fredag, oktober 30, 2009

Pedagogiskt om låglönelinjen

Peter Gustavsson skriver utförligt och översiktligt om regeringens sammanhängande politik för lägre löner, i senaste numret av Ordfront. Den här poängen är en som annars ofta hamnar i skymundan när resonemangen inte hinner utvecklas ordentligt:
Allmän sjukförsäkring, a-kassa, föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring och allmän pension fördelar risker solidariskt. Socialförsäkringarna ökar människors trygghet och omfördelar mellan de skeden av livet då vi behöver systemen mindre och då vi behöver dem mer. Visst finns det ett överutnyttjande av systemet. På samma sätt som det också finns ett underutnyttjande i form av människor som är sjuka men ändå jobbar därför att den slimmade arbetsplatsen inte klarar av en sjukfrånvaro eller därför att privatekonomin inte klarar av en karensdag.

Det uppsåtliga fusket i socialförsäkringarna skattas till 2–3 miljarder. Samtidigt uppger Skatteverket att drygt 130 miljarder i skatteintäkter uteblir årligen – i huvudsak på grund av svartarbete och skatteflykt. Med andra ord är skattefusket 50 gånger större än socialförsäkringsfusket. Ändå pratas det betydligt mer om vanliga löntagare som tar ut några sjukdagar för mycket än om den gigantiska ekonomiska brottslighet som främst företagare och högavlönade ägnar sig åt.
Läs hela!

1 kommentar:

KomentarPåMorgonSoffan sa...

Det är klart man ska bekämpa båda men att folk ligger hemma och pillar sig i naveln är inte rätt