lördag, april 25, 2009

Chat med Andreas Malm

Andreas Malm har blivit intervjuad i norska Dagbladet på nätet. Läs gärna.

Ännu mer intressant är chatten med Andreas, som kommer längst ned, efter artikeln. Det är en fröjd att läsa så intelligenta och koncisa svar, som vittnar om såväl djup empati som bred förståelse. Dessutom på frågor som varierar mellan nyfikna funderingar och öppen legitimering av folkmord.


PS. Hege Storhaug som får vara med och kommentera i artikeln – eller rättare sagt upprepa grejer som hon annars säger oavsett vad saken rör – driver sajten ”Human Rights Service”, som med statsunderstöd sprider rasistisk desinformation om och hets mot invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Bara det säger väl en del läget.

PPS. En sak som är mycket bättre i Norge än Sverige, är språkpolitiken. Det är inte direkt vanligt i svensk offentlighet att man till exempel har en chatt med en norsk författare, på blandad svenska och norska. Det är dock, förstås, fullt möjligt. Över huvudtaget går man i Sverige miste om en enkel möjlighet att ta tillvara den spännande språksituationen i Skandinavien, med skilda men ömsesidigt enkelt begripliga språk, och därmed vidga och fördjupa den egna språkhorisonten. Det är synd.

Inga kommentarer: