måndag, april 14, 2008

Konstitution och villkor

Socialdemokraternas Skånedistrikt har tagit ställning för en linje i frågan om EU-fördraget som skulle kunna vara en framkomlig utväg för en s- och LO-ledning som barrikaderat sig fast i ett absurt EU-kramande:
Socialdemokratiska partidistriktet i Skåne beslutade på sin distriktskongress i Helsingborg att säga ja till det nya EU-fördraget, men vill att Sverige väntar med att ratificera det till dess att kollektivavtalen kan garanteras. Bakgrunden är de uppmärksammade domarna från EG-domstolen i de s k Vaxholms- och Rüffertmålen, där domstolen gått emot fackföreningsrörelsen när det gäller kollektivavtalens ställning.
Analytiskt är detta ett lite märkligt hopkok – det är ju just en utveckling som aktivt undergräver kollektivavtalens ställning, som är intentionen med de ljusskygga politiska processerna i EU-apparaten och vilkas grundvalar nu ska gjutas i konstitutionell form. Men politiskt är det en välkommen formulering, som bör välkomnas. Vi kan vara eniga om att ratificeringen måste vänta och att en grundlig politisk debatt behövs om fördraget – en debatt där det borde vara självklart att arbetarrörelsen hamnar i konflikt med borgarna. Det bästa sättet att få den debatten på riktigt, är en folkomröstning.

Läs s-distriktets pressmeddelande i sin helhet, plus kommentarer från Peter Gustavsson här.

2 kommentarer:

Daniel sa...

Jag kan inte på något sätt säga att jag är tillfredsställd med partidistriktets uttalande. Men det är ändå ett viktigt steg i rätt riktning.

Anonym sa...

lägg ner EU innan de också dömer bort bruksvärdesprincipen

http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\04\17\279958§ionid=Privatekonomi

vi vill ha kvar vår socialdemokratiska/fackliga köttgryta för oss själva.