fredag, mars 28, 2008

Forskare för levande historieforskning

Regeringens historieskrivningsmyndighet och dess kampanj för att smutskasta kampen för rättvisa genom en auktoritär historiekortslutning, möter motstånd bland forskare. Ett upprop för akademiker inom samhällsvetenskaperna har tagits fram och det är många som redan hunnit underteckna. I uppropet kan man bland annat läsa:
Vi historiker och samhällsforskare som undertecknat detta upprop har olika politiska uppfattningar, men vi förenas i åsikten att det inte kan vara statens och regeringens uppgift att ersätta ordinarie historieundervisning med kampanjhistoria och i detalj föreskriva hur historien ska tolkas och användas.
Ett viktigt initativ, i ett klimat där den politiska högern har gjort förföljelse och hets till sitt signum i samhällsdebatten. Det är hedervärt att försöka bryta tystnaden. Imorgon kan det vara för sent.

(Via Jinge).

Inga kommentarer: