tisdag, september 01, 2009

Dynamiska effekter

De dynamiska effekterna av drygt 80 miljarder i skattesänkningar låter inte vänta på sig särskilt länge. För första gången har förgångslandet Sverige nu högre arbetslöshet än EU-genomsnittet. (Förutom 200 miljarder i underskott utan att ha genomfört några aktiva satsningar då.)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Yes!!!

Bäst i klassen som vanligt, hurra!!

Och fortfarande 25 stadiga svenska miljarder varje år till fascistunionen, när skall vi få den där klappen på axeln?

Det absolut dummaste landet i €USSR är definitivt Sverige och som sådant kommer vi att sjunka ner till botten långt före dem.

lasse sa...

DN:s sk ekonomi sidor redovisar så knapert att man inte riktigt vet vad de menar utan att man själv slår upp siffrorna. Om de underskott de redovisar om 2,1% i år och 2,7% nästa år avser offentlig sektor totalt ligger det under de ca 3% som investeringarna i stat och kommun brukar ligga på generellt sett. Alltså hade de samlade offentliga finanserna redovisats som drifts och investeringsbudget hade där inte varit något underskott i driftsbudgeten.

Men Borg och moderatregimen har helat tiden sen krisen blev definitiv sen mitten av förra året bestämt avvisat aktiva åtgärder för att stimulera ekonomin, som momssänkning eller liknande. Istället för att göra något har man stått handlingsförlamade och låter underskotten rusa iväg av egen kraftgenom de minskade intäkterna och automatiska kostnader genererade av arbetslöshet. Så kan man skylla på krisen och inte behöva ta ansvar för utgifter själv, utgifter som naturligtvis hade kunnat vara riskfyllda där det inte är helt säkert att åtgärder fått förväntad effekt. Och även om åtgärderna hade varit lyckade hade det kanske endast sett mindre dåligt ut och inte genererat automatiskt beröm för att det inte blev värre.

Det var nästan skrämmande när EU länderna möttes föra året för att stimulera ekonomin och sen gick ”alla” hem och fuskade ihop stimulanspaket av tidigare beslutade utgifter och inte minst Sverige försöker sig på sin vanlig ”beg thy neighbor” politik med kraftiga räntesänkningar när siffrorna för sista kvartalets fall i exporten kom. Alltså var gång det är någon sorts kris visar EU hur oförmögen man är. Alla EU länderna har sin största export inom EU och vi är alla beroende av att vi importerar från varandra.

Sysselsättningsgraden har enligt SCB sjunkit till 66,8%. Vi hade naturligtvis stått bättre rustade ju högre sysselsättningsgrad det varit före krisen började. En högre andel av ekonomin som varit inhemsk aktivitet hade också hjälpt.

Man kan ju också se hur importen fallit nästan analogt med exporten som fallit pga den internationella ekonomin, alltså exportindustrin är ju också den störste importören. Jag kan inte de senaste siffrorna men vår handelsbalans har inte alls påverkats i samma utsträckning som exporten fallit.

Pelle L sa...

På tal om Arbetarpartier. Kan du som hänger i Norge förklara hur Ap och Stoltenberg (om Statoil & oljesand) kan säga något så otroligt dumt som:

"Hele klimaregimet er basert på at hvert land er ansvarlig for og må ta tak i sine egne utslipp. Utslipp i Canada er Canadas ansvar"

Ringer inte varningsklockorna när det bara är Frp som hänger på?