torsdag, mars 03, 2011

Flyktingblogg och flyktingflopp

Flyktingbloggen är nu igång. Det är ett mycket välkommet initiativ: en partipolitiskt obunden samlingsplats för aktivister, debattörer, politiker och organisationer som arbetar för en mänsklig flyktingpolitik. Artiklar kommer att publiceras på nordiska språk och engelska (flera av deltagarna är från Norge). Den här typen av kunskapsspridning och organiserat tryck har varit betydelsefullt för att svensk flyktingpolitik inte är väsentligt mer restriktiv än idag, och för att det faktiskt har tagits ett och annat beslut i riktig riktning också, som med nedläggning av Utlänningsnämnden och partiell flyktingamnesti flera år senare som en följd av det. Behovet är större än på länge, när främlingsfientlighet blir ett allt viktigare element i det politiska dagordningssättandet i Europa och rätten till asyl allt mer sätts på undantag. Sprid adressen!

Idag har det också tillkommit en migrationspolitisk överenskommelse mellan de fem borgerliga partierna, alltså högerregeringen plus Miljöpartiet. Överenskommelsen säljs in som ett steg framåt för de papperslösas rätt till sjukvård och skola – och att det är Miljöpartiet som har ”drivit igenom” detta. Det är ett spinnande som verkar ha gått hem. Men faktum är att överenskommelsen endast hänvisar till pågående utredningar där det redan har varit klart att man ska finna sådana lösningar. Inget mer precist än detta.

Miljöpartiet har alltså fått igenom – ingenting. Vad har man då sålt ut för att få igenom detta ingenting? Jo, man legitimerar regeringens restriktiva massavvisningspolitik och bryter ett rödgrönt samarbete som på ett historiskt sätt transformerade partilandskapet i migrationsfrågorna och pekade fram mot möjligheten att skifta riktning i politiken. Nu blir det svårare också att bedriva god parlamentarisk oppositionspolitik mot regeringens hårda linje. Överenskommelsen utlovar mest ”samråd” och ”återkommande möten”, där MP ska bindas till den förda politiken. Asylinstitutet urholkas ytterligare, medan fokus riktas mot arbetskraftsinvandring, utan att man ens tar tag i villkoren för människor i denna utsatta position. Sammantaget ett högt pris för Miljöpartiets önskemål att mysa i regeringsvärmen. Extra bra då med initiativ som Flyktingbloggen.

UPPDATERING: Läs också Lars Ohly i Aftonbladet om uppgörelsen.

Inga kommentarer: