söndag, mars 01, 2009

Tredje gången också gillt

Alliansfritt Sverige har snappat upp ett lite glömskt uttalande av Mats Odell i Dagens industri:
Det är första gången som BNP faller på årsbasis sedan mätningarna började. Det är en mycket allvarlig situation.
… och påpekar att förra gången Sverige hade negativ tillväxt var när Odell själv satt med i regeringen 1991-1994. Även de tidigare borgerliga regeringarna i modern tid har lyckats pricka in negativ tillväxt. Jag var inne på detta i en kommentar i november.

Odell har dock förstås rätt i att en borgerlig regering normalt innebär en mycket allvarlig situation för svensk ekonomi.

En längre kommentar till 90-talskrisens orsaker kan man finna hos Andreas Bryhn (fr. februari 2008).

Inga kommentarer: