fredag, september 03, 2010

Fyra punkter för en tryggare bostadspolitik för unga

Idag presenterade Lars Ohly och Ida Gabrielsson ett riktigt bra fyrapunktsprogram som, utöver den generella politiken för att bygga bort bostadsbristen, särskilt tar sig an det usla läget för ungdomar på bostadsmarknaden.

* Inför kompiskontrakt: Två eller fler bör kunna bo tillsammans i en lägenhet, men ha individuella kontrakt på varsitt rum.

* Böter för överhyror: Sanktioner mot oskäliga hyror vid andrahandsuthyrning. Det ska kosta att utnyttja ungdomars desperata bostadssituation.

* Låt kommunerna förmedla andrahandslägenheter: De kommunala bostadsförmedlingarna bör även förmedla andrahandslägenheter, någonting som de enligt lag inte har rätt till idag.

* Unga ska ha rätt till en egen bostad: Vänsterpartiet vill ålägga kommunerna att årligen undersöka vilken efterfrågan på bostäder det finns bland kommunens innevånare. Kommuner som inte agerar för att tillgodose behovet av hyresrätter, särskilt för unga under 25 år, ska få avdrag på sitt stadsbidrag.

Läs mer om förslagen här, eller läs Ida Gabrielssons artikel: «Efter fem år flyttar jag fortfarande runt på andrahanskontrakt»

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra förslag! Den lagliga andrahandsprocessen kan göras mycket enklare - vilket även skulle minska den svarta marknaden.

Tryggve sa...

Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4009).

Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!