torsdag, februari 19, 2009

Kulturellt nederlag

I veckans Flamman har jag skrivit ledare om Kulturutredningen:
Det är för övrigt talande att utredningens enda uppror mot direktiven handlar om att man föreslår avdragsrätt för privat sponsring.Men det är också, som Åsa Linderborg skrivit: ”Den nya kulturutredningen är ingen besvikelse. Den är ett nederlag”. De diskussioner som fördes inför och om 1974 års stora kulturpolitiska beslut – enhälligt fattat i riksdagen – präglades av att arbetarrörelsen och vänstern hade ambitioner att förstå samhälleliga strukturer och förändra dem. Med kulturpolitiken stod något på spel. Det gör det också idag, men den debatten rinner arbetarrörelsen och vänstern förbi: Inte bara har Timbro påverkat kulturpolitikens utveckling mer – man har kunnat göra det utan egentligt motstånd.
Läs gärna hela.


- - - - -
På ledarsidan också Hanna Löfqvists krönika: Detta måste EU-valrörelsen handla om.

Inga kommentarer: