onsdag, juli 13, 2011

Støtt en greker!

Idag har jag skrivit i Klassekampen om "räddningspaketen" till Grekland och den mytbildning kring grekisk ekonomi som föregått dem.
Ser man nærmere på Hellas, framtrer et helt annet bilde enn gnålende, ouzodrikkende latsabber. Andelen husholdninger som har problemer med å få endene til å møtes, er en av de høyeste. På listen over tunge boligkostnader ligger Hellas helt på toppen. Nesten en fjerdedel av husholdningene må betale over 40 prosent av disponibel inntekt til bolig.

Hellas topper også en sammensatt indeks over arbeidspress. Grekere jobber ofte i helger og om netter, de har liten mulighet å tilpasse arbeidstiden, de opplever svært mye stress på jobben, og de sliter med å kombinere jobb og familiekrav. Det sistnevnte kan ses i forbindelse med at det i Europa er grekere, nest etter irlenderne, som bruker mest tid på å ta hånd om eldre eller funksjonshemmede slektinger. Vanlige grekere har med andre ord levd med små marginer.
Läs gärna hela!

8 kommentarer:

Anonym sa...

"A ministry statement Friday said that while an estimated 900,000 Greek residents and companies owe the state €41 billion ($58 billion) in taxes and fines, 90 percent of that money is owed by 14,700 taxpayers and firms."

http://www.washingtonpost.com/business/markets/greece-hires-lawyers-accountants-to-pursue-top-10000-tax-cheats/2011/07/08/gIQAROlb3H_story.html

Peter sa...

Kära Esbati, det kanske bara är jag men norska och jag går inte direkt ihop så stundtals går det mesta mig förbi när jag kikar in här. Hjälp?

Anonym sa...

Det är synd om grekerna, de tjänar mindre än det som de som de spenderar.

Vem skall betala?

JB

DV sa...

Jag får ibland intrycket att Ali försöker antyda att Grekland var ett välfärdsparadis innan det onda EU och IMF kom och förstörde.
Med eller utan schablonbilden om Grekland är det faktiskt sant att mellan 6 och 7 ut av 10 Greker inte betalar skatt och inte gjorde det innan heller. Det är också sant att den offentliga sektorn är groteskt överdimensionerad på grund av kundförhållandena som har rått mellan politikerna och väljarna och att många anställda inom den offentliga sektorn har orimiliga privilegier (som att t. ex. gå i pension vid 45 eller 50 års ålder, eller få 14 löner om året). Naturligtvis har Ali invänt att det inte finns fler ofentligt anställda per kapita än i de andra europeiska länderna men det är lite märkligt att påstå det eftersom det inte än har funnits någon pålitlig statistik på det- ofta räcker det med att själv besöka ett kontor för att bilda sig en uppfatning om hur den offentliga sektorn fungerar. Det är inget heller något ord om att en majoritet av de som demonstrerar sällar sig till den nationalistiska, populistiska och apolitiska skaran. Det ligger i och för sig en sanning i det att grekerna i snitt jobbar mer än de andra europeerna. Det är också lika sant att de allra flesta av dem antigen dubbelarbetar (t. ex. lärare ger privatlektioner svart på kvällarna för att kunna konsumera mer i den vilt kapitalistiska ekonomin, där priserna ligger mycket över landets kapacitet) eller jobbar inom sektorer som hålls vid liv på artificiellt sätt så att inga privilegier någonsin rubbas. Jag undrar varför Ali inte ser problem med att den mest frekvent förekommande typen av företag är familje- eller småföretag som i regel allra oftast skattefuskar för att överleva i en snäv konkurrenssituation (i mitt bostadsområde finns det t. ex. 6 bokhandlar på 10.000 invånare). Jag undrar vad som är progressivt med en fackföreningsrörelse som leds av 50 och 60 åriga män som tjänar 3 och 4 ggr så mycket som sina barn som de själva har placerat i positioner innom samma yrkeskår. Jag undrar också om vad de så kallade revolutionärerna gjorde under 80- och 90talen då pengarna strömmade in från EU och hur det i hela världen kan komma sig att Grekland på 30 år fick så många medborgare som nu regelbundet kunde konkurrera med medborgarna i Florida om att äga villor, bilar och åka på lyxsemestrar flera gånger om året. Nu är man naturligtvis besviken för att det har blivit dags att betala notan. Jag tycker inte heller om att stora offentliga organisationer måste privatiseras och säljas ut till privata intressen, men inget ord har någonsin ordats från Ali om hur illa den grekiska staten har administrerat de allmännytiga organisationerna och hur osolidariskt människorna som styr i dem har uppfört sig. Det finns så mycket mer att skriva om den grekiska krisen men huvudsaken är den att om man ser det som händer i Grekland först och främst som nyliberalismens anfall, har man som vänster både skjutit vid målet och skjutit sig själv i foten.

Ali Esbati sa...

Hej,

Det var ett märkligt intryck att få, att jag skulle ha försökt framställa Grekland som ett ”välfärdsparadis”. Det är helt fel. Grekland skulle behöva bygga ut ett mycket mer solitt välfärdssystem.

Mycket av det du skriver håller jag med om – och styrker också poängerna i det jag har skrivit om Grekland. Exempelvis detta med dubbelarbetet som är en vanlig företeelse i länder med underutvecklade och ojämlika ekonomier (t.ex. många länder i tredje världen, samt givetvis i USA). Så måste man också se på påståendena om jobb i offentlig sektor. Det är riktigt att det finns avtal som ger offentliganställda rätt att gå i pension tidigt (efter visst antal år, som lägst 17,5 tror jag) men det innebär inte att man då får någon hög pension. Man måste då i princip inleda en ny yrkeskarriär. Många har inget annat val än att göra detta i slitsamma serviceyrken. Jag säger förstås inte att detta är en bra lösning tvärtom – jag reagerar mot påståendena om att grekerna har hamnat i denna situation för att de i allmänhet latat sig och levt i sus och dus.

Jag förstår inte var du får det ifrån att jag inte ser problem med att många inte betalar någon skatt alls, eller med en näringsstruktur där familje- och småföretag dominerar. Naturligtvis är detta dåligt och naturligtvis måste man göra något åt detta. Frågan är varför stora nedskärningar som försvårar modernisering av produktionen skulle vara bra för det. Och precis som du också nämner har det varit uppenbart att ett skikt i Grekland har roffat åt sig massor de senaste decennier. Men det är ju min poäng! De ser gärna en hel del av de förslag som EU och IMF kommer med nu förverkligade. De har sina pengar utom räckhåll och sina sociala och ekonomiska positioner rätt säkra. Det är ju det jag försöker säga: att den vanlige greken tvingas betala för deras – och deras klassfränders i andra europeiska länder – excesser.

DV sa...

Det skikt i Grekland som roffat åt sig massor är EMOT väldigt många av EUs och IMFs förslag som till exempel förslaget om att skapa en friare arbetsmarknad där inte några skyddas från konkurrens medan andra gör det. Det har i sin tur lett till att den nuvarande företagsstrukturen har bevarats eftersom man ofta behöver gå igenom otroligt komplicerade byråkrati för att kunna utöva yrken som advokat, lärare, apotekare men även frisör och elektriker (!?). De som jag känner och har gått i pension efter 20 år har inte utfört något slitsamt jobb utan vänt papper på något kontor i t.ex. det statligt ägda elföretaget,några timmar om dagen, medan andra som har jobbat i privata företag och verkligen utfört slitsamma jobb aldrig har haft den typen av privilegier. Jag tycker att det är orättvist att betala ut löner och pensioner till människor som i princip inte gör någonting och som hamnade där pga av de blev lovade det av en riksdagskanditat när skattepengarna hade kunnat användas till att bygga ut välfärden eller subventionera andra delar av den underutvecklade ekonomin. Många av strejkerna har dessutom faktiskt också dikterats uppifrån i en fackföreningsstruktur där en elit ställer och styr som den vill (man behöver t. ex. titta på taxiförarnas strejk nu där taxiägarna är emot regeringens förslag medan taxiförarna är för eftersom man då kommer att sluta kunna köpslå med de dyra taxitillstånden som har använts som aktiepapper). Det är väldigt viktigt att förstå att motståndet till att modernisera produktionen har i stor del kommit från dem som nu skriker och gapar om reformerna som borde ha införts för mer än ett år sedan men har hamnat på hyllan på grund av just det beteendet. Den vanlige Greken har verkligen tvingats betala för deras excesser som ju dessutom har genomförts med våra skattepengar utan att produktiviteten har ökat i proportion med dem. Grekerna har hamnat i denna situation mest för att de har föredragit en modell där man aldrig har belönat produktiviteten, där alla möjliga typer av undantag har införts för dem som har kontakter och maktfulla kompisar, där den offentliga sektorn har administrerats uselt och där den privata sektorn har fungerat utanför ett hållbart regelverk.

Neoliberal Agenda sa...

Grekland är europas mest marknadsoliberala land.

Plats 109 av 183 i Världsbankens Doing Business index. 60 av 141 i Fraser Institutes rankning av världens mest fria ekonomier. Plats 88 av 179 i Heritage Foundation and Wall Street Journals ekonomiska frihetsindex.

Vad Grekland är avregleringar, ned montering av offentliga sektorn och skattesänkningar.

Anonym sa...

Stöd en grek, bli fadder i dag! Hjälp Kostas, Dimitrios, Georgios och Jorgo att få det fortsatt bra hemma i Grekland! De riskerar nämligen hemskheter i sitt hemland som t.ex.

- betala skatt
- jobba längre om dagarna än 08-15
- inte få sina 14 månadslöner om året
- inte få gå i pension vid 50 års ålder med 96% av lönen.

Ge din gåva redan idag.