söndag, januari 24, 2010

Déja vu

Min kolumn i Dagsavisen handlar om sjukförsäkringen i Sverige och Norge. Och den ställer frågan om det verkligen är så att en "normal" sjukskrivningsstatistik är något att eftersträva:
Samfunnsdebatt handler først og fremst om å definere hva som er problemet. Når spørsmålet vel er etablert, er de mulige svarene ofte gitt.

I sykelønnsdebatten skulle man for eksempel kunne spørre seg hvordan visse land har kunnet oppnå høyere sysselsetting, med høyere produktivitet. Da blir det naturlig å se hva Norge har gjort riktig for å få til «unormalt» høy produktivitet og sysselsettingsnivå, spesielt blant kvinner og eldre. En del av svaret på det spørsmålet, er en god sykelønnsordning. Den gjør det mulig å minske sykenærvær, og gjør at flere som ellers blir helt utslått fra arbeidsmarkedet, orker å holde ut lenger.
Läs gärna hela.

Inga kommentarer: