torsdag, februari 11, 2010

Två vänsterkanoner. Dagens måste-läsning.

1. Mats Einarsson svarar på den McCarthy-i-underlandet-artikel som Johnny Munkhammar och några andra högertomtar nyligen presterade i Aftonbladet nyligen, och påpekar var skon klämmer: högerns eviga rädsla för demokrati. Det är skarpt och skojigt:
Och det är i så fall inte bara Vänsterpartiets partiprogram som bör ge anledning till kallsvett. Även vår grundlag Regeringsformen är klart suspekt. Där står nämligen att ”det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden” (1 kap 2§). Det kan ju Munkhammar & co fundera på vad det skulle innebära om det förverkligades.
Läs hela!

2. I Flamman skriver Aron Etzler klokt och konkret om vänsterns utmaningar i ett rödgrönt regeringssamarbete.
Det är […] nödvändigt definiera skillnaden mellan långsiktiga mål och det arbete som ska utföras nästa fyraårsperiod tillsammans med två andra partier. Det kan formuleras som skillnaden mellan program och mandat.

Målet dessa fyra år kan inte vara att varje regeringsparti skall maximera det som står i partiprogrammet – det innebär att antagonistiska motsättningar mellan de tre partierna byggs in från start. Istället bör man söka väljarnas stöd för ett väl avgränsat och tydligt paket av lösningar på problem i samhället, ett mandat att regera ifrån.
Läs hela!

1 kommentar:

Enn Kokk sa...

Jag kommenterade själv Munkhammars med fleras kosackvalsartikel i Aftonbladet - och drog genast på mig en mängd kommentatorer med det kritiska sinnelaget avstängt men med kräkreflexerna i gott skick.