fredag, februari 01, 2008

Två tips om fack och arbetsmarknad

Josefin Brink skriver en viktig artikel i senaste LO-tidningen, om Vaxholmsfallet och det nya EU-fördraget:
[M]an ska inte, som Transportarbetareförbundets Peter Lövkvist uttryckte det, behöva ha en jurist i byxfickan för att våga utnyttja sin grundlagsfästa strejkrätt.

Men det finns ett sätt att hålla EG-juristerna borta från strejkrätten och de svenska kollektivavtalen, och läget för att göra det kunde inte vara bättre. Lissabonfördraget har ännu inte godkänts av Sveriges riksdag. Om riksdagen vägrar att godkänna fördraget så kan det inte träda i kraft. Det vore ett magnifikt nederlag för EU:s stats- och regeringschefer som fick underkänt på sitt förra fördrag genom folkomröstningarna i Frankrike och Holland.

Det ger Sverige ett starkt förhandlingsläge gentemot EU. Vi kan kräva ett juridiskt bindande undantag i det nya EU-fördraget för kollektivavtal och strejkrätt. Med tanke på vilken oro och upprördhet Vaxholmsmålet rönt i Europas fackföreningsrörelse är det inte heller otänkbart att liknande krav kommer att ställas från fler länder – och då kan en omförhandling av hela fördraget bli aktuell.
Läs hela!

Och apropå juridik och strejkrätt, så skriver Petter en läsvärd redogörelse för turerna kring Lilla Karachi, restaurangen som inte betalat ut lön till en av sina mest utsatta anställda och därmed hjälteförklarats av en allt mer hämningslös blåbrun höger.

Som jag återkommit till flera gånger, är det en grundläggande karakteristik hos den borgerliga sociala reaktionsform som kallas fascismen, att vara plastisk och ombytlig när det gäller enskilda ställningstaganden – men tydlig i sin inneboende samhälleliga funktion. Det repressivt antifackliga förhållningssättet är därför ett nyckelelement i förståelsen av vartåt det barkar. Vackert är det inte.

11 kommentarer:

olof den andre sa...

jag har fordringar på en del personer,(4 st) totalt rör det sig om cirka 40000;- SEK, om jag bildar en förening/förbund så är det alltså berömligt för mig att ställa mig framför deras hem och skrika slagord och skymfa dem, hota med våld mot dem som besöker dem etc. , etc.

man kan förstå att det är en sådan utveckling vänstern önskar... för på demokratisk väg kommer ni aldrig att få genomföra några fler folkmord.,

Oldtimern sa...

Varför inte be snällt Olof det brukar ju funka?

olkmorden fixar fascisterna kontinuerligt i världen. Se bara på terrorismen som bedrivs i Irak av olika "demokratiska nationer" eller svältkatastroderna i Afrika som man bara ger blanka f.n i. Ökad konkurens är kanske lösningen där?

Härmed förklarar jag nyliberalismen död. Slutet började för länge sen.

Arktos sa...

Att vara "plastisk och ombytlig när det gäller enskilda ställningstaganden" - alltså att sakna rättsstat skulle jag säga är ett större problem hos vänstern än hos högern.

Jag kan faktisk inte se hur detta exempel skulle stärka tesen att högern är emot en rättstat.

Anonym sa...

men olof. nu jämställde du alltså en facklig blockad med folkmord. tror du att någon någonstans överhuvudtaget tar dig seriöst då?

Peter sa...

Den svenska modellen, och vänsterns vurm för facklig - politisk samverkan är själva definitionen för fascism.

“Den korporativa staten [stat som äger företag] grundades, skapad av fackföreningar för jordbruk, industri, handel och så vidare, en utveckling som så till vida sammanföll med syndikalismens idéer. Den så kallade korporativa ordningen innebar att inom olika yrken och näringsgrenar ett bestämmande inflytande överlämnades åt under fascistisk ledning bildade och under regeringens [socialdemokraterna, v vill vara med och leka fascister men får inte] omedelbara uppsikt verkande fackförbund [LO]. Så kom till exempel avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare att slutas för samtliga verksamma inom aktuell näringsgren eller yrke, även de vilka ej var anslutna till organisationerna, ett slags kollektivavtal [känns igen va?]. Det högsta organet för de korporativa organisationerna var ett nationellt korporationsråd, över vilket regeringen hade ett avgörande inflytande.”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fascism

Fascismen var populär i Italien på sin tid. Samma fascism är ännu populärare i Sverige. Winston Churchill sa visst att morgondagens fascister kommer att kalla sig antifascister. Oj vad rätt han hade.

olof den andre sa...

jag har bett snällt , det funkar inte. vill du köpa fordringarna??

om du pratar om Irak så är det ju Linderborgs ocxh Wijks stödtrupper som står för det absolut mesta slaktandet av människoöiv. Svältkatastroferna i Afriak inträffar aldrig i de länder där marknaden får styra, de återfinns bara i de länder där socdialistiska diktatorer styr.

Hugo sa...

Tyst på dig Olof,....verkligheten existerar inte på vänsterkanten som du vet. De drömmer fortfarande om den förgängliga kommunismen som blivit en megasuccé genom historien.

Sedan detta med undantag för strejkrätt och kollektivavtal. Fördraget vilar på fri rörlighet av kapital, personer, tjänster och varor. Tjänstedirektivet blev mer än tillräckligt urvattnat för att EU kommer att hamna på efterkälken, det är illa nog.
Med ännu mer undantag i EU-rätten är det lika bra att lägga ner hela skiten. Upp med tullmurarna, valutareglering, politisk styrd riksbank m m.

Har tokvänstern inget lärt av historien?

Anonym sa...

Guilt by association-Peter:
"Så kom till exempel avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare att slutas för samtliga verksamma inom aktuell näringsgren eller yrke, även de vilka ej var anslutna till organisationerna, ett slags kollektivavtal [känns igen va?]. "

Nej, det känns inte igen.
Svenska kollektivavtal binder formellt de som är parter i de - alltså medlemmar i resp partsorganisation.

Vad du beskriver skulle närmast kunna jämföras med allmängiltigförklaring av kollektivavtal, en modell som finns i tex Tyskland, vilket är något svenska LO sagt NEJ till. Liksom svenska LO säger nej till lagstadgade minimilöner, en modell som tillämpas i tex Frankrike.

Tvärtom, min gode Peter, LO:s val i och med bl a Saltsjöbadsavtalet är att hålla staten borta. Det är snarare ett antifascistiskt val.

Därmed inte sagt att jag anser tyska facket vara fascister. (Ja, såna här självklarheter måste man numera påpeka, vilket säger en del om nivån).

Men nu kanske det blev för komplicerat, Peter? Din nivå kanske bara räcker till att vulgärcitera ur Wikipedia och tro att det räcker?

I övrigt av dina fascismtolkningar säger jag bara Krupp, Thyssen, IG Farben. Vem mördade fascisterna först? jo, ledarna för självständiga fackföreningar och socialister/kommunister. Vaffö då?

(konstpaus)

Peter, gå i kloster och återkom om 50 år. Du förolämpar tusentals döda antifascister. Ajö.

Peter sa...

"Korporativism eller korporatism (av senlatinets corporativus, av latinets corporo 'göra till kropp', ytterst av corpus 'kropp') kan dels beteckna en politisk åskådning (korporativt system), dels är det en benämning på faktiska egenskaper och tendenser i ett politiskt system. Korporativismen förknippas vanligen med fascismens Italien, där den främst kom att genomföras."

"Tendeser av modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige[1] och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jfr. saltsjöbadsandan).

I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen. Som ett andra exempel kan nämnas Landsorganisationens direkta inverkan på den socialdemokratiska politikens utformning, genom dess ordförandes säte i partiets verkställande utskott. Kritik mot denna ordning brukar dock framföras, då man menar att de s.k. särintressenas påverkan av politiska beslut blir alltför avgörande."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Korporativism

Christoffer sa...

JAg säger som jag sagt på andra ställen.

Hur VET alla ni som hejar på facket här att facket har rätt ?

Ni skriver med 100% säkerhet att det är den anstälde som pratar sanning och resturangägaren ljuger. Men om detta hadde varit fallet varför har facket inte polisanmält för skattefusk mm och fått ut sina pengar det hållet ?

Sanningen är att vi inte vet vad som är sanning (min högt personliga gissning är att sanningen ligger ngn stans i mitten och att båda parterna har fuskat och nu är sura på varandra) Och så länge vi inte vet så borde faktiskt polis och domstol avgöra detta inte "gatans parlament"

Anonym sa...

Ehhh, Christoffer, är du läskunnig?

"Ni skriver med 100% säkerhet att det är den anstälde som pratar sanning och restaurangägaren ljuger."

Gör vi? Vem då? Jag hittar inte ett enda inlägg som handlar om sakfrågan på Lilla Karachi. Däremot en del småförvirrade borgare som söker wikipediadebattera vad som är korporativism och fascism, att fackliga blockader kan jämställas med folkmord, att vänstern är fascister.

Ajabaja, Christoffer, har du kört control-C från nån annan bloggkommentar?

Till Peter: fortsätt du att wikipediadebattera utan att förstå vad du citerar.

Tidigare påtalade jag bla att det finns olika täckningsfunktioner hos kollektivavtal, det lämnade du helt därhän. (Surprise!)

Nu påtalar jag att det finns olika fackföreningsroller, ex att vara självständig, gul, myndighetsarm, eller enbart verka inom en koncern.

Den fascistiska formen av korporativism bygger på att en av dessa - den självständiga - måste bort.

Just den som vänstern händelsevis försvarar. Just den som LO företräder, och på den grund som de svenska "TENDENSER AV MODIFIERADE FORMER AV KORPORATIVISM" (fan, hör du inte själv hur lågt bevisvärdet är, för din ambition att wikipedia-besudla LO med fascismen?) bygger.

Ajö, begreppsförvirring!

Så, vad ska du hitta i wikipedia nu?
Tja, varför inte prova
http://sv.wikipedia.org/wiki/Logik

Gå i kloster, tomte.