måndag, oktober 24, 2011

Hur klara härlig stämning utan slaveri?

Idag skriver Paulina Neuding, chefredaktör för högerradikala Neo och kolumist på Svenska Dagbladets ledarsida, om varför det vore bra om invandrare fick ännu lägre löner än idag. Som argument anförs följande rörande exempel från en kämpande akademiker:
– När jag bodde i Schweiz kunde jag inte få min bil tvättad för hand, utan var tvungen att köra den genom en automatisk biltvätt som riskerar att repa den. I London är det aldrig något problem – där är det vanligt att nyanlända ryssar tvättar folks bilar som sitt första jobb i England.
Neuding understryker att detta förfärliga förtryck också förekommer i Sverige:
I Sverige är skillnaden mot exempelvis England och USA slående i detta avseende: Där möter man den lågkvalificerade invandrade arbetskraften överallt – i butiker, nagelsalonger, tvättinrättningar, restauranger och butiker
Det är kul att just exemplet biltvätt tas upp just i SvD just idag. Där kan vi nämligen även läsa artikeln ”Slavlika förhållanden på biltvättar”, som handlar om att ”många biltvättar har börjat utnyttja personer som vistas illegalt i Sverige som svart arbetskraft”. Dynamiken är igång alltså.

Intressant också att just Schweiz, England och USA nämns. Arbetslösheten i Schweiz är (OECD-siffror för 2010; 25-64 år) 3,9 procent. I Storbritannien 5,9 procent och i superduperlandet USA med låga ingångslöner 8,3 procent.

Men vad är väl lite siffror mot avsaknaden av fler invandrare på nagelsalonger?

För den som vill läsa lite mer om denna problemställning, rekommenderar jag LO:s några år gamla rapport: ”Vem vinner på lägre löner?”.

Eller, lite kortare, min krönika ”Etnisk lønn” i Dagsavisen förra året. Till exempel:
Gjennom slik etnifisert lønnsdannelse, er tanken, kan innvandrere få inn ”en fot” og eventuelt heve sine inntekter senere. Men atter en gang har tanken svak empirisk støtte. OECD- statistikk viser at inntektsbevegeligheten for lavtlønte er negativt korrelert med hvor mange som har lave lønner. Det betyr at i land med en stor lavtlønnssektor, som USA og Storbritannia, er risikoen for å bli værende i en lavtlønnsjobb større. Andelen fattige blant dem som bor i husholdninger der minst en jobber er dessuten over 12 % i USA – under 2 % i Norge. Risikoen er altså svært stor for at man blir stående med foten presset i en dør, i stedet for å komme inn.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Ali: finns det data på ingångslöner som är jämförbara mellan länder? Hur definieras förresten vanligtvis ingångslön?

Ali Esbati sa...

Nej, inte riktigt. Men det finns en del data på lönespridning och på låga löner. Den OECD-rapport som jag skriver om korrelerar lön och inkomströrlighet. Och LO-rapporten tittar bl.a. på andel som jobbar inom vissa sektorer och andel av lönesumman som går till sektorn.

Teckentydaren sa...

Det är förfärligt, illegala invandrare har dessa lyxlöner på 20 kr i timmen. Att sen också denna oerhörda girighet orsakar att Paulinas bil kan få repor i lacken gör det förstås till ett allvarligt samhällsproblem. Vart är samhället på väg?

Paulina gräver fram de obehagliga sanningarna om radarparet Borg och Reinfeldts misslyckade samhällsbygge, Paulinas skatt bara måste vara för hög och att folk på biltvättar överhuvudtaget ska ha betalt är närmast skamligt.

Man bara frågar sig vad Neo är för en slavdrivare som inte betalar en tillgång som Paulina så hon har råd att få sin bil handtvättad.

Nu kommer förstås Alliansen att hålla med om att 20 kr i timmen är ohemult mycket och borde halveras, de rödgröna kommer att föreslå undermedlet kompetensutveckling så Paulina kan få sin rättmätiga välbetalda plats i samhället och Sd föreslår att invandrarna ska slängas ut så Paulina kon få ett riktigt jobb som biltvättare med löneförmånen att få tvätta sin egen bil.

Skvitt sa...

Bloggtoppen hackad!
Tack för tipset!

Du kan hämta min bild och använda i ett varningsinlägg!
http://skvitts.files.wordpress.com/2011/10/bloggtoppen-hackad.jpg

Alla som läser detta och har egen blogg bör föra budskapet vidare i sina egna bloggar och får självklart använda min bild!

/Skvitt

Anonym sa...

Tänk också på att föregångslandet USA har ett par procentenheter större antal fängslade än resten av världen. Den där arbetslöshetssiffran borde nog justeras uppåt en bit...

Ali Esbati sa...

Exakt. Man får en bättre bild om man ser till sysselsättningsstatistiken. Då ligger nordiska länder med relativt höga ingångslöner högre än exv. UK, medelhavsländerna och även USA.

Per sa...

För det problem som Neuding skriver om, arbetslöshet bland invandrare, är väl kvoten mellan invandrares och inföddas arbetslöshet mer relevant?

Några exempel från 2009:
Sverige 2,13
USA 1,05
Storbritannien 1,19

Immigrants take the brunt of the jobs crisis

Ali Esbati sa...

Nja, inte riktigt va. Som den första kommentaren på artikeln du länkade till påpekar, är den informationen inte så väldigt intressant utan att veta hur den allmänna nivån på arbetslöshet och sysselsättning är. Siffrorna kan säga något om diskriminering, men i det här fallet snarare om vilken typ av invandring som de olika länderna accepterar. USA har ibland också haft siffror under 1. Det är i huvudsak en indikation på att man har stor arbetskraftsinvandring och liten asyl- och anhöringinvandring.

Det är också en indikation på att invandrare fungerar som konjunturkuddar – det vill säga är de första som får gå när arbetslösheten ökar. Den höga siffran för Norge är, förutom diskriminering, bland annat ett resultat av att en del arbetskraftsinvandrare från Östeuropa och Sverige har blivit arbetslösa när efterfrågan dämpats något, utan att lämna Norge, och därmed kommer med i arbetslöshetsstatistiken.

Jag tror inte att folk i allmänhet skulle tycka att det vore en bra lösning på problemet med spridning mellan invandrares och inföddas sysselsättning, att sänka bägge, men inföddas mer.

Lennart sa...

Ali, arbetslösheten här i USA är inte 8,3% som du skriver utan 9.1% enligt regeringens egna källor på Bureau of Labor Statistics:
http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm

the unemployment rate held at 9.1 percent, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today

Men till det måste läggas alla dom som har slutat leta, så siffran är MYCKET hög. Och utan ett fungerande socialt skyddsnät och speciellt utan sjukförsäkring ,som i USA är knuten till arbetsplatsen, så är de här människorna mycket utsatta.

Ali Esbati sa...

Lennart, det är helt riktigt att arbetslösheten i USA är mycket högre. Om om man ser till bortfall från arbetssökande + fängelsepopulationen får man en mycket, mycket tristare bild.

Men för att använda jämförbara siffror mellan länder tog jag just de siffror som anges, alltså OECD-arbetslösheten i intervallet 25-64. Andra åldersintervall ger andra (högre) siffror, men jag tycker att 25-64 är ganska bra jämförelsemått.

Per sa...

Men den allmänna arbetslösheten är väl på samma sätt inte så väldigt intressant utan att veta hur arbetslösheten är för invandrare, om man ska resonera kring hur ett land klarar en ström av lågkvalificerad arbetskraft.

Ali Esbati sa...

Men alltså:

1.I exv. Norge är ju arbetslösheten för invandrare också låg, även om kvoten mot den allmänna arbetslösheten är högre.

2. En viktig poäng var ju just att det inte är frågan om "lågkvalificerad arbetskraft", utan om hur man tar tillvara OCH ÄNDRAR kvalifikationer hos människor på arbetsmarknaden.

Per sa...

Visst, om man ändrar förutsättningarna från arbetskraftsinvandring "mexican style" till en ström av raketforskare blir det lite enklare, det är sant.

Sosialisten sa...

Går det an å være mer "out of touch" enn denne høgredama? Når alle andre kan kjøre innom bensinstasjonen og vaske bilen i automaten der, må da hun også kunne gjøre det. Eventuelt vaske bilen sjøl.

I tillegg, mer generelt, blir da ellers automatisering og teknologi sett på som framskritt, også (eller ikke minst!) av nyliberalister. Hadde neste venta meg det motsatte fra den kanten: At de småbedriftenes herlig kapitalistiske bilvaskautomater gjør at folk slipper å vaske bilen for hånd. Men Neuding hører kanskje til en samfunnsklasse som aldri har gjort dette sjøl, og er derfor ikke spesielt reperesentativ for det "folk flest" som høyresida liker å påberope seg.