tisdag, augusti 21, 2007

Den akademiska friheten når nya höjder

Ok, detta är verkligen helt jävla rubbat.

För några veckor greps den tyske sociologen Andrej Holm, och flögs iväg i helikopter till en federal domstol i Karlsruhe. Därefter har han suttit i isoleringscell i Berlin. Även tre andra personer har gripits under liknande omständigheter. De anklagas, utan att några häktningsförhandlingar hållits, för ”medlemskap i terroristisk sammanslutning”.

Polisens anklagelseakt mot Holm, som forskar om städer och deras sociala utveckling, närmare bestämt den process som betecknas gentrifiering, inbegriper det faktum att ”phrases and keywords” i Holms forskning i stor utsträckning – frekvensen sägs vara ”slående” – sammanfaller med sådana som en militant grupp, anklagad för att ha iscensatt bränder, använt i sina politiska texter. Dessa begrepp inkluderar ”inequality” och – ”gentrification”. En annan indikation på Holms terrorism är att han, när han mötte några som polisen betecknar som ”aktivister”, inte tagit med sin mobiltelefon. Detta tolkas som ett ”konspiratoriskt beteende”. Det mest konkreta som polisen presenterat är att Holm var på plats vid protesterna mot G8-mötet i Rostock. Det var för övrigt även cirka åttio tusen andra människor.

En av Holms sociologkollegor anklagas inte ens för att ha skrivit någon text åt en mystisk militant grupp. Han kommer med för att han bedöms vara intellektuellt kapabel att ”författa de sofistikerade texter” som en sådan grupp kan vara i behov av, liksom för att han, i kraft av sitt forskarämbete haft ”tillgång till bibliotek som han utan att väcka uppseende kan utnyttja för att utföra den forskning som är nödvändig i författandet av sådana texter” åt militanta grupper.

Händelsen har nu börjat väcka uppmärksamhet bland forskarkollegor. Ett antal framstående forskare runt om i världen har undertecknat ett upprop där de i skarpa ordalag varnar för de vidare konsekvenserna av det som sker. Och i Guardian skriver två av dem Saskia Sassen och Richard Sennet, om faran för skapandet av denna sorts juridiska gråzoner och limbon. Om polisen har övertygande bevisning så får den gå tillväga i enlighet med rättsstatens principer, skriver de;
But this police action in a liberal democracy seems to fall more into Guantánamo mode than genuine counter-espionage.
De dåliga nyheterna är att denna “Guantánamo mode” inte längre ett tillstånd att varna för. Den är här. Om man talar om rättsprinciper, men ger sig rätten att godtyckligt ställa dessa rättsprinciper åt sidan, då finns de inte längre som rättsprinciper. Begreppet ”liberal demokrati” används i tilltagande grad som en djupt förljugen fasad, explicit ämnad att dölja en verklighet som varken kan betecknas som liberal eller demokratisk.

Alldeles oavsett de exakta faktiska omständigheter i detta specifika fall: Om man inte begriper att den slentrianmässiga, obegränsat rymliga användningen av terrorbegrepp och speciallag, är själva upphävandet av de ”värden” som släpas upp ur mörka fängelsehålor varje gång det numera ska talas fint om demokratin – då går man omkring i denna ”liberala demokrati” likt ett får på väg till slakthuset.


- Nyhetsartikel i Guardian
- Saskia Sassens och Richard Sennets debattartikel
- Forskarnas öppna brev

14 kommentarer:

Martin sa...

Helt fantstiskt - inte för att det i sak är någon oerhörd överraskning att "kriget mot terrorismen" leder till sådan här praktik, men anklagelserna är ju ett korthus och sammanblandingen av resonemang/forskning och "agitation för terror" är monumental. Man ska nog inte vänta sig att DN, Aftonbladet, Axess eller Sydsvenskan skriver ett ord om fallet.

Anonym sa...

Kan du redogöra mer för vad som står i Holms papers och i mg:s skrifter Ali?

Martin sa...

Eön lsita på Holms akademiska papers hittar man på http://tinyurl.com/yrlfh5 (en cachesida genom Google, egendomligt nog tycks Humboldtuniversitetet redan ha plockat ner sidan från sina servers, trits at Hokm inte ens stått inför rätta ui vanlig mening!)

Listan ger intryck av en helt vanlig sociolog med fokus på sociala förändringar i den samtida storstaden, något som även Sennett har forskat kring. Tanken at bruket av ordet "gentrification" skulle leda rill misstanke om terrorism är skrattretande - å andra sidan greps Pierre Boulez av den schweiziska gränspolisen hösten 2001 bl a för ett gammalt intervjuutalande där den store dirigenten sagt att "vi måste spränga alla dammiga operahus i luften" ;)

Queen sa...

Det är för hemskt. Det är inte BARA Bush som är helt galen. Hans galenskap och demens har smittat av sig på halva världen tydligen!

Petter Larsson sa...

Holm släpptes nu i eftermiddag meddelar tyska tidningen TAZ.

/M sa...

Att han ens greps får mig att vilja flytta till någon söderhavsnation relativt underutvecklad statsapparat.

Martin sa...

jag undrar hur många unga hippa journalister etc här i Sverige som använder ordet "gentrifiering" i sin prosa? Dags för Säpo att börja punktbevaka Bon, Residence, Plaza och Rodeo?

Kerstin sa...

Så säger man att historien aldrig upprepar sig.

Ska vi gissa att det här är en varning till hela det akademiska etablissemanget? Det är ju precis så här diktaturer fungerar, och fascistiska regimer.

De där med rent mjöl kan dra något gammalt över sig, såvida de inte med "rent mjöl" menar ryggkrökande (för att inte ta till värre ord för företéelsen) förstås.

Anonym sa...

Det är talande att ingen av dom vanliga "liberalerna" som brukar spy här i kommentarfältet, håller sig borta från detta ämne.

Frihet för brackorna är att undvika att betala skatt, när dom avskaffar de mänskliga rättigheterna gömmer de sig bakom en gardin.

m sa...

Att han är släppt är väl ett gott tecken på att rättstaten faktiskt existerar och fungerar. I ett land med mindre respekt för MR hade han sannolikt försvunnit spårlöst och pressen hade tystats.

Förresten: alla de politiska motståndare som sitter inspärrade på Kuba, vad skiljer deras fall från de lösa anklagelser som Holm drabbats av?

Liberalen sa...

m, så typiskt moderat tänkande. Avsaknaden av förmågan att se rörelser, övergripande mönster och dynamik, att kunna tänka ett steg längre. Hade du inte kunnat stanna upp och tänka efter, hur ofta skedde sånt här tidigare? Ser du inte var samhället är på väg eller är du nöjd ända fram till dagen före sammanbrottet?

m sa...

liberalen: det här har hänt åtskilliga gånger förut, dock inte i så hög grad i väst. Att det uppmärksammas nu är enbart för att USA står i centrum, hade det varit Kina, Kuba, Vitryssland eller något annat land hade det inte lett till någon reaktion alls från Ali och hans meningsfränder.

Samtidigt kan man konstatera att Tyskland i väldigt hög utsträckning haft tidigare problem med vänsterextremism som slagit över. Säger dig namn som RAF och Bader Meinhof något? Det kan kanske förklara att tyskarna är lite nojjiga när det gäller Holms misstänkta samröre.

Tyvärr är det väldigt svårt för mig att veta hur riktiga anklagelserna sedan är. Eftersom han släppts tycks det som att rättsapparaten inte anser honom vara skyldig.

FredrichL sa...

Höpp, då vet jag vad jag inte ska använda för begrepp i nästa hemtenta..
*stryker gentrifiering*

rona sa...

Den jag lärde mig ordet gentrifiering av var Björn af Kleen, på den tiden han pluggade i Lund. Han kanske också är en kryptokommunist eller AFA-aktivist?