måndag, april 07, 2008

Åt rätt håll i fildelningsfrågan

När vänsterpartiets partistyrelse i helgen behandlade motionerna till partikongressen i juni, så beslutade tydligen en majoritet att ställa sig bakom förslag om bifall på en motion om fildelning och bibliotekslösningar för elektroniskt material.

Det är glädjande, tycker jag. Frågan är förstås – precis som de flesta andra intressanta frågor – inte oproblematisk. Men förhoppningsvis kan debatten kring och på kongressen handla om både principiella överväganden och samhälleligt fungerande och smarta lösningar. Det kommer förstås alltid att finnas spänningsförhållanden mellan olika typer av kulturyttringar och mellan människor med olika roller i skapande, förmedling och konsumtion av kultur och information. Men olika samhälleliga ordningar ger olika möjligheter att ge dessa motsättningar kreativa och framåtsyftande lösningar som kommer många till del. Fildelningsdiskussionen visar på ett konkret sätt kapitalismens begränsningar – utan att det för den sakens skull automatiskt dyker upp hållbara progressiva lösningar. Detta är dock en bra början.

Ung Vänster skrev redan i sitt kultur- och fritidspolitiska program 2002:
Piratkopiering är ett självklart svar på motsättningen mellan den framväxande tekniken och de rådande produktionsförhållandena. Ung Vänster uppmuntrar det direkt och arbetar för att fler ska ansluta sig till fildelningssystem för till exempel musik eller datorprogram.
Om jag förstått saken rätt är den motion som partistyrelsen föreslår kongressen att bifalla, författad av Mikael von Knorring, sammankallanden till just den grupp som tog fram förslag till nämnda program.

[DN][SvD]

[Ett längre inlägg från juni 2006]

12 kommentarer:

JorgenL sa...

Problemet är bara att, enligt tidningarna, det man vill tillåta är "nerladdning"...

Men vadå "nerladdning"?

Ingen som fildelar laddar bara "ner".

Alla fildelningsprogram låter också de andra ladda hem från den som laddar ner, så alla laddar i praktiken också samtidigt "upp".

I praktiken så är det alltså helt betydelselöst ifall man tillåter "ner"-laddning men inte "upp"-laddning, alla bryter mot lagen ändå.

Mediabolagen bryr sig dessutom inte speciellt om nerladdningen, det är spridningen de är rädda för. Den vill de ha monopol på, annars måste de börja offra av sina vinster för att hamna på en prisnivå folk är beredda att betala.

Att tala om att legalisera bara nerladdning är en lek med ord.

Raphael sa...

JorgenL> Om du läser artikeln i DN så tas just den frågan upp i slutet av Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson:

"- Den borgerliga hållningen, som främst representerats av centern - att ladda ner ska vara tillåtet, men inte att ladda upp - är komisk. Då vet man inte vad fildelning är. För att ladda ner måste man samtidigt ladda upp."

Vet inte om det betyder att motionären i vänsterpartiet tycker som hon, men en medvetenhet om hur fildelning fungerar finns i alla fall inom vänstern.

Anonym sa...

Motionen som vänsterpartiets partistyrelse ställde sig bakom talar om att legalisera fildelning. Inte bara nedladdning, vilket som du påpekar skulle vara lite fjantigt.

Anonym sa...

Läs artikeln i DN igen i så fall, joergenl. Förslaget gäller fildelning, inte bara nedladdning.

Anonym sa...

"Det kommer förstås alltid att finnas spänningsförhållanden mellan olika typer av kulturyttringar och mellan människor med olika roller i skapande, förmedling och konsumtion av kultur och information. Men olika samhälleliga ordningar ger olika möjligheter att ge dessa motsättningar kreativa och framåtsyftande lösningar som kommer många till del."

Sorgligt.

Mats Einarsson sa...

Så här står det i det yrkande som PS föreslår kongressen bifalla:
"att vänsterpartiet tar ställning för breddade möjligheter att kopiera för personligt bruk och att det blir tillåtet att tillgängliggöra upphovsrästtsskyddat material så länge det inte sker kommersiellt."
Personligen anser jag det principiellt felaktigt att frånta upphovsrättshavaren kontrollen över sitt material oavsett syfte. Dessutom blir det nog svårt att konstruera en lagstiftning i enlighet med motionen. Och minst lika svårt att kontrollera efterföljden som med nuvarande lagstiftning.

Micke vK sa...

Mats: Varför tror du att det blir svårt att få ihop det juridiskt? Och vad är det som blir svårt att kontrollera?

rallizes sa...

"- Den borgerliga hållningen, som främst representerats av centern - att ladda ner ska vara tillåtet, men inte att ladda upp - är komisk. Då vet man inte vad fildelning är. För att ladda ner måste man samtidigt ladda upp."

om du använder bittorrent, visst. men om du använder ett p2p-nätverk som t.ex. soulseek måste du inte det.

men det handlar inte heller om 'fildelning'. fildelning är I SIG bara ett sätt att utbyta data via internet - upphovsrättskyddat eller inte. fildelning is not the issue.

nog för att motionen som jag förstår det är klar på den punkten, men det skulle inte skada om debatten kring det vore det också...begreppsförvirring leder ofta till förvirrade resonemang.

för övrigt är det omöjligt att använda sig av internet utan att 'ladda ner' och 'ladda upp' data. så visst är det komiskt.

Christian Engström (pp) sa...

Finns hela texten till motionen att läsa någonstans, eller är den inte offentlig ännu?

Yrkandet som Mats Einarsson citerar tycker jag låter bra, men det skulle vara intressant att få läsa hela motionen. "The devil is in the details" och så vidare...

Mats Einarsson sa...

Svar till Micke (som skrev motionen)
Nja, du har säkert bättre koll på det juridiska än jag i och för sig (även om du har fel :-)). Men om man tillhandahåller någon form av tjänst på nätet där man möjliggör nedladdning av upphovsrättsskyddat material helt gratis, och har annonser vars värde bestäms av den trafik man kan generera till sajten - är det fil(ut)delning i kommersiellt syfte? Men sånt kanske kan lösas i lagtext.

Vidare; en fråga: Vad jag förstår, så menar motionen att sådan utdelning/spridning/tillhandahållande av upphovrättsskyddat material som man pga den tekniska lösningen medverkar till när man själv laddar ner materialet skall vara laglig (om det inte sker kommersiellt). Innebär det att även den ursprungliga stölden av materialet (den ursprungliga utläggningen av det skyddade materialet på nätet) skall vara laglig? Kan man juridiskt skilja mellan de två?

Men min huvudinvändning är att det alltid ska vara upphovsrättsinnehavaren som skall bestämma om och hur hans/hennes verk ska spridas, alldeles oavsett syften. Bl.a. därför medverkade jag och vänsterpartiet till en ändring av Tryckfrihetsförordningen som täppte till den lucka i upphovsrätten som offentlighetsprincipen skapat: om man lämnar in ett upphovsrättsskyddat material som man stulit till en myndighet så blev det offentligt mot upphovsrättsinnehavarens vilja (fallet med "scientologibibeln"/Zanoussi - just i det fallet var det ytterst svårt att känna någon som helst sympati för upphovsmännen och att USA.s regering dessutom utövade rätt starka påtryckningar på regeringen i saken gjorde ju att man känslomässigt inte var särskilt entusiastisk. Problemet var ju att dom jävlarna hade rätt.)

Förresten - det här borde jag ju veta, och jag skulle väl i och för sig kunna ta reda på själv - kan en författare bestämma att hans/hennes bok inte får lånas ut på bibliotek? Om inte så tycker jag det är galet, men då finns ju en förebild i nuvarande lagstiftning... [Vänta nu: biblioteken har ju köpt in alla exemplaren, så parallellen håller inte. Men om en författare trycker upp en bok och bestämmer att den inte får säljas, inte heller lånas ut på bibliotek, utan bara erhållas direkt ur författarens hand (på grund av någon knäpp konstnärlig idé som vi inte behöver bry oss om nu) - har då bibliotekarien rätt att ändå ta den bok han/hon fått av författaren och sedan ställa den i hyllan på sitt bibliotek för utlåning?]

Micke vK sa...

Om det kommersiella: Jag vet inte hur begreppet ”förvärvssyfte” definieras i upphovsrättslagen idag, men det borde ju gå att tillämpa även här. Det gör i praktiken ingen skillnad för fildelningen – det går inte att göra Pirate Bay olagligt med mindre än att alla sökmotorer blir det också.

Om den första kopieringen: Idag finns det en knepig juridisk gräns någonstans mellan att spela upp en original-CD för en kompis och att tillgängliggöra den på ett fildelningsnätverk till bekanta. Min intention är att den ska försvinna. Men du verkar tänka på en specifik ursprunglig stöld, som att kopiera en film innan den släppts?

Om författaren med säljfobi: Idag är det ju tillåtet för mig att läsa upp, låna ut eller sälja den där boken författaren gav mig. Det borde också redan vara OK att min kompis kopierar den i en apparat, dvs scannar in den elektroniskt och trycker ut ett nytt fysiskt ex. Steget till att jag kan låta nån som hänger på samma nätverk som jag kopiera den känns inte så långt tycker jag?

Om bibliotekens tvångsutlåning: Biblioteken får idag avtala med ”en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området” om att låna ut böcker ”trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisationen” (42a). Visst, de köper in böckerna, men de lånas ut upprepade gånger, ersätter många bokinköp – och utländska författare får inte ens någon biblioteksersättning. De internetbibliotek vi föreslagit är betydligt mildare ;-)

JorgenL sa...

Om motionen explicit talar om tillgängliggörande, bra.

Det juridiska förstår jag inte varför det skulle vara något problem med egentligen. Om man tar betalt så är det inte tillåtet, delar man ut "ideellt" så är det. Vad är egentligen problemet?

Det största problemet med att det är illegalt idag är ju att det är en lag som inte går att upprätthålla utan stasi-metoder.

Om man tillåter den privata fildelningen så får man ju en lag som går att upprätthålla, utan avlyssning och massövervakning av allmänheten. Det är ju svårt att ta betalt för nåt och samtidigt vara anonym, i vart fall om man vill ha en större kundkrets. Så även ut den synpunkten är det en god ide.