torsdag, oktober 11, 2007

We all live in a yellow mobster car

Först och främst måste facket bli en organisation som arbetsgivare och arbetstagare vill vara medlemmar i”.

Sofia Appelgren uppvisar expertkunskaper om arbetsmarknadens part(er).

Missa inte Daniel Olssons artikel om nästa våg i de ideologiska maffiametoderna mot svensk fackföreningsrörelse.

8 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

I de äldre föregångarna till fack för tjänstemän (kontoristföreningar och liknande) var faktiskt både företagare och anställda med, men det var länge sedan. När industritjänstemännen bildade ett riktigt fack omkring 1930 fick dock motsidan inte vara med, men nu tror jag åter att man släpper in folk som driver företag. Men då är det nog inte vilka salladsnissar som helst (hoppas jag).

Ron sa...

Såvitt jag kan se är det helt orealistiskt att driva företag med anställda i Sverige, om företaget inte har kollektivavtal.

Ser inget problem med det i sig. Ett land kan mycket väl ha den modellen.

Det som jag har problem med, det är att detta kompletta obligatorium inte står i lagen.

Om det stått i lagen att Wild'n Fresh var skyldigt att teckna kollektivavtal så hade kollektivavtalet funnits.

Alltså: Kräv riksdagsbeslut och skriv in i lagen en gång för alla att kollektivavtal är obligatoriskt. Sen råder ingen tvekan om vad som gäller.

Lönenivåer och övriga detaljer förhandlas förstås mellan fack och arbetsgivare precis som tidigare.

Det handlar förstås INTE om att lagstifta om minimilöner eller liknande. Lagen behöver bara stipulera att kollektivavtalet är obligatoriskt.

Förslag till paragraf:

---------------------------------
"§X Alla svenska företag som anställer personal är enligt lag skyldiga att teckna tillämpligt kollektivavtal med fackförening."
---------------------------------

Ron sa...

Det är en välskriven artikel faktiskt. Men den innehåller ett fel som bör rättas till, menar jag. Det står så här:

"Konflikten avslutades slutligt först den dag salladsbaren såldes och de nya ägarna valde att teckna kollektivavtal."

Jag menar att Olsson bör skriva om formuleringen "valde att teckna kollektivavtal".

Det var inte så att de nya ägarna hade något val. Antingen skriver de på, eller så går de samma väg som Wild'n Fresh gjorde. Det är inget riktigt val. Det bara ser ut som ett.

Ordet "valde" måste alltså bort.

Förslag till ny text:
-----------------
"Konflikten avslutades slutligt först den dag salladsbaren såldes och de nya ägarna skrev på kollektivavtalet."
-----------------

Bring on the flames :D

Ragnar sa...

"Hela boken igenom talas det till exempel om hur Sofia Appelgren påtvingades fackets avtal, medan det i själva verket handlar om ett kollektivavtal som förhandlats fram mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer".

Detta är en fascinerande formulering. Det avtal som två organisationer som har skaffat sig makt över arbetsmarknaden förhandlar fram blir plötsigt inte tvång. Dvs bara för att en institution har makt blir det den beslutar som gäller andra människor inte tvång. För att bedriva en verksamhet behöver Appelgren tillåtelse från dessa organisationer men det är tydligen inte tvång.

Jim sa...

Jag tänker att många skulle nicka åt Sofia Appelgren när hon snacker skit. Demokrati förutsätter kunskap. hahaha

Anonym sa...

Den där Sofia Appelgren verkar vara en riktig fackmobbare...hehe

Anonym sa...

”Först och främst måste facket bli en organisation som arbetsgivare och arbetstagare vill vara medlemmar i”.

Ali spela inte mer korkad än vad du är. Du vet mycket väl att hon uttryckt sig olyckligt, men vad det i sakfrågan är frågan om är föreningsfrihet, den negativa.

Ingen kan tvinga vare sig a-givare eller a-tagare att vara medlem i en organisation eller tvinga dem att följa bestämmelser enligt dessa organisationers stadgan.

Dags att du kammar dig, vet du inget om lag och rätt?

Mr. JB

Anonym sa...

JB:

Du är en misslyckad nolla bortom all bot i världen, inte en siffra rätt.

En gång född idiot, alltid idiot.