torsdag, augusti 09, 2007

F-skattesedel

Nu fortsätter regeringen, med Maud Olofsson i spetsen, att ta fajten mot en modern arbetsmarknad och de arbetandes trygghet. Dagens angrepp består i ett utredningsdirektiv för undergrävande av anställningsförhållandet. Enligt känt mönster presenteras det hela med rubriken ”Regeringen gör det enklare att få f-skattesedel”.

Nu är det naturligtvis inte alls så att det finns några oöverkomliga svårigheter att få f-skattesedel för den som har en affärsidé och ämnar bedriva näringsverksamhet. Regeringen vill med denna utredning inte heller i allmänhet göra det enklare. Det som specifikt ska utredas och ändras, det är det så kallade självständighetsrekvisitet. Idag måste den som vill bedriva näringsverksamhet kunna ha flera uppdragsgivare. Det är egentligen ganska självklart. Om man är hårt knuten till en enda ”uppdragsgivare” då är det inte frågan om fri näringsverksamhet utan då har man ett annat förhållande, som lämpligen regleras i en anställning. Detta är inte en formsak. Med anställningsförhållandet följer viktiga, grundläggande rättigheter och skyldigheter för den anställde och den som är arbetsgivare. Det avser skattefrågor, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.

Detta ”problem” vill nu regeringen lösa. Det ska alltså bli enklare att utnyttja en person och gå runt de arbetsrättsliga reglerna. Det är uppenbart att många arbetsgivare kommer att försöka lägga ut uppgifter på ”uppdrag” istället för att anställa människor. Vi kommer i bästa fall att få massor med segslitna processer där man ska bedöma vad som är ny praxis. I sämsta fall, och det är ju det Maud med anhang önskar sig, kommer kollektivavtal och arbetsmiljöarbetet inom ett stort antal branscher att kraftigt undergrävas. (Det civilrättsliga arbetstagarbegreppet, som inte är kodifierat, ska inte utredas).

Man måste fråga sig vad det är för typ av livskraftiga och produktiva företag som idag inte startas eftersom de insisterar på att inte ha fler än en uppdragsgivare. Regeringen skriver bland annat i utredningsdirektiven: ”Det har också framhållits [oklart av vem, förutom Maud Olofsson] att detta krav framför allt är negativt för vad som anförts vara typiskt sett kvinnors företagande”. Så har vi alltså ringat in problemet. Till exempel städerskor, som idag har det alltför fett ställt med lyxiga arbetsvillkor och skyhöga lönekrav som skrämmer bort fattiga företagare får nu större möjligheter att konkurrera med varandra med lägre löner och helt fokusera på att städa på ett enda ställe. Så kan de utnyttja den oerhörda friheten som ”företagande” i total beroendeställning ger.

Vad är förresten omfattningen på problemet idag? Som tur är får vi veta det i utredningsdirektiven.
Antalet avslag på grund av att det inte är frågan om näringsverksamhet [inte nödvändigtvis bara på grund av självständighetsrekvisitet; min anm.] var 726 stycken år 1999 och 784 år 2006. Det innebär att under ca 1% av antalet ansökningar avslogs under år 2006 på den grunden att den angivna verksamheten inte ansågs vara näringsverksamhet.
Klart som fan att detta måste åtgärdas med att man börjar rucka på hela den svenska arbetsmarknadsmodellen för några miljoner människor:
Regeringen anser att starka skäl motiverar att näringsverksamhetsbegreppets självständighetsrekvisit i inkomstskattelagen och F-skattesystemet ses över.
Jovars. De ”starka skälen” är högerns eviga önskan att bryta ned de skydd som kollektiva arrangemang på arbetsmarknaden ger arbetstagarna. I pressmeddelandet skriver regeringen på sedvanligt mysmoderat manér:
En förändring får till exempel inte leda till att arbetstagare eller arbetssökande tvingas bli egenföretagare för att man på så sätt ska kunna kringgå lagen om anställningsskydd.
Det som är sant är att en förändring av f-skattereglerna inte omedelbart behöver leda till att det är fritt fram för utnyttjande av arbetstagare. Arbetstagarbegreppet är, som jag nämnde ovan, ett praxisbegrepp. Det innebär att det kan gå att i en process göra gällande att en person de facto är arbetstagare fastän det finns en f-skattesedel. (Se till exempel det här inlägget på Bloggaden för att se vad det kan innebära i praktiken). Men, skrivningen i pressmeddelandet är ändå hal och falsk. Kollar man igenom direktiven, lyssnar in den argumentation som föregått beslutet, och tänker ett litet, litet steg vidare, blir det tydligt att det är precis vad regeringen skriver att förslaget ”inte får leda till”, som den vill ska ske.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2008. Regeringen lägger in ytterligare en växel i sin klasskamp. Låt oss göra detsamma. Diskutera förslagen på försämringar ordentligt, hur de hänger ihop, vad de innebär konkret. Att tro att det skulle ske i våra medier – där okunskapen om arbetsmarknadsfrågor gång på gång visar sig vara avgrundsdjup – är naivt. Arbetarrörelsen behöver jobba från grunden.[Läs gärna några andra saker jag skrivit tidigare, angående detta med småföretagarretoriken:]
- Galet om småföretag
- Företagande – för vems skull?

22 kommentarer:

Martin sa...

Centern har tydligen tänkt överleva mandatperioden genom att försäkra landets alla kälkborgare att de inte tänker vila i klasskampen. Inget tjaffs om att vara något nytt arbetarparti. Uppfriskande ärligt men ack så reaktionärt. Allt kryddat med Mauds nyliberala plattityder.

Försämra LAS, begränsa fackens handlingsutrymme och nu detta. Pressade löner och mer profit åt kapitalisterna. Ett otäckt litet parti helt enkelt.

Anonym sa...

Jag är anställd på ett konsultföretag. Om självständighetsrekvisitet tog bort skulle kunna fortsätta att jobba som idag, men vara min egen och fakturera min nuvarande uppdragsgivare. Fördelen för mig skulle vara möjligheter till ersättning efter prestation på ett sätt som är svårt att få inom ramen för anställning. Jag skulle också själv kunna bestämma vilken typ av konstander jag behöver för att utföra mitt arbete och efter eget skön köpa dessa tjänster och prylar. Jag skulle också lättare kunna göra mindre konsultjobb för andra företag, om sådana skulle dyka upp.

Anonym sa...

"JAG är..."
"Om självständighetsrekvisitet..."
"Fördelen för MIG..."
"JAG skulle också..."
"JAG skulle också..."

Moahahaa.

Anonym sa...

Hoppas alla är lika inresserade av MIG och MINA rättigheter som JAG själv, hejdå....

Anonym sa...

Om ni var mer intresserade av er SJÄLVA än ANDRA så skulle ni kunna förbättra ER egen situation kära små rödisar.

Anonym sa...

Helt rätt!

Vässa armbågarna klättra med spikskor och ta för er av vad livet och samhällslagarnas kryphål tillåter!

Var och en sin egen lyckas smed, är inte din nästa lika snabb som du att sno åt sig så vaddå? Det är hans ansvar.

På detta vis sållas också ovärdiga svaga element naturligt ut ur samhällskroppen och DU blir starkare och samhället blir renare och vitare än Ariel ultra västbanken special, hejdå.

Anonym sa...

Om fler var intresserade av att göra det bättre och lättare för de många än för sig själva så skulle i stort sett alla få det bättre. Jag vet inte vad som är värst: småborgarnas spydigheter eller deras grinande övertygelse om att de inte är de grundlurade.

Anonym sa...

Medborgare måste själva få välja sitt liv och inte direkt eller indirekt tvingas in i kollektiv och avtal. Motståndet från sossar är att enskilda på detta sätt kan få högre ersättningar än enligt kollektivavtal. Folk skall belönas efter prestation.

Dessutom blir enskilda plötsligt medvetna om det ohyggliga skattetrycket och genomskådar allt prat från rörelsen och vänstern om vår falska välfärdstat.

Som enskild firma med F-skattesedel får du per intjänad hundralapp ut ca 42 kronor efter det moms, arbetsgivaravgift på lön (32%) och en kommunalskatt på 32%. Statlig skatt inte inräknad, då blir beloppet lägre än då.

Av dessa ynka 42 kronor i egen ficka, kan du direkt räkna bort momsen 20% på allt du konsumerar, återstår 33 kronor punktskatter oräknat. En normalkonsumtion av elskatter, bensin, cigaretter, öl/vin etc så hamnar du lägre ändå ca 25 kronor. Statens bästa mjölkkossa är de som lyckas kombinera ett gediget supande, rökande med mycken bilkörning. Då återstår väl 15-20 kronor i reelt netto.
Jag tror många får sig en tankeställare hur sossarnas drömrike ser ut och vart går alla pengarna förresten? Kanske någon kan ge ett vettigt svar.

Jag har inget emot fackföreningar men de skall vara politiskt oberoende och inte som nu politiskt beroende av sossarna. Det är djupt odemokratisk att fackmedlemmar som inte röstar på vänstern tvingas med sina avgifter bidra till sossarnas valrörelse. Sverige lider av ett kraftigt demokratiskt underskott.

Mr. JB

Anonym sa...

Om du vore anställd på ett konsultföretag och om självständighetsrekvisitet tog bort skulle du kunna fortsätta att jobba som idag, men vara din egen och fakturera din uppdragsgivare. Fördelen för dig skulle vara möjligheter till ersättning efter prestation på ett sätt som är svårt att få inom ramen för anställning. Du skulle också själv kunna bestämma vilken typ av konstander du behöver för att utföra ditt arbete och efter eget skön köpa dessa tjänster och prylar. Du skulle också lättare kunna göra mindre konsultjobb för andra företag, om sådana skulle dyka upp.

Anonym sa...

JB
Om det nu är facket nu vill hindra arbetare från att kunna få högre löner - Starta en gul fackförening då. Vad hindrar dig?
Jag lovar dig att inte gå med.

Då kanske ni också kan slåss för lägre löner för lågavlönade så att högavlönade kan få ännu högre lön, så hög att de inte anser sig längre ha råd med det "ohyggliga" skattetrycket och avskaffa den här "falska" välfärdsstaten helt och hållet.

Anonym sa...

Bra analys Ali. Siffran med att det är typ 1% av ansökningar om F-skattsedel som avslås var intressant ur 2 aspekter. För det första, kan vi nu överge myten om byråkratsverige som försöker stoppa folk från att bli företagare. För det andra, den 1% med avslag är avarterna, det man nu vill göra är tvinga myndigheterna att säga ja till avarterna. Syftet har du förklarat på ett bra sätt....

Anonym sa...

Bäverkvinnan har gnagt sönder den lilla skam som en gång fanns i centerpartiet.

Anonym sa...

Ano 3:33

Om du multiplicerar med 1,25 på de siffror jag angivit för F-skattesedel får du ungefär de netton lönearbetare och låginkomsttagare tillgodogör sig. Det blir ca 53 kronor efter löneskatt och arbetsgivaravgifter som rätterligen är den anställdes egendom även om de inte anges på lönebeskedet.
31 kronor återsår ca vid normalkonsumtion punktskatter inräknat och låt oss bortse från extremfallen med gravt missbruk av alkohol etc.

Det är en helvetes massa pengar som staten stjäl av låginkomsttagare och skitpratet om klasskamp är en myt och stor bluff. Vad är det för mening med en ofantlig statsapparat med myndigheter, tjänstemän etc som i allt väsentligt är oproduktiva, skyfflar papper i fördelningspolitikens namn och lever på arbetarens/låginkomsttagarens arbete. Sparka 4-500 000 i offentlig tjänst och ingen skulle märka skillnad.

Minska staten dramatiskt, alla skall arbeta efter egen förmåga och låt alla inkomster under 100 000 vara skattefria. De som faller igenom tar vi självklart hand om. Fördelningspolitiken har nått vägs ändå och det är dags att slakta den. Den göder bara den politiska adeln, facket och alla dess tjänstemän. Skatte sänkningar ger mer till låginkomstagare än fack och ideologiskt dravel. Makten åter till folket.

Mr.JB

Johan Persson sa...

Tur att vi alla jobbar på konsultföretag då Anonym 11:09.

Anonym sa...

Eller så beror 1%-siffran på att folk inte ens bryr sig om att ansöka om F-skattsedel på grund av de nuvarande reglerna. Siffran säger absolut ingenting åt ändera hållet, men djupsinning analys är ju inte Alis starka sida.

Ser undrar jag om Anonym ovan läst de ansökningar som fått avslag, då den är så säker på att det rör sig om avarter?

Anonym sa...

Jag tycker så fruktansvärt illa om din syn på världen. Jag finner inte ord. Det är första och sista gången jag kommenterar här, och jag gissar att du finner det fullkomligt ointressant vilket. Jag kunde bara inte hålla mig. Jag avskyr dina åsikter så otroligt mycket - så var det sagt.

Anonym sa...

Anon 2:07

HAHAHAHAHaaa....

En liberalmupp som har sjukdomsinsikt i alla fall, alltid något.

Och visst kvittar det lika, Ali har gott om dem.

Rolle sa...

Ali: jag ser inte hur dina skräckvisioner om hur människor kommer att fungera som "skugganställda" genom att driva ett egna företag och faktureraa sin "arbetsgivare" kan bli verklighet. Med den modellen får man ju mycket högre skatteträffar än genom vanlig anställning (25% moms hamnar ovanpå alla de normala skatterna på arbete), så det är mycket ofördelaktigt för arbetsgivaren jämfört med vanlig anställning.

Alltså driver skatteeffekterna systemet mot vanlig anställning i alla fall --- om inte facket på arbetsplatsen som har lyckats driva lönerna så pass mycket över marknadsvärdet att det bär sig med externa "konsulter" t.o.m. med 25% extra moms. Men det verkar väl orimligt, även i Sverige?

Peter sa...

"Bra analys Ali. Siffran med att det är typ 1% av ansökningar om F-skattsedel som avslås var intressant ur 2 aspekter."

Undrar hur många det är som får avslag när de vill köpa kokain på apoteket?

Kan det vara typ 0%?

Vilket slutsats skulle då Ali och hans svärddragare dra av detta? Jo, att det går alldeles utmärkt att köpa kokain på apoteket.

Intellektuell implosion, som Ali hade sagt.

Anonym sa...

Rolle:
Nu är det så ifall du missat att företag kvittar ingående moms (inköp) med utgående moms (försäljning). Således är inte moms någon kostnad för företag även om de betalar in momsen de tagit från kunderna.
Så orimligt är det inte alls och dyrare är det inte heller, skärpning.

Alex sa...

Det finns en mister som kallar sig JB som räknar ut att staten STJÄL det mesta vi tjänar, man får kanske behålla 15-20 kr per intjänad 100-lapp. På minner mig om en gammal historia, amerikansk tror jag, som var i den här stilen. Arbetsköparen bevisar när arbetaren vill ha mer betalt att han i stället är i skuld: Av årets 365 dagar är du ledig minst 5 pga jul,nyår, påsk o midsommar. Av 360 dar sover du ju tredjedelen (8 tim/dygn). Återstår 240, varav lörd-sönd utgör 52X2 = 104. Alltså kvar 136, alltså mindre än 20 veckor. Fem veckors semester ifrån blir det bara 14 veckor, som går ner till 13 eftersom du genomsnittligt är sjuk en vecka om året. Som du ser får du alldeleles för mycket betslt - du skulle egentligen betala tillbaks en del du fått!

Anonym sa...

Och det finns en mister som kallar sig Peter som gör paralleller mellan f-skatteregler och kokainköp.
För att hans jämförelse dock ska bli rimlig måste det bygga på att defaultläget på Apoteket vore "du får köpa kokain - såvida inte..."
-----
Implosions-Peter rekommenderas en grundkurs i argumentationsanalys, samt att lära sig begreppen rekvisit och omvänt skaderekvisit, innan han försöker sig på dylika analogier igen.