måndag, februari 22, 2010

Veckans graf

Vill tipsa om en nyttig och folkbildande blogg: Veckans graf. En del av graferna har ni som följer den här bloggen möjligen redan sett. Hur som helst bra saker att påminna sig om.

Till exempel, med anledning av ett självförhärligande pressmeddelande om fuskjakt från Försäkringskassan, som helt okritiskt vidareförts i olika medier idag, kan det vara bra att se de här skattningarna på kostnader för olika typer av fusk och felaktiga utbetalningar:(grafen är hämtad från S-studenternas 10-talsprogrammet, men jag har inte tillgång till mitt exemplar just nu och kan inte återge deras källa)

17 kommentarer:

Anonym sa...

du glömmer att försäkrings- och bidragsfuk även innebär outblivna skatteintäkter. grafen är inte helt fel men delvis missvissande.

philip sa...

Även om summan av skattefusk är större betyder det väl inte att det är fel att vilja minska fusket inom bidragsfusket?

Självklart är det viktigt med perspektiv och då kan grafer och dylikt komma till hands. Men det skaparna av diagrammet glömt är att det är högst väsentligt att kolla på hur stor andelen "fuskare" är.

Tex så är väl skatteintäkterna på ca 1500 miljarder om jag inte missminner mig, alltså kan man väl säga att fusket utgör en 9-10% utav dom totala skatteintäkterna. Nu har jag ingen koll på vad bidragsdelen ligger på men utifrån det kunde man sedan kunna dra en slutsats om vilka som är "värst".

Fast å andra sidan beror kanske det på hur man ser på det, vilket är värst; Det högsta absoluta värdet eller högsta procentuella? :)

Anonym sa...

2-4% felutbetalningar i socialförsäkringarna räknar man ofta med.

Johnny Boy sa...

Graferna är missvisade, för om det inte fanns några skatter skulle inte någon kunna skattefuska eller hur?

Därför är det politikerna som är ansvariga för alla lagar som gör folk kriminella och därför borde sättas i fängelse.

Politiker hotar vanliga hyggliga knegare med våld om de inte betalar, rena utpressningen i bästa maffia stil.

Naturligtvis skall skatte-inbetalningar vara frivilliga i ett fritt samhälle och solidariskt samhälle.

Tvång är inte solidaritet!

Anonym sa...

Skattefelskartan

Skattefelet, ca 133 miljarder kronor
— Mellanskillnaden mellan total skattenivå och fastställd skatt— skattefelet - beräknas till ca 133 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ca 5 procent av BNP eller ca 10 procent av den fastställda skatten (2005 års nivå).


Det är märkligt. Sjukskrivna och arbetslösa ska jagas med blåslampa, trots att fusket med bidrag och försäkringar är peanuts jämfört med hur mycket som småföretagare fuskar med skatten. Vad kan det bero på, tror ni?

Gustav Rosquist sa...

Så ibland passar det med nationalekonomiska modeller!

Citat från den rapport från skatteverket som kommer fram till siffran 133 miljarder

"Skattefelet med anknytning till svartarbete har beräknats utifrån den kartläggning av svart- arbetet som Skatteverket genomförde 2006 (Rapport 2006:4). Det totala svartarbetet beräknas med en makrometod, som innebär att man jämför nationalräkenskapernas beräkning av hus- hållssektorns utgifter med de totala inkomster som faktiskt redovisas. Med olika mikro- metoder (resultat av Skatteverkets revisioner, enkäter till både köpare och säljare, bransch- kartläggningar m.m.) fördelas skattefelet för svartarbetet ut på olika grupper av skattebetalare. På så sätt kan större delen av det totala svartarbetet förklaras. Det som kvarstår ligger under rubriken ”ofördelat”."

Gustav Rosquist sa...

Ingen hänsyn har tagits till dynamiska effekter. Så dessa 133 miljarder är förmodligen en grov överskattning.

"I den här uppskattningen av skattefelets storlek och fördelning har vi därför helt bortsett från samtliga dynamiska effekter av förändringar i skattefelet. Beräkningarna av skattefelet har alltså gjorts helt statiskt, dvs. under antagandet att allt annat förblir oförändrat."

Simsalablunder sa...

"Så dessa 133 miljarder är förmodligen en grov överskattning."

Förmodligen är det en underskattning, grov t.o.m.

Gustav Rosquist sa...

Simsalablunder:
Resonemanget kring att det är en överskattning bygger på att vissa tjänster som idag utförs svart förmodligen inte skulle utföras alls om skattekontrollen skulle bli mer effektiv.

Beskriv gärna vad du anser skatteverket har missat som gör att 133 miljarder är en grov underskattning.

Christian sa...

Om man nu vill prata civil olydnad (som vänstern ofta tycker om att göra) så är det enorm moralisk skillnad på att:

* Fuska för att minska mängden av dina pengar som någon försöker ta ifrån dig.

* Fuska för att få större mängd pengar från någon annan.

Simsalablunder sa...

"Beskriv gärna vad du anser skatteverket har missat som gör att 133 miljarder är en grov underskattning."

Resonemanget kring att det är en underskattning bygger på att vissa tjänster som idag utförs svart förmodligen skulle utföras vitt då skattekontrollen skulle bli mer effektiv.

Simsalablunder sa...

Christian bortser ifrån att båda punkterna ingår i skattefusk. Det är ett moralisk problem.

Gustav Rosquist sa...

Simsalablunder:

Begriper inte riktigt vad du försöker säga. Menar du att skatteverket helt enkelt har underskattat omfattningen av svarta tjänster?

Det enda jag försökte understryka var att, givet den siffra som presenterats, så är det orimligt att tro att hela beloppet, oavsett hur stort och svart det är, är möjligt att komma åt. Tuffare kontroller skulle helt enkelt tränga undan tjänster som idag utförs svart, och man behöver inte vara raketforskare för att begripa att det inte går att beskatta något som inte finns.

Och visst, man kan angripa siffran 133 miljarder som sådan, men känns lite meningslöst utan någon form av idé om varför den är för hög/låg.

Den moraliska skillnaden, mellan skattefusk och bidragsfusk, om någon, är ju att den som jobbar svart faktiskt bidrar, om än inte i den omfattning som förväntas. Medan den som fuskar till sig bidrag faktiskt inte bidrar med något.

Simsalablunder sa...

Det enda jag försökte understryka var att, givet den siffra som presenterats, så är det rimligt att tro att beloppet, oavsett hur stort och svart det är, är möjligt att komma åt. Tuffare kontroller skulle helt enkelt omvandla tjänster som idag utförs svart, och man behöver inte vara raketforskare för att begripa att det då går att beskatta då det finns.

"Den moraliska skillnaden, mellan skattefusk och bidragsfusk, om någon, är ju att den som jobbar svart faktiskt bidrar, om än inte i den"

Visst, att bidra med osund konkurrens är något finfint det. Extra fint är det när man kombinerar skattefusk med bidragsfusk.

Gustav Rosquist sa...

Intellektuell ödemark, zzz.

Anonym sa...

haha, ser ut som du fått en ny episk idiot på halsen i form av gustav r, esbati. grattis.

/j

Simsalablunder sa...

"Intellektuell ödemark"

Nåja, avverkningen stod ju Gustav Rosquist själv för.