lördag, juni 30, 2007

Demokratikamp

Israel har som bekant placerat stora delar av det folkvalda palestinska parlamentet i fängelse. Enligt Nafah, en organisation som arbetar med skydd av palestinska fångars mänskliga rättigheter, ställer man krav på parlamentarikerna att de ska avgå från sina poster för att släppas fria. Mellanösterns enda demokrati har slagit till igen. Vad säger de ledamöter i Sveriges riksdag som hyllar staten Israels politik? Är detta ett bra sätt att förhålla sig till val och folkvalda även i andra länder?

[Via Faraj Abuseifan; tidigare internationell sekreterare för SSU, som nu befinner sig i Palestina och bloggar därifrån]

Inga kommentarer: