torsdag, maj 17, 2007

Mer Memri

För ett tag sedan virvlade det på medier och bloggar runt ett ”avslöjande” om att palestinsk tv med Hamassympatier skulle ha visat ett barnprogram där en Musse Pigg-liknande figur uppviglade barn till att bli självmordsbombare. Lägligt nog skedde detta samtidigt som Israel genom upptrappade mord- och trakasserioperationer – precis som vid hundratals tillfällen förut – gav sig i kast med att sabotera den palestinska samlingsregeringens försök att ena det palestinska motståndet och skaffa lite kontroll över en katastrofal och desperat situation på de ockuperade områdena.

Musse Pigg-storyn spreds av Memri. Det är en extremistisk propagandaorganisation, startad och ledd av Yigal Carmon, en ex-överste i den israeliska militära underrättelsetjänsten. De har specialiserat sig på att för villig västerländsk media ”följa” och ”översätta” inslag i arabisk och persisk media. Jag har nämnt Memri tidigare. Där producerades bland annat den medvetna och exceptionellt framgångsrika lögnen om att Irans president Ahmadinejad skulle ha sagt sig vilja ”utplåna Israel”.

Nu, en stund efter att målet med desinformationen är uppnått, kommer sakteliga och i periferin fram att det där ju bara var båg, att översättningen återigen var medvetet gjord för att uppnå det politiska syftet att skapa acceptans för Israels folkrättsbrott, massmord och raspolitik. Läs mer hos Angry Arab, på Electronic intifada, och i Guardian, där Brian Whitaker också nämner andra exempel där Memri varit inblandad.

Men det handlar om mer än att svenska och andra västerländska mediekonsumenter dagligen matas med israelisk propaganda förklädd till journalistik. Det handlar om en kolonial exotiserings- och avhumaniseringsprocess som kastar skuggor tillbaka över de västerländska samhällena; fördjupar diskriminering och exkludering långt utanför ockuperad palestinsk mark.

Och när det gäller palestinierna själva, och deras barnprogram, skriver Tom Wallace bra:
Every day Palestinian children face the reality and brutality of occupation. Does anyone really believe that it takes propaganda to teach Palestinian children to hate the occupiers? On a daily basis these children see their homes demolished, their friends killed, their parents arrested, killed, humiliated or all of the above.

What they see on a daily basis is real hate being paid for by the American people, protected by the American government and demonstrated to them through the use of F16 fighter jets, blackhawk helicopters, tanks and M16s.

They don't need a cartoon to teach them hate, they have the Israeli army. Yet, most do NOT. They wear baseball caps of US sports teams, they talk of visiting the US and they ask everyone who visits "why we do this to them?"

1 kommentar:

alandalus sa...

Sanabel säger: "The Jews are shooting us"

Memri översätter: "We will annihilate the Jews"

Ska man skratta eller gråta?