torsdag, augusti 16, 2007

Vem betalar nästa krasch?

Läs gärna min krönika i veckans Flamman.

27 kommentarer:

FredrichL sa...

Läst och instämmer, det känns som alla järtecken finns för en repris av nittiotalet.

Aurelien sa...

"Det är inte bara de publikt noterade bolagen på börsen som har gett sina aktieägare goda förtjänster."

Först trodde jag att du satt och talade om en felstavad get. Sedan förtod jag att du i själva verket menade det som på skriven svenska heter "givit".

Det är talande att Flamman tillåter toalettklottersvenska i sina kolumner...

Ej elaka hälsningar
Aurelien

Francisco sa...

"Arbeta konsekvent för konkreta och kännbara social reformförslag som ger framtidshopp och dra upp konfliktlinjer. Se de växande inkomstklyftorna som ett problem och presentera en sammanhållen politik för att minska dem."

Och som vanligt: inte ett enda konkret förslag i din artikel.

"Men det är inte för sent. Det går att göra upp med den marknadsfundamentalism som blivit överideologi i den ekonomiska debatten."

Men berätta! Hur då? Vad är ditt förslag konkret?

Ali Esbati sa...

:-) Alltid roligt när någon som helt saknar egen språkkänsla försöker "rätta". Har hänt förr, om man säger så.

- - - - -
ger [je:r ] gav gett (el. givit) ge(!) (el. giv! giva)
- - - - -

PS. "Här blir nu den viktigaste frågan: Vad betyder detta? Huru sker det, att även sådana, som söka att ingå genom den trånga porten, likväl icke skola kunna det? Lyckligtvis har Herren även förklarat detta. Och skriftens förklaringar härav äro tvenne. Gud give oss nåd, att akta därpå! – Den förra lyder så: Många söka Guds rike, men icke med nog allvar för att kunna gå igenom den trånga porten. De äro något väckta, men icke helt uppväckta; de vilja hava Gud och hans nåd, men också världen och dess vänskap; de vilja tjäna två herrar; de vilja övergiva vissa synder och världsligheter men vilja undantaga andra, vilka de aldrig kunna (vilja) förstå såsom synder, utan försvara dem."

Jny sa...

Instämmer instämmer.

Det är trist att de som bestämmer inte ser det.

Anonym sa...

Ha ha ha! Här är mer toalettklottersvenska till Aurelien:

"Regeringen har idag gett Jordbruksverket i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att inordna djurskyddsverksamheten, som idag bedrivs av Djurskyddsmyndigheten, i den egna verksamheten."
http://regeringen.se/sb/d/8818/a/78757

Anonym sa...

verkar som aurelien blev ägd.

/j

Mikhas sa...

Av Esbati´s smakfulla inlägg å Aureliens pekpinneförsök skola vi uttyda att det äro Mammoniterna som styra världen, en helt korrekt iaktagelse.

Aurelien sa...

Noteras bör att i Svenska Akademins ordlista anges "givit" före "gett", till skillnad från i den okända ordbok som Ali citerade ur.

Sture Alle´n sa...

Aurelien:

Du är krönt till dagens jubelidiot, i ditt fall en titel du kan "suga" på året ut...

Om detta tvistar ingen av oss.

Anonym sa...

Vem som betalar kraschen?? Ja det blir ju fotoalbumsinsättarna förstås! Det blir ju antagligen inte stekarna på Stureplan/Båstad som ännu inte utmärkt sig på något vettigt och produktivt område i samhället (om icke ostronätning räknas kanske).

Aurelien sa...

Bäste "Sture Allén" (ja, man trycker på accentknappen innan man trycker på e-tangenten),

Jag har aldrig sagt att ordet "gett" inte finns i svenskan. Jag gjorde en stilanalys, och gjorde bedömningen att "gett" inte passade i den typen av skriven text. Lika lite som i citatet från regeringens pressmeddelande, skrivet av en sannolikt ung pressekreterare.

I detta har jag med all säkerhet stöd av den riktige Sture Allén.

Och därmed är väl denna diskussion över.

Ali Esbati sa...

"toalettklottersvenska"
"Jag gjorde en stilanalys".
- - - - -

[Svenska språknämnden 2003]:

Givit eller gett?

Både gett(s) och givit(s) är helt accepterade former. Många språkbrukare vill dock se en stilistisk skillnad mellan givit(s) och gett(s), där de förra formerna uppfattas som något formellare, skriftspråkligare och högtidligare, och kanske även något ålderdomligare. Formerna gett och getts är dock kända i skrift ända sedan 1600-talets mitt.

Gett är i nyare tidningstexter ungefär dubbelt så vanligt som givit. Mellan passivformerna getts och givits väger det betydligt jämnare. Att givits tycks stå sig bättre mot getts än givit mot gett kan kanske förklaras med att passivkonstruktioner över huvud taget är vanligast i just de stilarter som givit och givits enligt mångas åsikt främst hör hemma i.

http://www.spraknamnden.se/fragor/arkiv_sprakrad_03.htm

Uncle Sammy sa...

Det är talande och lite roligt att du går igång så pass på språkkverulanter Ali! Får ge dig (nu har jag gett dig) att du är en lysande skribent men att det oftast är form före innehåll.

Karl XI sa...

Jagh kaan tyfwäärr bekreftta aht formmerna gett och getts är "kända i skrift ända sedan 1600-talets mitt." Een plågha var thät, men när jagh väl bleef Rex så skeehtt jagh i hvillket.
Docck skhulle jagh geth spööstraff föör tocket osköönt ord soom "toalettklotterssvenska".

Anonym sa...

Vad är Språknämnden för några lirare? Jag har aldrig hört talas om dem tidigare, och om man går in på http://www.spraknamnden.se så är deras hemsida nedstängd, med ett felmeddelande som säger att de inte finns längre. De har bytt namn till "Språkrådet" nu, står det.

"de förra formerna [givit / givits] uppfattas som något formellare, skriftspråkligare"

Case closed.

Anonym sa...

Wow.

"Språknämnden" säger att det i "ledigt skriftspråk" är helt i sin ordning att skriva "eran" och "våran".

Språknämnden skulle till och med bli kuggad i SFI.

Tro mig, jag vet sa...

Hm. Verkar som högerfolket här inte bara är politiskt efterblivna.

Både gett och givit är alltså såväl korrekta som vanligt förekommande. Gett är en vanligare form. Som någon noterade ovan, gäller detta just i tidningar, alltså det sammanhang som är aktuellt här. Man kan vara konservativ i sin språksyn. Det blir mest trist för en själv. Men om man inte ens kan acceptera former som förekommit sedan 1600-talet och som dominerar i svenskt tidningsspråk, då har man helt enkelt ett dysfunktionellt förhållningssätt till det svenska språket som kommunikationsform och kulturbärare.

Skriftspråkligare är förstås helt korrekt.


http://www.sprakradet.se/om_språkrådet

Om Språkrådet
Språkrådet är avdelningen för språkvård inom Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och kan ses som Sveriges officiella språkvårdsorgan. Språkrådet arbetar med svenska, finska, romani och teckenspråk men har också till uppgift att följa utvecklingen för alla språk i Sverige.

PUNKT.SE:s chefredaktör (not) sa...

"Skriftspråkligare är förstås helt korrekt."

Du missförstod. Jag citerade "Språknämnden" som sade att givit/givits är mer skriftspråkligt (och därför förmodligen hade passat bäst i en ekonomisk-politisk kolumn).

Aurelien sa...

Jag ska vara storsint och visa att jag faktiskt kan erkänna fel när jag motbevisas, och medge att motparten hade rätt. Den förmågan är inte alla förunnad...

Jag överdrev när jag kallade Alis språkbruk för toalettklotter. "Gett" har smugit sig in, mer och mer, i tidningssvenskan - på gott och ont.

Men jag hade föredragit "givit" i en sådan text. "Gett" såg konstigt ut - så pass att jag reagerade. Som när man ser någon skriva "dej".

Ali Esbati sa...

Oki Doki.

Kuriosa till Anonym 9.33 ovan. Faktum är att "våran" och "eran" är ackusativformer som överlevt. De är alltså (rätt använda) de helt korrekta formerna, om man nu ska förfäkta den syn som gjorts här. Jag tycker själv att den typen av resonemang faktiskt är mer relevanta, eftersom den "formdöd" som svenskans grammatiska förenkling fört med sig, alltså till exempel att kasusformerna förenklats extremt kraftigt, tar bort lite av språkets precision och påverkar också sättet att tänka. Om man nu ska vara den som är den.

Nåväl. Se till exempel nedanstående på susning.nu
http://susning.nu/Ackusativ

När det gäller svenskan är det speciellt intressant att notera är hur dativen och ackusativen sammanblandes. Det personliga pronominet i tredje person maskulinum böjdes för tusen år sedan han i ackusativ och honom i dativ. När distinktionen mellan ackusativ och dativ försvann levde märkligt nog båda formerna kvar, men det som avgjorde vilken form man valde var om objektet var betonat eller ej: "Jag SÅG'n" eller "Jag såg HONOM". På så vis har vi fortfarande idag kvar oklarheten huruvuda det ska heta "Jag såg han" eller "Jag såg honom". Den historiskt korrekta varianten är "Jag såg han", vilket är intressant att notera."Våran" och "eran" är gamla ackusativformer. "-an" var en av ändelserna i ackusativ singular i fornsvenskan (jämför tyskans "-en".) Att vi fortfarande kan höra folk säga "Jag såg han på eran gård" är alltså något vi ska vara glada över! Vi är en av de sista generationerna som fortfarande kan kan höra resterna av det gamla kasussystemet eka!

Uncle Sammy sa...

Det är ju lysande! Skiter det sig helt för Vänsterpartiet 2010 så kan du bli svenskalärare!

Ali Esbati sa...

Det korrekta är svensklärare, eller lärare i svenska. ;-)

Alex sa...

Visst blev medelklass-sverige mycket fattigare efter IT-kraschen? Eller kanske inte.

Med tanke pa hur mycket skit som vanliga arbetare har rad att skaffa sig i form av markesklader och dyra elektroniska leksaker sa skulle jag inte direkt saga att medel-svensken blir fattigare.

Bolaget Bjorn Borg AB som jag har 1100 aktier i skulle inte kunna gora sa bra vinster ifall folk inte hade rad att handla deras grejer.

Du stirrar dig blind pa klyftor, vad spelar det for roll ifall klyftorna okar ifall alla blir rikare?

Anonym sa...

jag trodde att diskutionen skulle handla om börsen och ekonomisk politik. Hur lyckades man att fastna i diskution om gramatik och svenska språket?
Att diskutera den språkliga förpackningen och negligera budskapet som man försöker framföra verkar vara ett effektivt sätt att få tyst på motståndaren eller få motståndaren att diskutera andra saker som inte har något med ämnet att göra.
Man kan ha en poäng även om man inte behärskar språkvetenskap.

Uncle Sammy sa...

Fuck! :-) Funderade faktiskt på om jag skrev rätt när jag skrev svenskalärare, tyckte svensklärare lät som en som lärde svenskar. However; svensklärare-52k träffar på google. Svenskalärare-16k träffar på google. jag böjer mig inför google.

Anonym sa...

Alex -
"Du stirrar dig blind pa klyftor, vad spelar det for roll ifall klyftorna okar ifall alla blir rikare?"

Ja, vaaad spelar det för roll? Om vi bortser från rent moraliska argument, kan man väl grovt säga att klyftor riskerar
• skapa mer kriminalitet
• återskapa sig själva, inte minst när de övre skikten har frigjort sig från nån slags gemensamma referensramar (ex bratskultur)
• låsa fast oss i en pigekonomi där man har råd att slösa bort arbetskraften på skituppgifter = dåligt för ekonomin på sikt att ingen utbildas och ingen investerar framåt
• skapa en spekulationsekonomi när de rika har en massa fritt kapital som måste söka sin avkastning

Man kunde ju fortsätta. Men allt det här händer ju runt omkring oss as we speak, och det har du väl inte uppmärksammat, alternativt applåderar med nån nyliberal sippra-ned-teori. Så jag får väl stanna där.

/what we in Sweden call "speaking for deaf ears"