lördag, augusti 29, 2009

Recept för jämställd ekonomi

Den som säger att man med några enkla klubbslag i Riksdagen kan ordna jämställdhet mellan män och kvinnor är antingen okunnig eller oärlig. Men det betyder inte att inget kan göras. Tvärtom. Det har till exempel dagens regering visat. Beslut som försämrat socialförsäkringarna och försvagat fackföreningsrörelsen har haft tydliga effekter på den ekonomiska maktfördelningen mellan män och kvinnor. Orättvisorna har vuxit.

Josefin Brink och Ulla Andersson från Vänsterpartiet har idag presenterat en rapport om vad man kan göra för att gå i motsatt riktning. Det är en resonerade skrift som drar upp viktiga långsiktiga linjer.
Det är lätt att stirra sig blind på vad jämställdhet kostar. Vi menar att det är hög tid att betrakta samhällsekonomin och den ekonomiska politiken från ett annat perspektiv. Vad kostar ojämställdheten och vem betalar?

[...]

I den här rapporten presenterar vi huvudlinjerna för en feministisk inriktning på den ekonomiska politiken och ett antal strategiska reformer som vi vill genomföra; feministiskt perspektiv på statsbudgeten, uppgradering av jämställdhetspolitiken, reformer för jämställt arbetsliv, familjeliv och bättre kvalitet i den gemensamma välfärden.
Det är uppenbart att det behövs en nystart för jämställdhetspolitiken. Centrala frågor är bland annat rätten till fasta jobb på heltid, rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid och en jämställd föräldraförsäkring. Helt enkelt en ordentlig, framtidsriktad reformpolitik, i kontrast till regeringens uppsägnings- och nedmonteringspolitik.

Läs rapporten.

1 kommentar:

Yusuf, Gaza sa...

jorå satt eh...