onsdag, september 09, 2009

Svenska pensionspengar fortsätter finansiera apartheidverksamhet

Till skillnad från Norge har de svenska pensionsfondernas "etikråd" inga synpunkter på att man investeringar i företaget Elbit som bland annat levererar övervakningsutrustning till den i strid mot internationella domstolsbeslut byggda apartheidmuren.

Inga kommentarer: