torsdag, juli 22, 2010

Hur tänkte Arena Idé?

I veckans nummer av Flamman har jag skrivit om välfärdens framtida finansiering, och den så kallade Borg-kommissionen – en uppmärksammad kommission som satts samman av Timbro och Arena Idé tillsammans:
Riskerna med att vingklippa den politiska konflikten bakom kulisserna känner vi redan till. Demobilisering av arbetarväljare, öppning för fanflykt och högerpopulism, nya år med socialt frätande marknadsfundamentalism.
Läs gärna!

3 kommentarer:

anonym sosseman sa...

Jag har läst en debattartikel på DN Debatt av denna Borg. Det är lätt att konstatera att ekonomistudier behövs för att klara av att skilja underförstådd ekonomisk liberialism från faktapåståenden.
Med tanke på vilken bunt pappskallar eller skurkar socialdemokratiska riksdagsledamöter framstått som i fråga om Lissabonfördraget förväntar jag mig inget gott här heller.
Det är som progressiva journalisten Amy Goodman säger: medierna är långt viktigare än än kryssningsmissil.
Värt att notera är att denna borgerliga sörja ligger Mona Sahlin varmare om hjärtat än en politik som kunde förbättra kvinnors livskvalitet och makt över sina liv enormt, en politik bortom budgettak och för låga skatter.

Fredrik sa...

Way to go! Men jag läste pappersversionen. Jag är true. 8)

Teckentydaren sa...

Per Borg (S) född 1943, s-politiker och ämbetsman, statssekreterare i Försvarsdepartementet 1982-88 och därefter generaldirektör i Försvarets materielverk. f d ordförande i riksbanksfullmäktige. författare till rapporten ”Välfärdens långsiktiga finansiering” 2009, Borg på Newsmill: Fd statssekreterare (s): delar av vården måste betalas privat.
Berit Rollén, f d statssekreterare (S)
Niklas Nordström, f d ordförande i SSU

Eva Fernvall, tidigare ordförande i Vårdförbundet

Monica Werenfels Röttorp, tidigare partistyrelseledamot (FP)
Lars Tobisson, tidigare vice partiledare (M),
Jens Magnusson, välfärdsekonom på SEB Trygg Liv

S deltagandet i Timbro/Arena kommissionen är i klar majoritet. En S-rapport?

Alla partier är nu timbroadepter (med V:s och Mp:s anslutning till S som väldresserade och lydiga knähundar till Mona och Östros får man väl räkna även dem dit, S lydiga pudelsvans). Tidigare var det främst M, sen tog man sig an de förmenta mittenpartierna och skolade de unga påläggskalvarna hos dessa till sanna timbroiter. Mittenpartierna är nu mer höger än det riktiga högerpartiet och lydiga intill självutplåning inom regimsamarbetet. Nu är även S med öppet på skutan där man surrat rodret och sig själv vid masten på färden mot den nyliberala utopin.

Det finns naturligtvis mycket att säga om kommissionens utredande och betänkande, källhänvisningarna till sina bestämda åsikter är magert, men det är ju det vanliga när det gäller sånt här, man har insupit kunskaper på fyra seminarier man arrangerat och hänvisar utan att precisera till andra utredningar. Varför ska vi ta åsikter för fakta och förment vetenskap.

Mönstret är det samma som på andra ställen och primärt USA, man fokuserar på det abstrakta den förmenta finansieringen och inte de reala produktiva ekonomiska möjligheterna som kan tänkas finnas i framtiden. Modeller genererar de resultat som premissernas ramar tillåter, modeller om framtiden är till sin natur alltid gissningar.

Det är en aning sorgligt att Ali faller in i den förmenta bilden av vård som något som inte har produktivitetsförbättringar. Om man tror att den ökning av BNP med 2000 procent som skett i industrivärlden de senaste hundra åren inte varit beroende av förbättrad välfärd som vård skola mm har man gjort en dålig analys, eller troligen en politiskt vinklad. Hur mycket produktivitetsökning har t.ex. Loosec genererat, titthålskirurgi etc, etc, men den största delen av den produktivitetsökningen syns inte inom vården.

Det är förrädisk kommissionsrapport där det söderstenska (S) nonsenset om närande och tärande ligger lite lätt kamouflerat under ytan.

andra spekulationer om framtiden