lördag, augusti 15, 2009

Fler röster som höjs för att Expertrådet ska ta upp misstroende Khamenei

Tehran Bureau rapporterar att Ayatollah Dastgheib, en av medlemmarna i det så kallade Expertrådet i Iran, kräver ett extraordinärt möte i rådet. Dastgheib pekar i sitt uttalande på Expertrådet har till uppgift att övervaka att konstitutionen följs och att den måste agera för att så sker i verkligheten. Det är inte tal om ett explicit misstroendevotum mot Khamenei, men helt klart en långtgående kritik mot sakernas tillstånd:
“When Imam Khomeini said ‘support the rule of the just jurisprudent so that the Revolution will be kept out of harm’s way,’ he meant that when the people withdraw their support of the rule of the just jurisprudent, the just jurisprudent is unable to do anything and his rule becomes meaningless,” Ayatollah Dastgheib said in his statement.

“It is the duty of the Assembly of Experts to safeguard every single article of the Constitution and in this path have the support of the people. This is the very raison d’etre for the Assembly of Experts.”

“The people, through their votes, have appointed the Experts as their legal representatives to protect the constitution.”
Detta är, som jag nämnt tidigare här, ingen ny motsättning i Iran. Khameneis position har aldrig varit densamma som Khomeinis, och kritiken mot honom - och hans protégé Ahmadinejad - kommer från flera håll också inifrån de olika statsorganen. Det finns många - både mullor och "civila" som verkat inom systemets ramar - som önskat stärka de republikanska aspekterna av konstitutionen (som i sig är motsägelsefullt och diffust skriven på många ställen). Men så finns också den ståndpunkt som Dastgheib och en rad andra skriftlärda ger uttryck för: att det är en islamisk plikt för de religiösa juristerna (foqaha) att i varje läge ge uttryck för en slags transcendent folkvilja, återbekräftad i allmänna val (inom islamiska ramar - i praktiken naturligtvis öppna för tolkning och strider). Dessa ståndpunkter har i den situation som uppstått i Iran kommit att sammanfalla allt mer. Och det är Khamenei som blir den gemensamma måltavlan.

[Dastgheibs uttalande på hans websajt, på persiska]

2 kommentarer:

Anonym sa...

Och?

Ett val till och Ahmadinejad vinner igen oavsett vad den USA-stödda Guccipöbeln och deras frontfigurer tycker. Detta av den enkla anledningen att majoriteten av det iranska folket vill ha det så. De vill uttryckligen ha ett land med en muslimsk karaktär och en stark ledare i tider av hot.

Så länge den uppfattningen råder kommer landet aldrig att bli ett sekulärt horhus åt bankirmaffian, rika israeler och andra västmaktsdignitärer.

Ali Esbati sa...

Det finns mycket att säga om det där. Jag nöjer mig med att påpeka det surrealistiska i påståendet att mullorna i Expertrådet önskar sig ett "sekulärt horhus".