fredag, september 21, 2007

Långsiktig miljöpolitik

Nämen heja. 2011, ett år efter att borgarna förlorat nästa val, skulle avtalet med Bromma flygplats gå ut. Man kunde tänka sig att avveckla flygplatsen och få en miljömässigt mer rationell trafiklösning samtidigt som det bereddes plats för framtida bostäder. Eller så kan man göra som brända-jordens-taktik-alliansen och teckna ett nytt avtal som gäller till 2038.

I ett fantastiskt uttalande säger Kristina Axén Olin att avtalet skapar utrymmer för investeringar i miljöförbättrande åtgärder.

3 kommentarer:

Micke sa...

I ett fantastiskt uttalande säger Kristina Axén Olin att avtalet skapar utrymmer för investeringar i miljöförbättrande åtgärder.

Tja...Man får vara glad så länge man slipper höra dom säga "arbetslinjen" eller "utanförskapet".

Det är sånt dom kommer att bli ihågkommna för.

Skapandet av ett helt nytt vokabulär som inte har någon betydelse alls.

Anders sa...

En långsiktigt miljömässig lösning skulle till exempel kunna vara att bygga en tunnelbanelinje till flygplatsen. Knappast aktuellt att bygga till något som ska försvinna om några år utan att man vet vad som kommer istället.

Anders Löwdin sa...

Finansborgarrådet Kristina Axén Olin (m) berövar Stockholm framtida miljardinkomster. Man har nu avtalat om 5 kr per passagerare och år vilket ger 4 miljoner kronor om året. Marie Louise Reinius, flygplatschef sa 2005 att marknadshyran för fältet låg på ca 200 miljoner per år. Med dagens värde och en indexering med tre procent betyder det att ca 12 miljarder på 30 år skänks bort.

Kristina Axén Olin (m) tycks också mena att en 25% höjning av den nuvarande trafiken, fler starter och landningar skulle vara incitament för mindre buller i framtiden. Vad är det exakt för faktorer som skulle få flygbolagen att skaffa tystare och mindre miljöförstörande maskiner nu och i framtiden när dem inte gjort det tidigare?

Vid ett tilläggsavtal 2002 ålades Luftfartsverket att uppfylla 14 miljökriterier. Hitintills har man lyckats med en punkt på den listan. Moderaterna och Kristina Axén Olin gör Stockholm till en sämre stad att bo i.