söndag, september 20, 2009

Ahmadinejad håller antisemitiskt tal. En pressad regim fortsätter spåra ur. Och det viktigaste är som förr i Mellanöstern.

Det har länge varit en slags etablerad sanning i västerländska medier, att Irans president Mahmoud Ahmadinejad har uttalat hot om att staten Israel i fysisk mening ska ”utplånas” samt att han förnekat förintelsen av miljoner judar under andra världskriget.

Det har inte varit sant, utan element i en intensiv mediespin med en ganska välkänd struktur – en specifik form av demonisering som pekar fram mot amerikansk geopolitisk handlingsfrihet för militär upptrappning och eventuellt angrepp. Det senare blev också utnyttjat av västmakterna för att delegitimera och sabotera den stora FN-konferensen om rasism.

Jag har tidigare skrivit om både det ena och det andra.

Den som kanske med störst internationellt genomslag påpekat hur medvetna felöversättningar har använts i denna process, är Mellanösternexperten Juan Cole. (Se till exempel här; mer om saken här).

Men världen förändras – och inte minst den politiska situationen i Iran; och med det Ahmadinejads position och retorik.

Idag skriver Juan Cole om Ahmadinejads tal i samband med fredagsbönen i Teheran, under den propagandistiska ”Qods-dagen” som Khomeini proklamerade en gång i tiden. Coles rubrik säger väl det mesta: Ahmadinejad spews raving lunatic anti-semitism on ’Jerusalem day’.

I talet – som hålls i ett läge där den kuvade oppositionen i Iran försöker kraftsamla igen – spårar Ahmadinejad nu totalt ur. Talet är ett slag kompilat av vanliga antisemitiska ”tolkningar” och ”argument” med lång tradition huvudsakligen i Europa. Det är nästan så det verkar som han har surfat runt på internet någon timme och klippt ihop lite grejer. ”Höjdpunkten” lyder, i min hastiga översättning:
Före andra världskriget hade deras [sionisternas] verksamheter utvidgats och i de europeiska länderna hade de satt igång ett invecklat skådespel kallat antisemitism; visserligen var det så att en del folk i Europa och deras regeringar på grund av vissa judars beteende hade kommit att hata dem och önskade driva ut dem från Europa, men grundskissen för antisemitismen gjordes av europeiska regeringar och politiker och av sionistiska nätverk, och i förbindelse med detta producerade man hundratals filmer och böcker.
Stora delar av talet går vidare i samma vanvettiga spår. Han ”frågar” varför man ”inte får forska på förintelsen”. Och vid ett tillfälle kallar han förintelsen för fantasi/myt (afsaneh).

Denna vidriga antisemitiska utblåsning bör ses som en indikation på Ahmadinejads märkliga personliga roll i det större iranska dramat och samtidigt på att de reaktionära krafterna i landet är i desperat behov av politiska initiativ. Ahmadinejad har aldrig varit en ledare för någon klick i det iranska politiska etablissemanget. Men med en slags hybrid högerpopulism har han byggt upp en egen position, först som borgmästare i Tehran och sedan som president. Han har inte gett sig på de stora linjerna i politiken och knappast varit en viktig aktör varken när det gäller att organisera systembevarande krafter, eller att initiera systemreformer. Han har agerat från de ytor han haft att röra sig på, och varit överraskande framgångsrik på att göra det. När själva ”kontinentalplattorna” i islamiska republiken nu är i rörelse, är Ahmadinejads möjligheter att spela en dagordningssättande roll begränsade. Det han nu gör är att spela vidare – nu som en galen luftgitarrist – på strängar som han i fyra år har noterat ger ett eko. Det är på en och samma gång ett försök att vända uppmärksamhet bort från den bestående krisen i Iran och en indikation på att han är ”far out”.

Vad får då utspelet för effekter? En är troligen att Ahmadinejads kidnappande av Palestinafrågan för egna inrikespolitiskt reaktionära syften försvårar den propalestinska ståndpunkten i Iran. Det finns redan en viss grad av antipalestinska strömningar i Iran. De är starkt kopplade till en negativ syn på araber och det arabiska i allmänhet – med klara chauvinistiska och rasistiska övertoner. Det är knappast ett dominerande förhållningssätt – och det är ganska tydligt bundet till de övre mellanskikten (något som får det att verka större än det är i återspeglingen i medierna och genom den iranska diasporan). Men det är klart att när motståndet mot Ahmadinejad är så pass brett som det är idag, och han samtidigt, med en tokig antisemitisk retorik, skjuter Palestinafrågan framför sig, så blir det svårare för progressiva krafter i Iran att behålla rimliga ståndpunkter i Palestinafrågan och göra en riktig bedömning av dess antirastiska och geopolitiska vikt.

Men i grunden gör talet inte mycket till eller från för läget i Palestinafrågan. Antisemitism är lika ovälkommen som alltid som ”hjälp” i försvaret av palestiniernas mänskliga rättigheter och i fördömandet av staten Israels brottsliga raspolitik.

Och de militära hoten mot Iran blir naturligtvis inte ett ögonblick mer legitima eller mindre farliga. Till och med i detta urspårade tal säger Ahmadinejad angående Israel att ”denna regim har nått vägs ände”, han pratar om att de höga kostnaderna för att upprätthålla ockupationen, och han uppmanar olika regeringar att ”inte knyta sitt öde” till en regim som ”inte blir legitim om den så skulle överleva i tusen år”. Det finns inga militära hot från den iranska staten, alltså. Hoten från Israel (och USA) mot Iran hör däremot till vardagen.

Israel är och förblir inom överskådlig tid det största hotet mot fred och säkerhet i Mellanöstern. Det faktum att Iran inte står under utländsk militär kontroll är likaledes ett centralt positivt faktum för det iranska folket och för folken i hela regionen. Vid sidan av den reaktionära, våldsunderstödda högerpopulism som Ahmadinejad har stått för inrikespolitiskt, är det allt mer uppenbart att Ahmadinejad inte spelar någon framgångsrik roll, varken för att utmana Israels position i Mellanöstern eller för att i praktiken slå vakt om Irans självbestämmanderätt. Det betyder samtidigt att en iransk opposition som önskar bygga ett helhetligt alternativ till dagens regim, måste förhålla sig till Irans geopolitiska läge och slå vakt om Irans nationella suveränitet. Fördömande av Israels ockupation och aggression blir då en lika naturlig del av en sådan ståndpunkt, som ett tydligt fördömande av antisemitisk retorik.


[DN][Tehran Bureau: D-Day for the Greens][Mer Cole][Ahmadinejads tal på persiska][Tidigare blogginlägg: Tehran-processer och en klick som tar sin regim och kliver ut i intet]

11 kommentarer:

Pjotr Olsén sa...

Det är du som spårar ur Ali, Ahmadinejad är inte "antismeitisk" utan säger bara rent ut vad andra håller käft om och samma saker har han sagt tidigare. vad är en historisk händelse som sanning värd om den inte i dagsljus tål att granskas och revideras som alla andra historiska händelser?

Det är det han säger när han frågar varför ingen oberoende forskning tillåts och varför Palestinierna skall betala i eget blod för Europeernas dåliga samvete, detta är fullt legitima frågor.


Vad får då utspelet för effekter, frågar du?

Jag säger att det får samma effekter som Ahmadinejad avser nämligen att sionisterna återigen hoppar jämfota i samtliga medier världen över och att västmakternas ledare återigen trillar ner i fällan när de bryter benen av varandra i sin iver att tillmötesgå rasstaten med fördömande uttalanden och förnyade förintelsehot mot Iran. Vilket i sin tur återigen tydliggör vem och vad som styr västmakternas mellanösternpolitik.

Anonym sa...

Det framgår aldrig vilket slags Iran du önskar dig förutom det Iran som den välutbildade urbana medelklassen, som ju formar vår bild av iran, föredträder.

Visst, Ahmadinejad retar konfrontativt gallfeber på sionister och rasttatskramare men en förkrossande majoritet iranier vill också ha denna starke man att leda landet, varför har du så svårt att acceptera det? Så länge israel och deras villiga kanonmat av västmaktländer fortsätter bränna ner mellanöstern med oförtröttliga hot om att förinta Iran är enda alternativet identiskt med det israel/usa försökte införa i valet senast, en quislingregim.

Anonym sa...

Det är helt vansinnigt otroligt att du går MEMRI och New York times ärenden när de ständigt vanställer Ahmadinejads tal för västlig konsumtion. Eftersom det ju är rutin att hans tal förfalskas borde du göra lite bättre översättningar än att läsa in MEMRIs ordval Kolla här tex:

http://atheonews.blogspot.com/2009/09/what-did-ahmadinejad-really-say.html

Hamid Tehrani sa...

I completely agree Ali.

And another question I had some time ago but forgot about ... might Hezbollah, if the Iranians were viewed as corrupt, align themselves more closely with the Shiite clerics in Najaf than those in Qom?

This caught my attention today: "In protests around Tehran and other Iranian cities, demonstrators chanted "Not Gaza, not Lebanon -- our life is for Iran" in a challenge of the government's priority of supporting Palestinian militants in Gaza and Lebanon's Hezbollah guerrillas instead of focusing on problems at home."

Pirouz sa...

You know, for years I defended this man using your argument about the mistranslation. Now the truth really comes out.

All I can say is he must be feeling a sense of desperation. To go out on such a limb as such an obvious antagonist of the West...

It's either a rotten political trick or he actually believes he is pitted against an omnipotent, ethnic, political force. You're right, it is classic anti-semitism.

I voted in the '09 Iranian election here at a polling station in northern California. I actually did so using my deceased father's 40 year old passport. The pollsters allowed me to vote. (Technically, by Iranian law I retain eligibility of citizenship.) It was the first Iranian election I ever participated in.

I'm proud to say I did not vote for Ahmadinejad.

Thank you, Ali, for keeping me informed.

Ali Esbati sa...

@ "Pjotr Olsén": Det är helt enkelt inte sant att det inte förekommer forskning, eller "får" förekomma forskning på offren för ohyggligheterna under andra världskriget. Och *syftet* med ett sådant påstående är i sammanhanget centralt. Det är uppenbart inte forskningsmetodologiska funderingar.

@ Anonym 1.04: Det är inte min sak att skriva ut en detaljerad plan för framtidens Iran. Men massgripanden och tortyr kan jag i all fall säga att jag inte vill ha. Det blir inte bättre av att en "stark man" står för politik.

@ Anonym 1.58: Jag har inte läst någon Memri-översättning utan den persiska texten (som jag tills vidare utgår från är den riktiga). Det är sant att flera av de saker Ahmadinejad säger är mångtydiga och sliriga. Men talet är inte direkt något stringent mästerverk. Och det som jag citerar, är min egen översättning. Han säger både saker som är fullt rimliga, sånt som är korkat och insinuant, och sånt som är uppenbart antisemitiskt (nej, han säger inte "jag hatar alla judar" eller "döda judarna" - men det är inte så att det är det som är kriteriet för antisemitism).

Ali Esbati sa...

@ Hamid Tehrani: Hezbollah's strategic decisions will probably be more pragmatic than many would expect.

Regarding the "Not Gaza, Not Lebanon..." chant however, I find it slightly regrettable, mostly because it’s based on a exaggerated and distorted idea of current Iranian foreign policy, and also of the roots to Iran’s economic problems. On that point, foreign propaganda, often broadcasted through US-based TV channels, has a role. I’ve seen some of those programs, which have bombarded (segments of) the Iranian public for years. Their political orientation is more like Fox News and their sense of accuracy even worse. Of course, a main reason why these kinds of rumours and exaggerations can be spread is the fact that the regime tries to control information so tightly and that it – for good reasons – has a low credibility. Anyway, I think the idea that “we are poor because the mullahs give our money to Arabs”, which indeed is the vulgarised connotation of that slogan, is neither correct nor a particularly healthy idea to build opposition politics around.

But then again, this is one of many chants, and there will be many different factors determining the direction of this movement.

Pjotr Olsén sa...

"Och *syftet* med ett sådant påstående är i sammanhanget centralt. Det är uppenbart inte forskningsmetodologiska funderingar."

Min avsikt var inte att starta en debatt om den sedan 45 år cementerade siffran mördade judar men bidra gärna med ett enda exempel på oberoende forskning i saken på, låt oss säga, samma grunder som forkningen i mördade ryssar (fn. 27+ miljoner) under andra världskriget. Dessa arkiv står till skillnad från ovanstående inte tillbommade utan vidöppna för seriös forskning och som alltid i sådan forskning läggs det till och dras ifrån allteftersom nya framsteg och bevis läggs fram.

Sedan kan det tilläggas att ytterligare en väljarundersökning av iraniers stöd för president Ahmadinejad och landets styrelseskick ger överväldigande majoritet för det

Detta visar återigen på en vidunderlig klyfta mellan vanliga hederliga iranier och de "gröna" (från färgkodsrevolutionen) övre medelklassiranier, Shaanhängare och andra hel/halvfascister som vi ser "representera" Iran här hemma.

Det hade varit önskvärt om du som empatisk vänsteranhängare och förmodligen stolt perser själv, åtminstone kunde respektera denna majoritet forna landsmän.

Anonym sa...

"pjotr olsson"
Din argumentation är en smula patetisk. Förintelsen är en av de mest genomforskade händelserna i historien. Anledningen till att antisemiter som du inte kan komma igenom med sina argument är ju att ni inte har något att komma med.
Känns lite surt va?

Pjotr Olsén sa...

Då inbjuder jag den senaste anonyma sionistmuppen att anta min förfrågan, försök till nedsmetningar om sk. "antisemitism" duger inte...

Anonym sa...

oj oj oj nu censurerar Esbati för fullt. lite svagt att inte bara erkänna att han hade fel om Ahmadinejad. ganska roligt egentligen tankegangen pa denna blogg: Esbati har aldrig haft fel. det är analysobjekten som ändrar sig.
komiskt. var är Norge?