres i selskap som har aktivitet i de okkuperte delene av Palestina.
  • Riv Israels apartheidmur!

SV vil arbeide videre med å fremme en norsk forbrukerboikott av israelske varer.

Att ett norsk regeringspartis kongress enhälligt ställer sig bakom ett sådant uttalande, betyder mycket för att den norska regeringen också fortsättningsvis ska vara mer rimlig i sitt förhållningssätt till ockupationen, än vad andra Västländer förmår.

Inga kommentarer: