torsdag, oktober 14, 2010

«Utanförskapet»™ – Varning för import.

Inspirerade av sina svenska kamrater försöker nu norsk höger etablera begreppet «utenforskap» i samhällsdebatten. Jag har skrivit om det i Dagsavisen idag:
«Utenforskapet» bærer i seg en motvilje mot velferdssamfunnets prinsipper. Det rigger statistikken, sånn at det ikke blir det ekskluderende arbeidslivet som problemstemples, men det at vi prøver å ta et felles ansvar for de menneskene som rammes. Det snur i tillegg opp ned på det faktum at arbeidslivet også i Norge sliter ut mennesker og at profittjakten gjør det vanskeligere å finne individtilpasset plass for alle. Endrede «insentiver» for individene – ikke et endret arbeidsliv – blir på den måten løsningen som skimtes bak det ideologiske forhenget.
Läs gärna hela.

2 kommentarer:

Leni Riefensthal sa...

Lanserades av SAF & Co i samband med EU-"valet", antingen var man med i den fina fredliga unionen och kunde vältra sig i miljonregn eller så hamnade man fattig och förfrusen i svinkylan.

Bäst illustrerades detta i ett Rapportinslag, som liksom övrig media aggressivt kampanjade för EU, scen 1, glada skåningar skrattar och plaskar i vågorna under en varm sol drickandes "EU-öl". Scen 2 ett tåg lämnar perrongen i bister kyla i Kiruna, på väg söderut. Sura norrlänningar sade att man skulle rösta nej....

Teckentydaren sa...

Problemet är att decennier av S-märkt ekonomisk högerpolitik skapade ett utanförskap, riggad statistik på detta område har varit legio av S för att framställa sig själ i så god dager som möjligt och försöka dölja konsekvenserna av den förda politiken. Visst moderatalliansen riggade sina förmenta arbetslöshetssiffror ordentligt inför valet 2006, men även om siffrorna var fel så var det inte så att problematiken inte fanns, en problematik som folket mer än väl kände till om än inte de exakta siffrorna men de levde ju mitt i den verkligheten. Två decennier med stenhård NAIRU politik går naturligtvis inte medborgarna förbi, det skapar utanförskap och social desorganisation.

Att nu låtsas som om den politiken inte haft konsekvenser är patetiskt, men det är ju förstås samma politruker nu som då och att tvätta denna byk skulle kunna ställa dem i dålig dager.

Så förlorade man också ett val som skulle kunna ha varit öppet mål. Av den förmenta eftervalsdebatten att döma blir det ingen som helst verklig självrannsakan och förnyelse av manskapet, för att travestera Sträng och Sahlin lättmatroserna blir kvar på sina befälsposter. Borg/Reinfeldt kan med tillförsikt se tiden an till nästa val.