lördag, februari 10, 2007

Tröttsamt om anställningsskyddet

Jag ser att DN kör som nyhet att ”Vänsterpartiet vill kringgå Las-reglerna”. Det är sedan tidigare ett etablerat faktum, att om DN rapporterar något om omständigheter i vänsterpartiet, då är det inte säkert, men mycket troligt, att det i själva verket förhåller sig tvärtom. Så är det förstås nu. Den verkliga nyheten är denna: vänsterpartiet följer Las-reglerna. Alltså ingen nyhet.

Svenska folket bjöds på ett liknande journalistiskt haveri – med samma syfte och utgångspunkt givetvis – när socialdemokraterna genomgick sina förhandlingar på sitt riksdagskansli i november förra året. Jag skrev ganska utförligt om det då, och hänvisar gärna dit igen. Några ord ändå.

Jag är inte inblandad i förhandlingsprocessen på vänsterpartiets partikansli. De exakta argumenten i förhandlingen är alltså inte kända för mig, och ska inte heller vara det. Ansvarsfulla förhandlingar bör föras direkt – inte genom medierna. Men jag kan läsa vad DN skriver, och jag vet vad Las inte handlar om.

Det som i DN beskrivs som en vilja att ”kringgå Las” är en förhandling i enlighet med Las. Den ekonomiska situationen för vänsterpartiet centralt föranleder en neddragning av personalstyrkan. Det som nu genomförs på partikansliet är något som i princip sker på varje arbetsplats vid varje övertalighet. Det är just precis denna process som de arbetsrättsliga reglerna stipulerar: arbetsgivaren, som har rätt att anställa och säga upp personalen, ska förhandla om villkoren för och utformningen av uppsägningarna, med den fackliga organisationen. Arbetsbrist är alltid sakligt skäl för uppsägning. Så diskuterar man hur Las-listorna ska utformas. Givetvis är frågan om tillräcklig kompetens för nya arbetsuppgifter ett vägande skäl. Och eftersom detta är en bedömningsfråga är det inte något undantag, utan norm, att olika parter åtminstone initialt gör olika bedömningar i sådana och liknande frågor.

Alltså: nej, att förhandla i enlighet med Las är inte att kringgå Las. I en förhandling är det naturliga att parterna har olika uppfattningar om hur saker ska tolkas. Det är inte ett brott mot förhandlingsnormen – det är själva grundförutsättningen.

I DN-artikeln – som nu okritiskt refereras i alla möjliga andra medier – kan vi läsa:
Vänsterpartiets partisekretrare Anki Ahlsten bekräftar att lokala förhandlingar förs med Handels-klubben.
Det låter i artikeln nästan som ett medgivande till brott. Men, alltså, om arbetsgivarrepresentanten inte hade fört lokala förhandlingar med den lokala fackklubben, då hade det varit anmärkningsvärt, ja, olagligt.

En artikel som den i DN har är inte bara ett tröttsamt påhopp på vänsterpartiet – sådant är normaltillstånd. Framför allt går den bekvämt in i ett pågående, kraftfullt angrepp på den svenska arbetsrätten som system. Absurda och ogrundade påståenden om de katastrofala följder som anställningsskyddet skulle föra med sig har varit vanliga i debatten. Detta är bara en variant: en felaktig beskrivning av vad Las faktiskt innebär blir till slagträ mot själva Las. Det är ett effektivt sätt att undergräva folkligt förtroende för ett förhållandevis flexibelt och effektivt system som pekar fram mot förhandlingar och ger arbetstagarna ett visst skydd mot godtycke.

Så blir det, med medier som tryggt funnit sig tillrätta med en okunnig politisk rapportering, baserad på industriell omvandling av icke-händelser till påstådda skandaler.

Uppdatering: Vänsterpartiet påpekar mer kortfattat att uppgifterna helt enkelt inte stämmer.

15 kommentarer:

olydig sa...

DN: Fair and Balanced

Johannes sa...

Vad är bakgrunden till att vänsterpartiet känner att man måste kringgå sist-in-först-ut-principen? Varför funkar det inte att bara säga upp dem som kom sist?

Emil Lindahl Persson sa...

För den som vill läsa mer: http://www.vansterpartiet.se/vp/36067.cs

Oldtimern sa...

Innan man kan dra slutsatser om man kringgår Las så bör en förhandling vara avslutad?

Härlig smutskastning. Ett stort dilemma för V för tillfället.
Konstigt att vänsterjournalisterna angiriper sitt eget parti hela tiden?

Kristoffer Ejnermark sa...

Jag tycker också att man bör se en skillnad på partiorganisationer och företag. Partier är ju mcyket av en förtroendesits.

Erik Andersson sa...

DN består av en mix av socialliberaler utan ryggrad och rena regeringspropagandister. Fri media!

Anonym sa...

Det DN gör ser vi nästan varje dag, i varenda nyhetsrapporterande tidning och hos alla partier. Men gissa vad, det är bara en del i det politiska spelet. "Suprise, suprise", som Carl Bildt sa för inte så länge sedan om det politiska spelet och medias vinkling av hans optioner. Trist bara när det drabbar ens egna, inte sant Esbati?

Anonym sa...

Fredrik Malm vill att USA ska gå in i Iran... vad tycker du om det?

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?typ=db&namn=448648&intUnitID=&pubId=&broadcastDate=&MainChannel=&audioAvailableCodingFormats=%20&bitIsBlockChannel=

kolla också:
http://www.iranframforallt.blogspot.com/

globaljuggler sa...

Manuell Trackback för Henrik Sjöholms utmärkta inlägg på det här temat:

Vänsterns dubbla tungor

Anders Gardebring sa...

"Arbetsbrist är alltid sakligt skäl för uppsägning. Så diskuterar man hur Las-listorna ska utformas. Givetvis är frågan om tillräcklig kompetens för nya arbetsuppgifter ett vägande skäl."

Visst är det så! Och visar inte också just det du skriver här, att LAS *ÄR* ett problem i sin nuvarande utformning? Det faktum att man behöver diskutera listor och gå runt sist in, först ut, bevisar ju att det faktiskt är ett problem. LAS utformades för en arbetsmarknad som till stora delar inte längre existerar. Det är dags att göra om LAS.

Nyliberal världsordning sa...

Det verkar som facket nu har hittat ett nytt offer att terrorisera.

Om facket fortsätter så här så kommer regeringen snart ha mandat att ändra i kollektivavtals-lagstiftningen.

Sebastian sa...

Problemet är väl inte så mycket DN:s val av ord, "kringå" så mycket som förlusten i trovärdighet för V. Att först argumentera för att LAS är för flexibel för att sedan vända sig om och utnyttja den flexibiliteten, nej, det är inte att kringgå LAS; men det är att ställa sig i samma bås som Laila med hennes lägenhetsaffär...
Men förtroendeproblematik borde väl de flesta politiska partier vara mer eller mindre vana vid, vid det här laget.

/Seb

Ali Esbati sa...

Hej Sebastian. Problemet är uppenbarligen i första hand att du antingen inte kan läsa skriven text, eller inte kan tillgodgöra dig innehållet i den. Jag har svårt att på rak arm avgöra vilket, men detta är förstås en besvärande omständighet för dig och din omgivning.

Av den text som du "kommenterar" framgår just att vänsterpartiet menat och menar att Las ÄR flexibelt. Att "utnyttja" möjligheten att förhandla är alltså essensen i systemet. Vänsterpartiet har aldrig krävt att man inte ska förhandla. Det vore en mycket märklig ståndpunkt att inta. Det framgår alltså att de uppgifter som finns i DN-artikeln är helt felaktiga. Men jag förstår, givet de problem som jag beskrev i första stycket, att detta kan vara svårt för dig att förstå.

Hellström sa...

Tråkigt att du har behovet att använda dig av härskarmetoder för att förklara nåt, Ali...

Ali Esbati sa...

Bra att du förstod att det var en förklaring i alla fall. Framsteg.