torsdag, april 12, 2007

Kommande rödgrön kamratskap och den ekonomiska politiken

Läs gärna min kolumn i veckans Flamman.

13 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Jag läste Flamman-krönikan med intresse. Du skriver om tre metoder att finansiera välfärden: skattehöjningar,inkomster från offentligt ägda företag ("den demokratiska sektorn") och till sist något som jag inte riktigt förstår, nämligen "att verka direkt på marknaden". Det är väl det de offentligt ägda företagen ofta antas göra, vilket retar liberalerna?

Frånsett min klena förståelse, varför inte slå ihop andra och tredje alternativet och börja leta efter bra framtidsbranscher för offentlig lönsam verksamhet? Det jag tänker på direkt är energi. Man kunde slå flera flugor i en smäll: driva fram snabbare utveckling av exempelvis vindkraft eller vätgasdrift, bygga upp nya industrier i områden som avindustrialiserats (Stockholm, alltså) och se till att stat och kommun får tillgång till gåsen som lägger guldägg för att finansiera vård-skola-omsorg. Minskad energiimport och avlägsnande av privata monopolpriser till fördel för demokratiskt beslutade taxor vore ytterligare bonus.

Uncle Sammy sa...

Hej Ali!!!
Helt off-topic men ändå!
Följer ett tjugotal bloggar. Runt hälften av dessa (ex ingerö. federley) går in o debatterar i kommentatorsfältet ibland. Skillnaden är att dessa debatterar mot i sak och visar respekt medans du mest går in för att håna och förnedra folk. Varför är det så tror du?

Los Angeles sa...

1. Skattehöjningar kunde genomföras under mitten av 1900-talet eftersom det dåvarande skattetrycket var relativt lågt. Att förorda skattehöjningar i ett land där skattetrycket redan ligger över 60% är en helt annan femma. Det vore intressant att höra hur högt någon med din politiska övertygelse tycker att skatteuttaget borde ligga i Sverige. 80%? Ännu högre?

2. Skulle du kunna vara så vänlig att förklara HUR staten bör höja det offentliga ägandet? Genom att konfiskera privatägda resurser (dvs stöld), eller tycker du att det vore lämpligt att staten startar företag i syfte att konkurrera på den private marknaden? Hur skulle det påverka ekonomin i Sverige?
Kan du nämna någon konkret och åtminstone avlägset genomförbar åtgärd för att höja det statliga ägandet?

Du titulerar dig ekonom, men den politik du förespråkar skulle såvitt jag kan se orsaka ekonomisk kollaps. Kan du, som ekonom, presentera ett scenario där din politik skulle kunna fungera?

Utan svar på sådana frågor förblir allt du säger bara en hög politiska floskler, baserade mer på önsketänkande än fakta.

Ali Esbati sa...

Jag tror man kan säga att Los Angeles egentligen besvarade Uncle Sammys fråga. Men jag är en i grunden ödmjuk person, så jag säger att jag inte är helt säker.

Anders sa...

Svensk borgelighet: Ofrivilligt underhållande sen 1917!

Ali Esbati sa...

Björn,

I praktiken hänger de tre alternativen förstås ihop. Som jag också skriver, så har det varit en blandning av dessa som tagits i bruk när välfärden byggts upp, och det är längs alla tre linjer man kommer att behöva röra sig i en kamp för en förnuftigare ekonomisk politik.

Men med ”agera direkt på marknaden” (jag håller med om att det inte är glasklart uttryckt) menar jag alltså att det är en process som skiljer sig från beslut i stat och kommun, som till exempel rör ägande och investeringar, utan en som går ut på att påverka lönestrukturen. Teoretiskt kan man tänka sig att mer av den offentliga välfärden privatiseras – med negativa fördelningspolitiska effekter som följd – men att detta delvis kompenseras av att lönespridningen inte är sådan att en massa människor berövas möjligheten att inhandla dessa tjänster. I den politiska verkligheten kommer man dock att både behöva arbeta fackligt, parlamentariskt och ideologiskt – det är olika aspekter av samma breda rörelse – för att komma någonvart.

Anonym sa...

Varför fokuserar du så mycket på att lönespridningen ska vara låg? Det tycker jag är det sämsta med Sverige. Å ena sidan finns det människor som har långa utbildningar och arbetar mycket men inte får någon märkbar ekonomisk utväxling av detta. Å andra sidan finns det dem som har förmånen att få stora gåvor av sina föräldrar som mer än väl kompenserar för att det har en normal inkomst.

Det är något som jag tycker är ruttet och som jag inte förstår att ni inom vänstern intresserar er för. Jag skulle vilja se att man gör något åt detta. Man bör helt slopa den statliga inkomstskatten och söka finansiera en sådan skattesänkning genom att beskatta något annat. Något höjd bolagsskatt kanske eller högre reavinstskatt på aktier? Jag vet inte.

Det bör dock vara så att arbete bör få en större betydelse för enskildas förmögenhetsbildning än vad den har idag. Det är fel att stirra sig blind på lönespridning. Löner ska avtalas fram mellan arbetsmarknadens parter och bör sedan accepteras för vad de är. En progressiv inkomstskatt är att på politiskt väg intervenera i vad parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om.

Varför vill vänstern ställa till det på det viset? Jag tycker att kopplingen mellan förmögenhet och arbete bör stärkas mer än idag. Detta kan göras och om någon så vill kan det ske på bekostnad av att förmögenhetsöverföringen mellan generationer beskattas hårdare på något vis. Så som det är idag så har den som får en bostadsrätt av sina föräldrar värd 500 000 kr även om personen bara har en normal inkomst ett nästan ointagligt försteg avseende förmögenhet framför en person med något högre inkomst men från mindre rika hemförhållanden. Det är ett stort problem i Sverige idag. Vad du gör spelar så liten roll för din ekonomiska situation så länge du inte har endera en extremt hög eller extremt låg inkomst. Hur resonerar du om det?

Alexander sa...

Ali Esbati vill ha högre skatter för att minska folks makt över sin egen vardag och lägga denna makten i politikernas händer i stället.

Det går inte att komma ifrån att varje krona som tas från vanligt folk och ges till politiker ökar politikernas makt och minskar vanligt folks handlingsutrymme.

Skatterna är redan på tok för höga som de är nu. En välfärdsstat borde kunna finansieras med ett skattetryck på högst 20-25%.

Björn Nilsson sa...

Kommentar till fråga 2 av/från Los Angeles:

En av de största statliga industrierna i Sverige är LKAB:s gruvor i Kiruna och Malmberget. Beslutet att de skulle vara statsägda togs av högern före första världskriget, av amiral Arvid Lindman, om jag minns rätt (var inte med själv). Vad lär man sig av detta? Tja, den som tror att statsägande är ett socialistiskt påfund ... tror fel. I själva verket kan vilken regering av i stort sett vilken partifärg som helst (utom en nyliberal) besluta om förstatliganden, köp av privata verksamheter,skapande av nya verksamheter, eller konfiskering. Angående just LKAB: Skillnaden är att dåtidens höger var nationell, idag är man internationell och säljer gladeligen fosterlandet och dess tillgångar till högst betalande.

(Och tack till Ali för klargörandet av min förvirrade fråga!)

Los Angeles sa...

Nja Ali, snarare är det så att du med all tydlighet visar att Uncle Sammy har rätt.

Förlåt att jag hyste en viss förhoppning om att du faktiskt har kapaciteten att föra en debatt och respektera andras åsikter. Jag ser nu att den infantila debattnivå med invektiv och förolämpningar som brukar råda på din blogg är det du tydligen föredrar.

Du behöver inte oroa dig för fler kommentarer från min sida, man får ju ändå inga intelligenta svar. Du och dina fans får väl fortsätta med er ideologiska masturbation.


PS. Var påstår jag att statligt ägande är ett socialistiskt påfund? Eller att jag vore helt emot statligt ägande? Min fråga gällde hur Ali tyckar att det statliga ägandet borde utökas IDAG. LKAB köptes succesivt av staten mellan 1907 och 1957, vari ligger relevansen? Om Staten borde köpa privatägda företag, kan man få höra ett förslag på vilka, och hur det ska finansieras? Försök inse att Sverige, världen, och de ekonomiska realiteterna ser lite annorlunda ut idag än i början av förra seklet...

Los Angeles sa...

Det sista var riktat till Björn

Antimannen sa...

En gemenskap byggt på vad...???

Ni har en folkpartist, två miljötroll och en kommunist.

Var finns trovärdigheten???

Anonym sa...

En av de mest provokativa grejer jag läst under mina ekonomistudier var det statliga företaget V&S Groups årsredovisningar för de senaste tio-femton åren.

V&S hade ju tidigare ett grossistmonopol på sprit i Sverige, vilket väl får anses ha varit en klassisk svensk institution på en konkurrensbefriad marknad - för mig sinnebilden av vad ett statligt företag gör.

Sedan V&S förlorade sitt monopol har man alltmer ägnat sig åt internationell sprithandel och varumärkesbygge.

Exempelvis är man nu (eller var för något år sedan) generaldistributörer worldwide för det stora amerikanska vinföretaget E&J Gallo.

Det som är provokativt med det hela, för mig, är väl framför allt det att vi har ett statligt företag som näppeligen sysslar med sådant som kan anses vara viktig svensk statlig verksamhet, exv att frakta vin från Kalifornien till resten av världen eller förse USA med ultrapremiumvodka.

Sedan tycker jag att det är fascinerande att företaget i det här fallet arbetar som mellanhand i handel, snarare än att själv producera spriten.

Ali, jag skulle jättegärna höra hur du ser på svenska statliga företags verksamhet utomlands: Skulle man exempelvis kunna finansiera svensk välfärd genom att starta ett svenskt statligt kasino i Las Vegas? Kan man utvidga offentlig sektor genom att sälja mer sprit utomlands, etc.

Ali, jag är medveten om att frågorna kan te sig något raljanta men jag är ärligt nyfiken på hur du ser på vad de statliga företagen gör utomlands.

mvh
Erik