fredag, december 19, 2008

Namnskick och flyktingpolitik

Det är ju sedan tidigare känt att begreppsutnämningar hör till den nya svenska arbetarregeringens kärnverksamheter. Att de tydligen utropat 2009 till ”återtagandets år” känns svårare att kommentera. Helena Duroj gör det bra.

Inga kommentarer: