torsdag, januari 29, 2009

När humanitär hjälp och diplomati ses som fientliga handlingar

Nyheten om att en konvoj med europeiska – däribland svenska – diplomater på väg in i Gaza blivit beskjutna av israelisk militär, har fått visst utrymme i medierna i dag.

Var den här attacken ett misstag, en kommunikationsblunder? För det första förefaller det helt osannolikt – det är inte direkt så att det vallfärdar utländska diplomatkonvojer till Gaza i parti och minut. För det andra är även ett sådant misstag knappast möjligt utan en mycket stor grad av offensiv respektlöshet. För det tredje är det faktum att diplomaterna innan dess hade fått vänta i många timmar, ett utslag för samma typ av markeringsbehov.

De israeliska varningsskotten mot diplomaterna är varningsskott mot själva det ”internationella samfundet”. Pierre Schoris påminnelse nyligen om att ”Israel är den enda medlemsstaten i FN som i modern tid upprepat har angripit FN:s personal och byggnader”, är viktigt. Och det gäller inte bara FN som organisation. Israels existens i dagens form – som en aggressiv ockupationsmakt som inte erkänt sina egna gränser – är bara möjlig om landet opererar ovanför varje form av internationell ordning. Det är därför som Israel då och då, när tillfälle ges, ”markerar” genom sådana attacker.

Till det kommer Israels intresse för att hålla så många som möjligt så långt bort som möjligt från att kunna inspektera den humanitära katastrof som övergreppet i Gaza gett upphov till.

Det vore bra om Israels hejarklack kunde meddela om Israel också har "rätt till självförsvar" mot sanningar och humanitet.


Läs kommentarer hos: Svensson, Scaber Nestor, Gaza Peace n' Freedom.

[DN][AB][SvD1][SvD2][Sydsvenskan]

2 kommentarer:

Bahlool sa...

Man måste också tänka på de stackars palestinier, de är inte skyddade av diplomatbilar eller diplomatpass. Ett flertal av dem dog vid gränsövergångar, för att de var sjuka eller havande och inte fick uppsöka sjukhusen pga den Israeliska byråkratin vid gränserna.

Susz sa...

TRANSLATE

Utan ansvar finns ingen hållbar fred eller säkerhet!
Signera mailet och påverka! Kräv ansvar för brott mot folkrätten


Registrera dig och Take Action HÄR och NU!

http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/call-accountability-abuses-international-law-gaza-and-southern-israel


X-tra ! Webbaktion riktad till FN:s säkerhetsråds ordförande. Skriv under före den 2 februari.
Översatt:
"Jag skriver till er som ordförande för säkerhetsrådet. Jag är djupt oroad över den förödelse som drabbar civilbefolkningen i Gaza och södra Israel under den senaste konflikten.
Amnesty International forskare som besöker Gaza och södra Israel har funnit bevis för krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av internationell rätt som begåtts av alla parter i konflikten.
Jag välkomnar FN: s säkerhetsråd krav som anges i resolution 1860 (2009), för det fria tillhandahållandet av humanitärt bistånd och att på nytt öppna Gazas gränsövergångar.
Jag är dock oroad över att säkerhetsrådet har ännu inte tagit upp den viktiga frågan om ansvar, utan det inte finns någon hållbar fred och säkerhet.
Jag uppmanar säkerhetsrådet att ta upp frågan om ansvar genom att inrätta en oberoende internationell utredning av alla påståenden om kränkningar av internationell humanitär rätt och kränkningar av internationell rätt avseende mänskliga rättigheter i Israel, Hamas och andra palestinska väpnade grupper som deltog i konflikten.
En internationell fakta team av experter bör sändas till regionen för att genomföra undersökningar och, om det finns tillräckliga bevis, personer misstänkta för att ha begått brott enligt internationell rätt måste åtalas i en tvist som uppfyller internationella normer för rättvisa..."

För att signera och maila - logga in Dig - och öppna bekräftelsen från Amnesty , mailet är färdigskrivet på engelska- du kan lägga till det du vill..:


Kräv ansvar för brott mot folkrätten i Gaza och södra Israel- Take Action!

http://net19.amnesty.se/2009/01/16/israel/gaza/