söndag, april 19, 2009

Lite småplock

* Erik Berg slår till med en god metafor:
Men för att hushålla med resurser och spara på krafter på rätt sätt så måste vi förstå vilken sorts lopp vi deltar i. Den som tävlar i en regatta (alltså, ett segelbåtsrace) kan inte ”spara vind” till senare i loppet genom att hissa färre segel i loppats första halva. Och det är snarare en segeltävling än ett maratonlopp vi befinner oss i. Att i nuvarande läge låta bli att öka upplåningen för att därigenom kunna absorbera friställda som strömmar över från privata sektorn i offentlig verksamhet, innebär inte att vi sparar resurser till senare, inte ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Begränsar man sig till att enbart titta på statskassan så kan det se ut som om man hushållar genom att låta folk gå arbetslösa, men det är ett otillräckligt synsätt, ingen ansvarsfull regering får se enbart till statskassan utan måste betrakta utvecklingen i samhällsekonomin som helhet, det är deras uppdrag.
Läs hela.

* Martin Grüner Larsen (Pen to Paper) och Lennart Frantzell (Progressiva USA) skriver och länkar om Bushadministrationens systematiska användning och pseudo-juridiska legitimering av tortyr, och Obamas beslut att inte lägga alla korten på bordet och inte väcka åtal mot de torterarna. Hos ACLU kan man alltså läsa de hemliga tortyr-PM som Bushadministrationen använde sig av. Det är chockerande läsning.

* Och så har Israel dödat ännu en anti-apartheidaktivist. Himla tur, att Sverige inte deltar på regeringsnivå på FN:s konferens mot rasism. Det är ju lätt hänt att en del mötesdeltagare skulle ha envisats med att tala om rasism och apartheid och därmed skapat det Carl Bildt kallar ”ett anti-israeliskt jippo”.

* KABABfest om Hugo Chavez Book Club.

Inga kommentarer: