lördag, januari 03, 2009

Ja men då så

Så här kan det bli när den israeliska krigspropagandan blivit så effektiv att den helt internaliseras i rapporteringen. Norska Dagbladet:
Ti personer ble drept etter at en bombe traff en moské i Gaza, melder AP. Det er foreløpig uklart om det er Hamasledere blant de drepte.
Så om det blev klart att det skulle finnas ”Hamasledare” bland de dödade i moskén, hade det varit okej att bomba ihjäl de bedjande där?

Detta är helt symptomatiskt, helt fundamentalt i rapporteringen om Israels övergrepp. Genom att slänga in ett å-ena-sidan-å-andra-sidan-resonemang tror journalisterna att de uppfyllt något slags objektivitetskriterium. Det faktiska resultatet är att det inte är ockupationen som framstår som problemet utan möjligen någon sorts överdrifter i det normaliserade tillståndet, ett rasistiskt massmord framställs som ett svårbegripligt, våldsamt ståhej. Alltså lögnaktigt, falskt.

Inga kommentarer: