fredag, september 10, 2010

Ett ytterligare påpekande om (de fem år gamla) RUT-beräkningarna

Någon gjorde mig uppmärksam på en sak jag glömde att nämna i inlägget om RUT, som Konjunkturinstitutet alltså plötsligt ville beskriva som ”gratis för staten” – baserat på inget annat än en simulering från 2005. Också i prognosen från 2005, som bygger på ganska långtgående antaganden, kommer man fram till att de dynamiska effekterna skulle uppväga kostnaderna om sänkningen ger 10 000 nya jobb (och därtill att de som anställer höjer sitt eget arbetsutbud).
Ytterligare en slutsats var att reformen skulle kunna finansiera sig själv, i takt med att skatteintäkterna ökade och kostnaderna för olika bidrag minskade. Blev det fler än 10.000 jobb skulle staten tjäna pengar, blev det färre skulle staten gå back.
Förutom att det alltså inte finns någon oberoende utvärdering som pekar mot en sådan siffra, kan vi konstatera att Alliansen själv räknar i sin mycket märkliga rapport "Rödgrönt jobbstopp" (sid 6) med ett bortfall av 2600 jobb vid ett avskaffat RUT-avdrag. Inte ens i KI:s studie skulle denna siffra betyda att avdraget är "gratis för staten".

Men sånt är ju verkligen överkurs för politiska journalister.

(Tipstack till Pelle)

1 kommentar:

Anonym sa...

Ali. Du som gått på handels. Gör ett litet räkneexempel på ett litet städbolag och räkna på skattesatser i alla led. Man behöver ju inte göra det så komplext - men på så sätt kanske man kan visa om man går plus eller back på RUT.