lördag, oktober 13, 2007

Proportioner

Sedan Sveriges medlemskap i EU (ja, egentligen innan; sedan anpassningen påbörjades för att möjliggöra anslutningen) har det hänt ganska mycket med möjligheterna att föra en självständig svensk politik.

Ramarna för finans- och penningpolitiken har snävats in, vilka momssatser som får finnas bestäms av EU, EU kan överpröva företagsfusioner, många viktiga beslut i riksdag och regering när det gäller offentliga investeringar eller förändrad beskattning måste överprövas i EU (”statsstöd” är förbjudet och vad som är statsstöd är en tolkningsfråga), Sverige påtvingas en marknadsfundamentalistisk modell för offentlig upphandling vilket leder till kommandoekonomisk byråkrati när det offentliga ska köpa varor och tjänster samt till att medborgarna i princip berövas möjligheten att genom sina politiska ombud ställa krav på hur det offentligas pengar ska användas för att uppnå viktiga politiska mål, partsförhållandena på den svenska arbetsmarknaden har utsatts för prövning i EG-domstolen och det har redan lett till påtvingade förändringar medan betydligt mer djupgående krav som underminerar kollektivavtalssystemet kan följa, EU prövar i praktiken möjligheterna till svensk kapitalbeskattning, Sverige har förlorat den övervägande delen av sin självständighet i utrikespolitiska frågor och knyts också genom EU allt närmare Nato, EU arbetar med att framtvinga ett avskaffande av svenska grundlagens yttrande- och tryckfrihetsförordningar, EU angriper de socialt välförankrade svenska monopolen och har redan uppnått ”framgångar” med att bryta upp dem utan att detta har varit föremål för politiska beslut i Sverige, EU-processer bortom demokratisk debatt gör också mer grundligt om den europeiska och svenska arbetsmarknaden, medan det tas ständigt fler steg mot att bestämma Sveriges ekonomiska politik i fora där det saknas folklig insyn och möjlighet till debatt i sak. Bland annat.

Dock!

Vad betyder väl dessa petitesser, när våra kämpande pilgrimer representanter i EU-systemet drar lans för de riktigt tunga frågorna och faktiskt också gör landvinningar av mytiska proportioner. Det vi alla talat om i koja och slott, i vindpinade gränder och tempererade fikarum, på stormöten och sängkanter, det vi önskat så innerligt men inte riktigt vågat tala annat än drömskt om – det blir nu verklighet.

Sverige stiger från mörkret till ljuset; går från 19 EU-parlamentariker till tjugo!
- Det här är en av de största framgångarna hittills när det gäller att hävda svenska intressen i EU, säger Gunnar Hökmark, gruppledare för de svenska moderaterna och kristdemokraterna i parlamentet.
Fett med förtroende, Gunnar. Respekt.

8 kommentarer:

pia sa...

ha! En sådan sak är minsann stor och värd att debatteras på nyhetssidorna. I mediernas Finland är sorgen lika stor som dendär Gunnars glädje. "Vi" ska få en mindre representant i stället. Jag förstår att det är katastrofalt för den person som inte får fortsätta pendla till Bryssel, men tycker att medieuppståndelsen är lite väl tilltagen här också.

Pasquale sa...

Jag har besökt EU-representationen i veckan. Och fick med mig en del litteratur. Först den eminenta barnboken "Glasskriget" som handlar hur man löser problem med glass med något som verkar vara en union mellan länder....

Sedan EU-konstitutionen i bokform. 300 sidor som fransmännen och holländarna köpte och var dumma nog att rösta nej till. Och det kan man förstå när man läser den...

Men låt oss stoppa pressarna och spekulera i vem som får kämpa om den nya platsen i EU-parlamentet.

PS. Allt var inte kul. Vi fick också ta oss en rejält ful strandväska. DEn använder vi nu för att ta ut tidningarna med...

Neoliberal Agenda sa...

EU är skräp.

Frågan är dock varför du satte etiketten nyliberalism på inlägget?

Martin sa...

Cool text. Emily von Sydow t ex - en av veteranerna bland svenska Brysseljournalister, brukar´rätt ofta raljera över att "ni därhemma" är så oengagerade i EU, men missar helt att det är den EU-tillvända överheten som vill ha det så och inte tar tag i någon slags debatt med annat än enkla stoppfraser som "europafiender", "unkna protektionister", "vi hör ju med i klubben eller hur" osv.

Anonym sa...

Lägg ner hela EU, det blir alltmer likt forna Sovjet. Vem vill åter ha denna mardröm? Tydligen inte ens kommunister likt Ali.

Mr. JB

Anonym sa...

Hej EU!

Nu förstår man varför Schweinfeldt et al vill ha fler gästarbetare. Trickle down kallas det visst.

Jarle Petterson sa...

Hei.

Jeg har kikket gjennom bloggen din, og undres om ikke du kunne ha interesse av et fellesnordisk, borgerjournalistisk blogprosjekt.

Hvis så, kunne du tenke deg å overveie dette -- eventuelt spre "det glade budskap"?

For øvrig er det en god blog du har her (hvilket også foranlediget min henvendelse).

Anonym sa...

Sverige ut ur EU.