torsdag, juni 25, 2009

Nyliberalismens konkursnota

[Ledare i veckans Flamman]

Konjunkturinstitutet (KI) räknar med att svensk ekonomi krymper 5,4 procent i år. Inte sedan andra världskrigets början har ett så stort fall registrerats.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos kommer över 11 procent, fler än en halv miljon människor, att vara arbetslösa 2010. Ungdomsarbetslösheten beräknas krypa upp över trettio procent. Sverige är ett av de länder i Västvärlden där krisen slår in allra hårdast. BNP-raset i Sverige blir troligen större än i USA. I Norge, där regeringen knappast vidtagit revolutionära åtgärder, men väl valt att göra en del infrastruktursatsningar, räknar man med att arbetslösheten i år hamnar på 3,5 %.


Den svenska regeringens svar på krisen är istället att mycket aktivt göra ingenting. Samma dag som KI presenterade sin prognos, talade statsminister Reinfeldt i riksdagens partiledardebatt stolt om att ”vi hanterar våra offentliga finanser så att vi undgår den typ av sparpaket där skattehöjningar och utgiftsminskningar följer”. Med andra ord ska regeringen undvika investeringar som kan stärka svensk ekonomi och hålla nere de stora kostnader arbetslösheten innebär, så att de skattesänkningar som genomförts kan fredas.

Att regeringens finanspolitik skulle skydda oss från nedskärningar är förstås båg. Minst var tredje kommun har varslat lärare om uppsägning. 17 av 21 landsting sparar i sjukvården. Visstidsanställd personal inom en hårt pressad äldreomsorg har redan fått gå. Allt fler tvingas till socialbidrag, och kostnaderna för det har ökat med 13 procent på ett år.


Regeringens handfallenhet har också demonstrerats i näringspolitiken. Maud Olofssons vägran att agera i samband med konkurshotet mot Saab, och mer brett för jobben inom industrin, är ideologiskt betingad. En glad lyxbilsentusiast, en excentrisk norsk investerare och ett gäng ljusskygga finansspekulanter får nu större inflytande än det offentliga, över sådant som påverkar stora delar av svensk ekonomi. Genom sin politik driver regeringen inte fram omstrukturering, utan riskerar snarare avindustrialisering, ackompanjerad av otrygghet.


Men på andra områden agerar regeringen beslutsamt för att organisera fram en bestämd typ av näringsverksamhet. I den marknadiserade sjukvården har vi bland annat sett bonusar till läkare som ”hanterar” patienter så snabbt som möjligt. Vårdutbudet i områden där behoven är som störst har minskat, medan vårdcentraler har etablerats där folk har höga inkomster och god hälsa. För att fira denna utvecklig kom regeringen förra året med ett lagförslag som tvingar landstingen att införa ”kundvalssystem”, och därmed med skattepengar garantera profiter till privata vårdbolag. Denna statsdrivna resursöverföring från offentligt till privat går igen inom utbildning, äldreomsorg, bostadssektorn.


Dessa tendenser hänger samman. När nyliberalismens pris betalas i form av fallande investeringar och trögare realekonomisk utveckling, tar staten på sig uppgiften att sätta sugröret djupare ned i de gemensamma resurserna – för att bjuda kapitalet.

Den politik som Reinfeldt menar ”handlar om att inte skicka notan på framtiden”, handlar om att skicka notan på framtiden – med betalningsdispens för villaägare och höginkomsttagare.


Vänstern och arbetarrörelsen måste förtydliga sin näringspolitik. Det behövs nationella utvecklingsstrategier som samordnar offentliga och privata resurser, för framåtsyftande innovation, modernisering och full sysselsättning. Ett minimikrav på ett rödgrönt alternativ, borde kunna vara att det pekar ut en väg ut ur det civilisatoriska blindspår nyliberalismen fört oss in i.

26 kommentarer:

Anonym sa...

Nyliberalerna har ju varnat febrilt för den här kraschen på siter som lewrockwell.com och mises.org, men varför förstöra en bra story genom att kolla upp fakta eller var säger du Ali?

Anonym sa...

Lysande, Ali.

Vi behöver dig i Sverige.

- E.

The Key sa...

citat:
"Nyliberalerna har ju varnat febrilt för den här kraschen på siter som lewrockwell.com och mises.org, men varför förstöra en bra story genom att kolla upp fakta eller var säger du Ali?"

Ville bara påpeka för personen som står för ovanstående citat att de flesta som hade lite koll, oavsett om de var nyliberaler eller inte, var medvetna om den kommande kraschen. Jag kan för övrigt inte se att Ali skulle ha påstått nåt annat.
Problemet är väl snarare att regeringen, som Ali påpekar, inte gör nånting för att mildra effekterna för de som blir verkligt utsatta utan fortsätter på samma inslagna väg som ledde till den här krisen till att börja med.
Med detta menar jag inte att regeringen ensam är skyldig till krisen i världsekonomin, om nu någen bindgalen nyliberal skulle få för sig det, utan att de har hjälpt till och bidragit till det hela tillsammans med en massa andra "Friedmaniacs".

Per sa...

Det är verkligen intressant med Esbati o andra vänsterdebattörer. De nöjer sig med att få in ordet nyliberalism på så många ställen som möjligt. Inga resonemang i sak, inga försök till att klarlägga orsaker, inga försök till att förstå. Bara nyliberalism, nyliberalism, nyliberalism... Som att det hade nåt med verkligheten att göra.

Den politik som Reinfeldt menar ”handlar om att inte skicka notan på framtiden”, handlar om att skicka notan på framtiden – med betalningsdispens för villaägare och höginkomsttagare.
Vilka betalar mest skatt? Höginkomsttagare. Även den enklaste sak verkar vara väldigt svår att förstå för Esbati.

Bengt Nilsson, sosse sa...

Lugn nu innan högern raserar Sveriges välfärd totalt om de får vara kvar vid makten ytterligare fyra år.
Snart kommer Filippan Reinsvält och högern med sin nya paradigmerade systemskiftesmodell där de börjar med sjukvården i Stockholms södra områden med Södertälje bl.a.
Läs nedanstående utdrag av Linnea Nilsson från ETC 2008-01-31 så får ni en försmak om vad som väntar……

”Långtgående privatiseringar av sjukvården i Södertälje finns på den borgliga ledningens agenda. Inte bara vården ska drivas privat – även politikernas funktion som beställare ska ersättas av privata aktörer.

Den 8 december intervjuades Filippa Reinfeldt i Ekots lördagsintervju. Hon berättade då att hon som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting kan tänka sig nya lösningar för hur sjukvården organiseras.
Hon hade då tagit del av det förslag som en konsultbyrå tagit fram i en rapport, vars främsta linje är att privatisera även beställarfunktionen, det vill säga den uppgift som politikerna har idag och som går ut på att beställa vård av såväl privata och offentliga aktörer.
– Jag är naturligtvis intresserad av att titta på vad de har för idéer, sa Filippa Reinfeldt (m).
Nu ser det ut som om Södertälje blir landstigets experimentsstad tillsammans med Nykvarn och Salem. Förslaget är att all sjukvård ska bli privat, såväl sjukhus som vårdcentraler. Därtill ska eventuellt så kallade vård- och omsorgsföretag ta över landstingspolitikernas jobb som beställare av vården. I konsultbyråns vision som ligger till grund för planerna står att ”vård- och omsorgsföretag har totalansvar för medborgarnas behov av sjukvård”.

Oppositionen kritisk
Men vad innebär egentligen detta? Svaret är inte lätt att ge då förslaget skulle innebära att Sverige får en helt ny typ av privatiserad vård.
Att privatiseringsarbetet tar ett nytt, stort kliv innebär att politikerna måste backa flera steg. Deras funktion skulle i så fall endast bestå i att ge pengar till företagen.
Oppositionen i landstinget är mycket kritisk till förslaget.
– Detta innebär ju att vi skulle få ett privat landsting inom landstinget. Därmed lyfter man över hela ansvaret för sjukvården till privata aktörer. Politikernas inflytande blir lika med noll. Vi skulle ge företagen pengar men inte ha något inflytande över hur dessa ska användas, säger oppositionslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).

Demokratiska problem
Hon ser två demokratiska problem.
– Om det inte är politiker som är ansvariga för vården utan ett privat bolag som kanske har sitt huvudkontor i London, vart ska då du som medborgare vända dig för att klaga? frågar hon sig och fortsätter:
– Och vem ska jag som politiker kunna debattera emot i fullmäktige om det är ett företag som har ansvaret och inte mina politiska meningsmotståndare?
Raymond Wigg (mp), också han landstingspolitiker, är lika kritisk. Han frågar sig om förslaget ens är lagligt.
– I lagen står att man inte får överlåta ansvaret till någon annan och det är ju vad man nu vill göra. Förslaget innebär att man ger skattepengar till olika företag som sedan får göra vad de vill med pengarna.
Raymond Wigg är dessutom södertäljebo och har varit ute på stan och informerat. Han tror inte att det  finns ett folkligt stöd för förslaget.
– De flesta tror inte att det som håller på att hända verkligen händer. De vet inte vad det innebär och undrar om jag inte överdriver, vilket inte är konstigt. Filippa Reinfeldt har ju sagt att hon vill ta det lugnt med privatiseringar samtidigt som moderaterna nu planerar mer långtgående privatiseringar än vi kunnat ana, säger Raymond Wigg.
I mars väntas majoriteten i landstinget komma med ett beslutsunderlag."

Det gäller att hålla i hatten när högern monterar ner inte bara välfärden utan även demokratin!
Bengt Nilsson, sosse

The Key sa...

Per:
Vad menar du med att vänsterdebattörer inte för resonemang i sak? Hela inlägget från Ali Esbati är ju för tusan ett resonemang i sak. Han diskuterar effekterna av regeringens nyliberala politik (Se där, jag fick med det där ordet igen) och sedan tar han upp exempel på områden där denna politik har drabbat hårt. hur mycket mer i sak kan det vara?
Du påstår också att vänsterdebattörer inte gör några försök att klarlägga orsaker och att förstå.
Är det något vänsterdebattörer ägnar sig åt så är det ju i högsta grad att klarlägga orsaker. Världsekonomin har mer eller mindre kraschat. Orsak: Marknadskrafterna har i sann Friedmansk anda fått härja alldeles för fritt och därmed skapat den situation vi är i nu. Konstigare än så är det inte. Till och med en del högerinriktade tyckare börjar ropa efter systemförändring eftersom man har insett att marknaden inte klarar av att kontrollera sig själv.
Där har du ditt klarläggande av orsak.
Höginkomsttagare betalar mest skatt påstår du. Har du belägg för det? Hur stor är den faktiska summa som alla höginkomsttagare tillsammans bidrar med i skatt varje år? Är den högre än den som alla låg- och medelinkomsttagare bidrar med? Kan du påstå detta med säkerhet? Själv tvivlar jag. Skattefusket, både det olagliga och det lagliga, är utbrett i detta landet och det är definitivt inte mest utbrett bland låginkomsttagare eftersom de inte har några större möjligheter till detta. Så, i slutänden så vill jag påstå att låg- och medelinkomsttagare i kraft av större antal och färre avskrivningsmöjligheter nog ändå är de som ger mest pengar i skatt. Men det kan jag inte bevisa eftersom jag inte har tillgång till statistik om detta. kanske nån annan?
Fast egentligen menar du väl att höginkomsttagare betalar en högre procentsats i skatt och det stämmer ju. Och självklart ska höginkomsttagare betala mer, det är ju de som har råd med det. De om några ska väl vara med och bidra till den sociala välfärden, eller?
Problemet med skattesänkningarna, som har genomförts av nuvarande regering och som har gynnat höginkomsttagarna mest eftersom deras procentsats har minskat betydligt mer än vad låginkomsttagarnas har gjort, är att de pengar som skulle ha gått till att säkra levernet för de sämst ställda inte längre finns. Och det hade ju kanske kunnat funka för de flesta så länge de hade jobb men nu är problemet att mer än en tiondel av svenskarna är arbetslösa. Hur ska de klara sig? ska de förlita sig på välgörenhet från de rika? jag trodde att den typen av samhälle var det vi skulle bort från.

Per sa...

Orsak: Marknadskrafterna har i sann Friedmansk anda fått härja alldeles för fritt och därmed skapat den situation vi är i nu.
Marknadskrafterna har ju varit "fria" i många decennier? Varför uppstod den här jättekrisen i så fall just nu och inte tidigare? Vilka avregleringar var det som gjorde skillnad? Det är ju sånt man måste komma med, inte bara allmänt skylla på fria marknadskrafter, det förklarar ju ingenting.
Fast egentligen menar du väl att höginkomsttagare betalar en högre procentsats i skatt och det stämmer ju.
Precis. Och i Esbatis inlägg får han det o framstå som att höginkomsttagare knappt betalar nån skatt.

Per sa...

Problemet med skattesänkningarna, som har genomförts av nuvarande regering och som har gynnat höginkomsttagarna mest eftersom deras procentsats har minskat betydligt mer än vad låginkomsttagarnas har gjort,...
Stämmer verkligen detta? Enligt jobbskatteavdrag.se har en som tjänar 19000kr/mån fått 24% lägre skatt, en som tjänar 35000 har fått 21%...

The Key sa...

Per:
Jag ska bemöta dina punkter i lite annan ordning än du har skrivit ned dem. hoppas det går bra:
Jag börjar med den oerhört intressanta sättet att räkna ut skattesänkningar som du bidrog med.
Lägg märke till att jag talade om procentsatsen, alltså hur många procent av bruttoinkomsten man betalar i skatt. Det är väl ändå det som är intressant i en sådan här uträkning, eller?
Med hur många procent själva summan man betalar i skatt minskar säger faktiskt inte så mycket, åtminstone inte i detta sammanhang. jag tog mig friheten att göra en liten uträkning utifrån dina exempel där jag använde mig av siffrorna i skattetabell 36 och kom fram till att jag hade rätt. procentsatsen för den som tjänar 35000 har minskat med 7 medan den har minskat med 5 för den som tjänar 19000, dvs den som tjänar mer får numera ut en högre procent av sin lön efter skatt än den som tjänar mindre, jämfört med tidigare. detta alltså enligt dina räkneexempel. Skillnaden i procent blir dessutom högre ju större skillnad det är på lönen.
Dessutom kan jag nämna att om man hade jämfört med hur det var innan sossarna gjorde sin skatteomläggning för ett tiotal år sedan hade skillnaderna varit ännu större.
Vad Ali Esbati syftar på med att höginkomsttagarna får betalningsdispens är, antar jag, bla att avdragsreglerna enbart gynnar höginkomsttagare, t ex avdrag för hemhjälp. Vilken låginkomsttagare har råd med sånt? Eller att skatterna på aktievinster har förändrats drastiskt, vilket bara gynnar de som har råd att spekulera i aktier, alltså inga låginkomsttagare. Sedan har vi ju effekterna av den allmänna neddragningen av den sociala välfärden som också drabbar de med låga inkomster eftersom sådant som en gång var gratis eller kraftigt subventionerat av skattepengar numer kostar betydligt mer. Rik och fattig får betala samma summa. Om vi utgår från samma löner som tidigare: T ex ett besök hos en specialist på ett sjukhus kostar för den ena 43% av dagsinkomsten efter skatt medan det bara kostar 22% för den andra. det är faktiskt en ganska häftig skillnad och detta är bara ett ganska oskyldigt exempel. Det finns fler.

The Key sa...

Per:
Så till ditt andra spörsmål om vilka specifika avregleringar som orsakade just denna nuvarande krisen. Du har ju rätt såtillvida att marknaden har varit relativt fri i flera decennier, men för trettio år sedan hade den inte tillgång till lika många områden att spekulera i som idag, i Sverige var t ex utbildning och sjukvård relativt friade från detta, för att inte tala om tele, radio, TV, energi etc etc. Detta gjorde att när ekonomiska kriserna dök upp, vilket de gör med jämna mellanrum eftersom det tycks vara enda sättet marknaden kan rensa sig själv på, så drabbade det inte lika hårt eftersom de staten kunde gå in och dämpa fallet.
Det är ju inte så att någon enskild avreglering i sig som genast fick världsekonomin att gå över styr utan det är många olika faktorer som har påverkat. Allteftersom åren har gått så har marknaden fått tillgång till fler och fler områden att spekulera i vilket har lett till att en allt instabilare samhällsstruktur.
Jag ska i alla fall ge mig på att ge ett exempel på hur nyliberal politik har orsakat nuvarande kris.
När Bush tog in Cheney i regeringen och gav honom fria händer att omorganisera den amerikanska militären så gjorde naturligtvis Cheney, som den Friedman-anhängare han är, så att han privatiserade flera grenar vilket ledde till att sådana företag som "Darkwater" och "Halliburton", som för övrigt Cheney själv är stor aktieägare i, kunde gå in och ta över dessa verksamheter och dessutom med extremt fördelaktiga villkor, vilket ledde till enorma vinster för dessa företag men skapade ett enormt underskott i den statliga ekonomin. Detta i sin tur ledde till att resurserna att kontrollera bankerna/låneinstituten och deras affärer i princip helt plockades bort, dels eftersom det inte fanns några ekonomiska resurser, men också för att det inte låg i Bushs intresse att kontrollera dem eftersom han är för en fri marknad.
Konsekvenserna av detta har vi ju sett med lånebubblan som sprack och skapade inledningen till dagens ekonomiska kris. Typiskt exempel på när marknadskrafterna spekulerar vilt utan någon som helst kontroll. Nyliberal politik i sitt esse!

Neoliberal Agenda sa...

Den nuvarande krisen har inget med nyliberalism att göra.

Det är få områden som är så reglerade som kredit- och valutamarknaderna. Grunden till krisen las då den amerikanska centralbanken reglerade ner priset på krediter(räntan) till 1-2% i nästan 3 år.

På en fri marknad bestäms räntan av utbud och efterfrågan. Vill många spara så går räntorna ner och om många vill låna så går de upp. Det ser till att systemet hela tiden är i balans. För ekonomin som helhet är det ointressant om det är A eller B som spenderar pengarna på ett hus.

Däremot om en statlig centralbank trycker krediter utan täckning, så att både A och B kan delta i bostadsrallyt och i att inflatera huspriserna, så sätter man upp hela systemet för en krasch längre fram.

The Key sa...

Neoliberal:
Centralbanken i USA är privatägd. Den är precis som övriga centralbanker en del av marknaden och fri från politisk styrning. Så följdaktligen är alla centralbankens handlingar en del av den fria marknaden.
Jag förstår också på ditt resonemang att du ser nån slags skönhet i hur den fria marknaden fungerar och reglerar sig själv. Humanitära hänsynstaganden tycks inte heller vara nåt av större vikt för dig. Det faktum att miljontals människor svälter pga att den fria marknaden inte tar hänsyn till människors väl och ve verkar inte bekomma dig, och det är ju helt i linje me chicagoskolans teorier.
Vi andra, som har lite mer medkänsla med andra, inser det förkastliga i ett sådant odemokratiskt, ja rentav facistiskt resonemang.

Neoliberal Agenda sa...

Centralbanken i USA är privatägd. Den är precis som övriga centralbanker en del av marknaden och fri från politisk styrning

Den amerikanska centralbanken kom till genom ett kongressbeslut 1913 och det kryllar av lagar som reglerar institutionen. På en fri marknad skulle alternativa valutor fritt få etablera sig, men den amerikansak staten har slagit ner på de som försökt. Man konfiskerade tex. Liberty Dollars guldreserver när valutan började bli för populär. E-gold har man också åtalat.

Det faktum att miljontals människor svälter pga att den fria marknaden inte tar hänsyn till människors väl och ve verkar inte bekomma dig,

Det finns inget som hindrar folk att hjälpa andra individer på en fri marknad. Gävoskatter tex. är inte markandsliberalt. Sen förstår jag inte hur du kan säga att folk lider pga den fria marknaden. Tittar du runt på världens länder så är det i de minst marknadsliberala som du hittar mest fattiga.

Du kan tex. se på dessa diagram. De visar världens länder uppdelat efter hur marknadsliberala de är(få tullar, låga skatter, starkt legalt skydd av privat egendom, få regleringar etc). De länder som är mest marknadsliberala är i den gröna stapeln medan de minst marknadsliberala återfinns i den röda stapeln.

The Key sa...

Neoliberal:
Jag hade tänkt gå och lägga mig, men jag får väl svara lite snabbt på det här då.

Den amerikanska centralbanken kom till genom ett kongressbeslut 1913 och det kryllar av lagar som reglerar institutionen.

Japp, det stämmer. De flesta centralbanker har kommit till på liknande sätt. Från början var de flesta av dem ett sätt för de olika staterna att styra marknaden eftersom man inte vill ha fler krascher likt den i början av seklet. Dock har detta förändrats genom åren, mycket pga att fler och fler regeringar lät sig förföras av Chicagoskolans teorier, som för övrigt aldrig har fungerat i praktiken.
Numera har ingen regering rätt att gå in och diktera för centralbanken hur de ska agera. De regler de har att följa handlar alla om att de ska få marknaden att flyta så smidigt som möjligt utan några som helst hänsyn till något annat än ekonomin. Alltså en av den fria marknadens aktörer som råkar vara mycket mäktig, hade det inte varit den så hade det varit nån annan istället eftersom det alltid blir så att den större köper upp den mindre tills det bara finns ett fåtal starka aktörer kvar som styr alltihop, om de inte hindras av diverse lagar.

På en fri marknad skulle alternativa valutor fritt få etablera sig, men den amerikansak staten har slagit ner på de som försökt. Man konfiskerade tex. Liberty Dollars guldreserver när valutan började bli för populär. E-gold har man också åtalat.

Det är möjligt. I dagsläget finns det mig veterligt ingen stat som skulle tillåta att en alternativ valuta skulle få växa till sig så mycket att den på allvar konkurrerar med den officiella, oavsett hur liberal den är. Jag har heller aldrig hört någon nyliberal debattör som är relativt etablerad på allvar framföra att detta borde tillåtas. Följaktligen är det egentligen fullständigt ointressant i sammanhanget

Det finns inget som hindrar folk att hjälpa andra individer på en fri marknad.

Bara för att inget hindrar dem betyder det inte att de kommer att göra det. Att enbart förlita sig på folks goda vilja i ett samhälle där äta eller ätas gäller, blir allt för osäkert för de individer som av en eller annan anledning inte klarar trycket. Sådant måste organiseras ordentligt för att det ska finnas ordentlig kontinuitet. Det klarar inte aktörerna i en fri marknad.

Gåvoskatter tex. är inte markandsliberalt

Gåvoskatter som de fungerade tidigare gällde till enskilda personer och stora belopp, typ när någon miljonär försökte dölja sin förmögenhet för att slippa skatta för den och skrev över delar av den på släktingar. Det gällde inte välgörenhetsorganisationer.

Sen förstår jag inte hur du kan säga att folk lider pga den fria marknaden. Tittar du runt på världens länder så är det i de minst marknadsliberala som du hittar mest fattiga

Jag förstår inte riktigt vad du grundar detta på. I de länder som man har släppt marknaden totalt fri under den senaste tjugoårsperioden har det slutat med katastrof i princip överallt.
Ex. Ryssland, Kina, Indonesien, Argentina, Chile, Colombia, Burma m fl.
I de flesta av dessa länder hyrde man in, om inte självaste Friedman, så någon av hans lärjungar för att skapa modellen för den nya ekonomin. Resultat: Affärerna blomstrade till att börja med och en liten elit tjänade enorma förmögenheter, ytterligare några fler fick bättre ekonomi men en stor majoritet blev fattigare. Efter några år började det gå överstyr med ohejdad inflation som följd och även de som hade fått det lite bättre blev nu fattiga. En del av dessa stater lyckades, tack vare statliga åtgärder kanske inte komma på rätt köl igen men i alla fall få det att se ut som det gick bra för dem igen. Men i alla dessa länder lever en stor del av befolkningen långt under fattigdomsstrecket.

Vad gäller diagrammet så förväntar du dig väl inte på allvar att jag ska ta dessa färgade staplar seriöst? Ingen info om vilka länder det rör sig om. Ingen info om källa. Inga detaljer om kriterierna etc. Kom igen!

Neoliberal Agenda sa...

Jag har heller aldrig hört någon nyliberal debattör som är relativt etablerad på allvar framföra att detta borde tillåtas. Följaktligen är det egentligen fullständigt ointressant i sammanhanget

Att centralbanker inte detaljstyrs av politiker tycker nog de flesta nyliberaler är bra, men det betyder inte att nyliberaler är några anhängare av centralbanker i sig. Varför skulle vi gilla monopol och prisregleringar. Vi gör det ju inte annars.

Hayek tex. var en stark anhängare av alternativa valutor. Jag skulle bli extremt förvånad om personer som tex. Mattias Svensson eller Henrik Alexandersson skulle vara anhängare av tex. det svenska sedelutgivningsmonopolet. Ron Paul under presidentkandidatsracet förra året propagerade även för att tillåta alternativa valutor. Om jag inte missminner mig så tar Johan Norberg även upp det i slutet av hans senaste bok.

Vad gäller diagrammet så förväntar du dig väl inte på allvar att jag ska ta dessa färgade staplar seriöst

Det var lite av ett sidospår så jag brydde mig inte om källhänvisningar, men om du vill fördjupa dig så kan du kolla in den här PDF:en.

Per sa...

Jag börjar med den oerhört intressanta sättet att räkna ut skattesänkningar som du bidrog med.
Vad är det som är "oerhört intressant" med det? Att diskutera skattesänkningar i termer av procent görs hela tiden (även av Lars Ohly), ingenting speciellt för mig.

Lägg märke till att jag talade om procentsatsen, alltså hur många procent av bruttoinkomsten man betalar i skatt.
Jag läste slarvigt där, mitt fel.
Det är väl ändå det som är intressant i en sådan här uträkning, eller?
Vad som är mest intressant är inte direkt uppenbart. Minskningen av skatten i procent kan ju iallafall inte vara ointressant eller irrelevant.

Skillnaden i procent blir dessutom högre ju större skillnad det är på lönen.
För den som tjänar 60000 har procentsatsen sjunkit 4,8 procentenheter.

Sen är det väl "oerhört intressant" att 7,5 procentenheter är "betydligt mer" än 6.4 procentenheter. (Ok, 17% är mycket...)

Per sa...

När Bush tog in Cheney i regeringen och gav honom fria händer att omorganisera den amerikanska militären så gjorde naturligtvis Cheney, som den Friedman-anhängare han är, så att han privatiserade flera grenar vilket ledde till att sådana företag som "Darkwater" och "Halliburton", som för övrigt Cheney själv är stor aktieägare i, kunde gå in och ta över dessa verksamheter och dessutom med extremt fördelaktiga villkor, vilket ledde till enorma vinster för dessa företag men skapade ett enormt underskott i den statliga ekonomin.
De företag du nämner är inget annat än parasiter som lever på den korrupta amerikanska staten.
För en nyliberal kritik, se t.ex. Government Contractors versus Real Business

...för att det inte låg i Bushs intresse att kontrollera dem eftersom han är för en fri marknad.
Att Bush är för en fri marknad tar jag som ett skämt.

The Key sa...

Del 1
neoliberal:
Jag står fast vid vad jag sa om att det inte är nån som på allvar har föreslagit att vi ska tillåta alternativa valutor helt okontrollerat.
Hayek är ju i och för sig en av de ekonomiska teoretiker vid sidan av Friedman som ni nyliberaler ofta hänvisar till. Det faktum att Thatcher utnyttjade hans teorier när hon körde England i botten talar ju sitt tydliga språk.
Om det nu är så att han ansåg att vem som helst skulle kunna etablera en valuta hur som helst så är det ändå inte något som har fått sådär jättemycket genomslagskraft, en passus i slutet av en bok av Norberg räknas väl knappast. Men jag utgår från att ni måste vara emot den monetära unionen, där försvann ju som genom ett trollslag flera valutor som hade kunna vara bra alternativ, eller?

Jag har gått igenom PDF:en och tagit del av innehållet. Först och främst slår det mig att alla medlemsorganisationer, åtminstone de jag känner till, befinner sig på yttersta högerkanten, en del tom så långt ut att deras demokratiska värde kan ifrågasättas, ( Jag syftar på t ex CEDICE i Venezuela, en USA-finansierad tankesmedja som hade en aktiv roll i försöket till statskupp som skedde där för några år sedan) vilket i och för sig inte är förvånande, men det leder ju till att rapporten är långt ifrån objektiv.
Med detta sagt ska vi kolla på kriterierna:

Först fattigdomsmätningen. Deras tabeller visade att de som tjänade under en och två dollar hade blivit färre sedan 80-talet enligt mätningar som gjorts. På nåt sätt så tillskriver de den fria marknaden detta, jag försökte komma på hur men det sveptes bara liksom förbi. Sedan försökte jag kolla hur värdeminskningen av dollarn hade beräknats och jag kunde bara hitta att värdet på två dollar 1990 var 2,13 1994. i övrigt så fanns ingen info om och hur detta hade tagits med i beräkningen. Jag ska erkänna att jag svepte lite fort, jag har bättre saker att göra än att läsa nyliberal propaganda, så infon kanske finns där. Jag kunde i dock inte hitta den. Om man nu inte har beräknat detta ordentligt, vilket jag starkt misstänker, så faller alltihop.
Dessutom har de länder som fanns i topp genomgående en högre kostnadsnivå en de i botten varför en dollar är betydligt mindre värd i dessa länder. Detta kan jag inte heller se att det tas någon hänsyn till.

Sedan är det oerhört intressant att när de beräknar hur ekonomiskt starka folk är så bryr man sig enbart om hur mycket inkomst de har. Ingenstans beaktas levnadsomkostnader, såsom t ex sjukvård, skola och försäkringar. HongKong hamnar t ex på topp trots att majoriteten av hongkongborna måste jobba arslet av sig, ofta med flera jobb, för att ha råd att betala hyran som är skyhög, skolan som överhuvudtaget inte subventioneras, sjukförsäkringar som man bara får ta om man är fullt frisk, mm. Men de tjänar betydligt mer än t ex kubaner som inte behöver betala för något av det ovannämnda förutom hyran då som är betydligt lägre. Nu är ju inte Kuba med i den hur tabellen. Undrar varför?

The Key sa...

del 2
Andra saker som jag tycker är häpnadsväckande är att om det finns regleringar på hur en arbetsgivare får hantera sin anställde så är det minus. Ju mer skydd en anställd har av lagen desto lägre poäng får landet.
Återigen är det "Den starkes rätt" som lyser igenom här, rena socialdarwinismen, alltså det som inspirerade bl a Mussolini.

Om en regering hanterar mycket pengar är det ett minus oavsett vad regeringen lägger pengarna på om det inte handlar om ren administration. Det spelar ingen roll om regeringen snor pengarna och placerar i utlandskonton eller om de investerar i infrastruktur och socialt skyddsnät. Sånt verkar vara betydelselöst för nyliberalerna.

Och så har vi begreppet "Sound Money", en Friedmansk uppfinning. Principen är att det måste vara fritt flöde av valuta över gränserna. På så sätt kommer sunda pengar in när det behövs och man undviker inflation enligt Friedman. Hur förklarar han då superinflationen i Argentina? De hade minsann fritt flöde! Alla resurser försvann utomlands. Samma sak händer Irak just nu.
Men det är ett stort minus om det finns några som helst regleringar i ett land. Undrar hur den svenska kronan hade stått sig om Feldt inte hade släppt den fri och därmed öppnat för Szoros spekulationer som sänkte den rejält? Och inflationen vi har haft sedan dess, det måste väl vara fantasi eller?

Det finns betydligt fler saker att ifrågasätta men jag har en 8 månaders dotter att ta hand om så jag väljer att lägga min tid på henne istället för att bena upp allting här.

Jag ska dock nämna lite om det tjusiga stapeldiagrammet som bifogades i ditt förra inlägg. Det finns ju med i en liten annan form i rapporten. Och fortfarande kan jag inte låta bli att skratta. Källa: Fraser institute. Kom igen! Borde inte källan för dessa påståenden vara någorlunda objektiv? Fraser institute är det definitivt inte.
Inte heller den USA-styrda världsbanken som också står som källa. De ägnar sig ju åt att tvinga in det ena landet efter det andra i deras marknadsekonomiska led, för att tillhandahålla lån.
Sedan finns ju FN nånstans också, det får väl duga fast de finns inte med som källa på så många ställen.

Fortfarande ingen förklaring vilka länder som finns var, vad jag kan se. Fortfarande inga upplysningar om var Fraser institute har fått sina uppgifter. En stor del av de länder som finns med på listan har ingen eller mycket bristfällig statistik att lämna. Har Fraser institute förlitat sig på denna eller har de tagit fram egen och hur i så fall? Alldeles för många frågetecken.
Nu har jag bara i stora drag och utan nåt finlir kommenterat det hela men jag kan bara konstatera att att rapporten "Economic freedom of the world" i mångt och mycket saknar trovärdighet. Den är initierad av ett gäng superrika makthavare som är livrädda att förlora sin makt. Resten av er är bara duktiga idioter. Vadå ekonomisk frihet förresten? Frihet för vem? En av de 100.000 gatuförsäljare som försöker kränga telefonkort i Lagos?

Jag tänker med detta avsluta den här ordväxlingen för jag inser att det kanske inte direkt leder till nån insikt hos er nyliberaler och själv känner jag inte direkt att jag har kunnat ta till mig nåt från era argument eftersom grundprincipen att mänskliga hänsynstaganden är oerhört mycket viktigare än att till varje pris skydda privat ägande är så självklart för mig men inte tycks vara nåt som finns på er karta.
Nu ska jag ägna mig åt viktigare saker, men jag kommer tillbaka nån gång och hoppar på nån annan högernisse.
Ajö

Per sa...

Den är precis som övriga centralbanker en del av marknaden och fri från politisk styrning.
Detta är helt enkelt fel. Inga centralbanker är fri från politisk styrning och de är inte en del av den fria marknaden (vilka bestämmer den svenska centralbankens mål?).

Från början var de flesta av dem ett sätt för de olika staterna att styra marknaden eftersom man inte vill ha fler krascher likt den i början av seklet.
Vilka historieböcker har du läst? Snarare var de ett sätt för stater att finansiera krig eller andra stora utgifter utan direkt behöva höja skatter. Dessutom ville bankirer utnyttja statens tvångsmakt för att begränsa konkurrensen. Tyvärr så lyckades de med det.
För Fed:s historia, se t.ex. The Federal Reserve as a Cartelization Device

Jag har heller aldrig hört någon nyliberal debattör som är relativt etablerad på allvar framföra att detta borde tillåtas.
I så fall har du inte lyssnat, se t.ex. A Free-Market Monetary System och What has government done to our money av Rothbard.

Det faktum att miljontals människor svälter pga att den fria marknaden inte tar hänsyn till människors väl och ve verkar inte bekomma dig,
Då är det ju skönt o veta att den ofria marknaden i nordkorea tar hänsyn till människor väl o ve.

The Key sa...

Såg att Per hade kommit med ett inlägg också så jag får väl svar på det också.
Först och främst så hävdar jag fortfarande att det är ett typiskt högerargument att slänga fram en sådan här uträkning därför när det passar, den säger fortfarande inte lika mycket som procentenheter, är det verkligen så svårt att förstå?
Vad gäller uträkningarna så kan jag bara säga att vi uppenbarligen har kommit till olika resultat. Jag räknade på 19001 kr respektive 30001 kr och fick fram mitt resultat som visserligen var ett utjämnat men inte så att det diffade så mycket, och ja, två procentenheter är hyfsat mycket i reda pengar.
vad gäller uträkningen på den som tjänar 60000 så får det stå för dig jag har inte de siffrorna som du utgår från. Och skulle det vara så att jag faktiskt har fel i sak när det gäller just detta så kvarstår ändå faktum att skatteomläggningen i stort har gynnat höginkomsttagarna rejält.
Därmed föreslår jag att Per och Neoliberal riktar sina argument mot nån annan socialist för nu har jag sagt mitt för den här gången.

The Key sa...

Måste kommentera ditt sista inlägg också Per innan jag lägger av.

Det jag sa om centralbanken är inte alls fel. Visserligen har politiker från början bestämt vilken roll centralbanken ska spela, men de har ingen befogenhet att gå in och styra centralbankens göranden. alltså står den fri från politisk påverkan och är således en del av marknaden.
Vad gäller anledningen till centralbankernas tillkomst så sa jag inte att styra marknaden var den enda orsaken, jag ber om ursäkt i fall det uppfattades så, jag tyckte bara inte att det var relevant att dra upp andra orsaker. Vad gäller att begränsa konkurrensen så är det faktiskt så att den fria marknaden sköter det alldeles utmärkt utan hjälp. Hade inte centralbanken funnits där så hade ett antal andra banker så småningom gått ihop och börjat spela samma roll, fast utan statlig styrning. Livsfarligt!

Angående det här med fria valutor:
Bara för att en eller två till idioter har skrivit om det är det fortfarande, tack och lov, inget som diskuteras frekvent i gängse media.

Slutligen så har jag aldrig försvarat Nordkorea och tänker inte göra det nu heller. En sak bara: En av anledningarna till svälten i Nordkorea är att USA inte uppfyllde sin del i ett stort handelsavtal dem emellan. Olagligt enligt mig, men kanske helt ok i en fri marknad.
SLUT!

Neoliberal Agenda sa...

Men jag utgår från att ni måste vara emot den monetära unionen, där försvann ju som genom ett trollslag flera valutor som hade kunna vara bra alternativ, eller?

Ja, nyliberaler är mot den. Milton Friedman gillade inte euron. Mattias Svensson kampanjade i Medborgare mot EMU. Norberg, Alexandersson mfl var alla mot den. Jag röstade också så klart nej till den.

Angående PDF:en. Det var kul att du tog dig att kolla upp källan. Men jag kom ifrån jobbet för en timme sen och jag ska upp tidigt och arbeta imorgon, så jag har tyvär inte tid att bemöta dig nu.

Jag lovar dock återkomma och besvara dina frågor.

Per sa...

Först och främst så hävdar jag fortfarande att det är ett typiskt högerargument att slänga fram en sådan här uträkning därför när det passar, den säger fortfarande inte lika mycket som procentenheter, är det verkligen så svårt att förstå?
Om det är nåt som är typiskt så är det väl vänsterdebattörer som hoppar mellan kronor och procent för att få fram "rätt" resultat vid skatteförändringar.

...vad gäller uträkningen på den som tjänar 60000 så får det stå för dig jag har inte de siffrorna som du utgår från.
jobbskatteavdrag.se, genomsnittlig skatt

...så kvarstår ändå faktum att skatteomläggningen i stort har gynnat höginkomsttagarna rejält.
... och låginkomsttagarna, men det tar väl emot att säga?

Per sa...

Visserligen har politiker från början bestämt vilken roll centralbanken ska spela, men de har ingen befogenhet att gå in och styra centralbankens göranden.
Politiker kan inte styra direkt, men de kan ändra uppdraget. Det är väl nåt som vänsterpartiet vill göra?

Vad gäller att begränsa konkurrensen så är det faktiskt så att den fria marknaden sköter det alldeles utmärkt utan hjälp.
Att begränsa konkurrensen på en fri marknad är mycket svårt. Men det är rätt enkelt om man har statens tvångsmakt i ryggen.

Hade inte centralbanken funnits där så hade ett antal andra banker så småningom gått ihop och börjat spela samma roll, fast utan statlig styrning. Livsfarligt!
Jag tror du har missuppfattat centralbankernas funktion. Centalbanken håller inte tillbaka o modererar bankerna, det är precis tvärtom. Centralbanken underlättar bankernas kreditexpansion rejält och gör bankerna mycket "friare" än på en fri marknad. Något ointuitivt, men sant.

Bara för att en eller två till idioter har skrivit om det är det fortfarande, tack och lov, inget som diskuteras frekvent i gängse media.
Hayek och Rothbard idioter? Du har verkligen ingen aning om vad du pratar om.

Slutligen så har jag aldrig försvarat Nordkorea och tänker inte göra det nu heller.
Så du försvarar inte socialism? Det måste ju vara socialism när de säger att de är socialister? (Analogt med att Bush är vän av fri marknader för att han säger det ibland)

En av anledningarna till svälten i Nordkorea är att USA inte uppfyllde sin del i ett stort handelsavtal dem emellan. Olagligt enligt mig, men kanske helt ok i en fri marknad.
Givetvis olagligt. Ett misslyckande för den fantastiska statliga rättsskipningen.

Neoliberal Agenda sa...

"Nu är ju inte Kuba med i den hur tabellen. Undrar varför?"

Kuba är en socialistisk ekonomi. Det betyder att många av de mått som används inte är tillämpliga, tex. marginalskatterna i landet. Så indexet kan inte användas för det landet. Det är en svaghet, men jag skulle säga att det är det enda intellektuellt hederliga man kan göra.

Heritage Foundation har också ett ekonomisk frihetsindex, men där de har man med länder som Kuba och Nordkorea. De redovisar dock inte hur de har kommit fram till poängen. Det är inte speciellt trovärdigt.

Fraser Instutes index däremot har används i hundratals peer-reviewade forskningsartiklar.

Även om Kuba inte är med tycker jag diagrammen tydligt visar att ekonomisk frihet korrelerar med många välfärdsindikatorer. När det det gäller orsak och verkan så finns det studier på det också. Om du fortfarande är intresserad så kan jag gräva upp källor.

"Andra saker som jag tycker är häpnadsväckande är att om det finns regleringar på hur en arbetsgivare får hantera sin anställde så är det minus. Ju mer skydd en anställd har av lagen desto lägre poäng får landet"

Indexet mäter inte hur bra landet är i sig. Det mäter ekonomisk frihet. Från detta index kan man sen visa på korrelationen med hur "bra" det är, tex. i form av låg spädbarnsdödlighet eller lång medellivslängd.

Hur förklarar han då superinflationen i Argentina?

Jag vet inte vad Friedman hade för förklaring, men inflation beror normalt på att centralbanken ökar penningmängden.

Men det är ett stort minus om det finns några som helst regleringar i ett land. Undrar hur den svenska kronan hade stått sig om Feldt inte hade släppt den fri och därmed öppnat för Szoros spekulationer som sänkte den rejält? Och inflationen vi har haft sedan dess, det måste väl vara fantasi eller?

Förstår inte riktigt. Kronan släpptes fri under den borgerliga regeringen efter att man hade försvarat dess felaktig pris med katastrofala följder. Milton Friedman var förövrigt en stark motståndare till fasta växelkurser.

! Borde inte källan för dessa påståenden vara någorlunda objektiv? Fraser institute är det definitivt inte.
...
Fortfarande inga upplysningar om var Fraser institute har fått sina uppgifter


Det är sant att Fraser Institute vill driva på för liberaliseringar, men det är bara gå in och titta på mätvärdena för varje land för att kontrollera om de stämmer. Angående källa för mätvärden så är det rapporter publicerade av andra organisationer, IMF, Världsbanken, OECD osv

Du kan läsa mer här